Wat is afgod? Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk nietige dingen of wat niet...

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

13-03-2006, 00:00

Vraag

Wat is afgod? Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk nietige dingen of wat niet is. Maar waar staat dit in de Bijbel?

Antwoord

Een afgod is inderdaad een “niets”. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Ik noem enkele voorbeelden:

Jeremia 8:19: “Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verren lande: Is dan de HEERE niet te Sion, is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij Mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden?” Hier  vinden we het zogenaamde parallellisme, dat is een Hebreeuwse (dichterlijke) stijlvorm die je vaak bij profeten en vooral in de psalmen aantreft en waarin twee keer hetzelfde met andere woorden wordt gezegd om er nadruk op te leggen en er aandacht voor te vragen. Jeremia bedoelt met “ijdelheden” hetzelfde als wat hij enkele woorden ervoor aangaf met “gesneden beelden”.

Jeremia 14:22: “Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U wachten, want Gij doet al die dingen.” Het is duidelijk uit het zinsverband dat Jeremia hier de afgoden van de heidenen bedoelt die het niet kunnen laten regenen. Duidelijk voorbeeld daarvan is het urenlange gesmeek van de Baalpriesters op de Karmel dat hun god voor regen zal zorgen. Maar er gebeurt niets. Alleen de Heere kan en doet dat op het gebed van Elia.

Ter aanvulling: het Engelse woord voor “afgod” is “idol” en een letterlijke vertaling van “ijdel”. Denk in dit verband aan ons woord 'idool' en meervoud “idolen”. Dat weet je precies waar je je mee bezig houdt als je daar achteraan gaat.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag een vraag stellen aan dominee C. Harinck. Het gaat over een preek die ik onlangs hoorde over Johannes 3. De...
geen reacties
13-03-2019
Via via ben ik op de website van Taize gekomen. Dat is een christelijke gemeenschap in Frankrijk. Er is de mogelijkheid ...
geen reacties
13-03-2009
In Lukas 12:31 staat het volgende: "Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Klop...
2 reacties
13-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering