Onze leraar zegt dat als je twee weken lang bidt met een oprecht hart, dat je da...

Ds. W. van der Wind / geen reacties

14-03-2006, 00:00

Vraag

Onze leraar zegt dat als je twee weken lang bidt met een oprecht hart, dat je dan bekeerd wordt. Is dat waar?

Antwoord

In de bijbel lezen we de belofte van de Heere, dat degene die Hem ernstig zoeken, ook zullen vinden. Ik noem slechts twee van de plaatsen waar je dit kunt vinden, en wel in Spr. 8:17: "Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden". De andere is Openb. 3:20: "Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen...". De Heere laat geen zoekende bidder staan, die Hem met een oprecht hart zoekt.
En een oprecht zoekend hart is op de Heere gericht en verlangt naar Hem.
 
Iets heel anders is de tijdsaanduiding van twee weken die je noemt. Daar kan ik geen bijbelse onderbouwing voor geven, want die is er ook niet. Ik vermoed dat je leraar bedoelt heeft te zeggen, dat wie de Heere ernstig en oprecht zoekt, ook zal vinden. Dan moeten we daarover niet gaan theologiseren of  redeneren, maar gewoon doen wat de Heere ons in Zijn Woord zegt en vasthouden aan wat Hij belooft. Als het dan wat langer duurt, dan moeten we niet opgeven, maar volhardend de Heere houden aan Zijn Woord. Dat mag gerust, dit heeft Hij ons Zelf gezegd.

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

 • Geboortedatum:
  28-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Siddeburen, Steendam-Tjuchem
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik worstel wel erg met deze vraag. Mijn ouders gaan wel naar de avondmaaldienst, maar ze gaan niet zelf aan het HA. Ik v...
geen reacties
14-03-2012
Veel (vooral oudere) mensen zeggen en blijven daar dan ook bij hangen: dat mensen slecht zijn, vol met zonden, en dus ge...
geen reacties
14-03-2004
Hoe weet ik als ik verliefd ben op een meisje of dit het juiste meisje is dat God aan mij geeft? Ik heb ongeveer nu sind...
12 reacties
14-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering