Verschillen tussen kerken

Redactie Refoweb / 7 reacties

13-05-2024, 08:03

Vraag

Ook al ben ik binnen de reformatorische kerk groot gebracht, heb ik dit nooit begrepen: wat zijn nou heel concreet opgesomd de verschillen tussen: Christelijke Gereformeerde Kerken (bewaar het pand), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeente in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland?


Antwoord

Daarover kun je meer lezen in de artikelen bij het dossier 'Verschillen tussen kerken' en de tags bij de bovenstaande vraag. 

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2390 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
7 reacties
Rembrand
13-05-2024 / 18:09
Het schema geeft een duidelijk beeld van wat er is voorafgegaan aan de huidige situatie. 
Er speelt bij mij een grote vraag die niet te beantwoorden is.
Welke van de mannenbroeders werden in een proces van afscheiding nu echt geleid door de Heilige Geest ?
Ik denk dat allen zich geleid voelden en hun beslissingen meestal ook konden onderbouwen met bijbelteksten.
Samanthi
13-05-2024 / 19:21
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk,
dewelke is een heilige vergadering b der ware Christ-gelovigen,
al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus,
gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest.

Al die kerkgenootschappen hebben hier helemaal niets mee te maken...
Race406
17-05-2024 / 17:55
@Rembrand: dat is een goede vraag. Een pijnlijke ook... Want iedereen die bij die zaken betrokken is, zowel zij die blijven als zij die gaan, slaan elkaar tot bloedens toe de geestelijken hersens in met Bijbelteksten waaruit hun gelijk zou moeten blijken.
Hetzelfde geldt voor Bijbelvertalingen, hoeden, rokken, liturgische zaken en nog veel meer zaken.
Reclame voor de buitenwereld is dat niet bepaald....
Aan de andere kant zijn de argumenten van beide kanten soms wel te begrijpen. Wat voor de een een hoofdzaak is, is voor de ander een bijzaak.
Prisma23
17-05-2024 / 19:54
Dit is een vraag dit je heel goed aan een AI systeem kan stellen, ChatGPT geeft als reactie op de vraag:

Het is begrijpelijk dat het verwarrend kan zijn om de verschillende reformatorische kerken uit elkaar te houden, vooral omdat ze allemaal hun wortels in de Reformatie hebben en veel gemeenschappelijke kenmerken delen. Hieronder geef ik een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de genoemde kerkgenootschappen.

### Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het Pand)
- **Ontstaan**: Ontstaan in 1944 door een scheuring binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.
- **Kernpunten**: Behoud van orthodox gereformeerd gedachtegoed en afwijzing van vrijzinnige theologie.
- **Kenmerken**: Sterke nadruk op de bevindelijk gereformeerde geloofsbeleving, orthodoxe leer en strikte naleving van de belijdenisgeschriften.

### Hersteld Hervormde Kerk
- **Ontstaan**: Gesticht in 2004 door leden die niet meegingen in de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
- **Kernpunten**: Vasthouden aan de klassieke Hervormde traditie zoals die was voor de fusie.
- **Kenmerken**: Behoudend orthodox, met een nadruk op de Drie Formulieren van Enigheid en een kritische houding tegenover moderne theologische ontwikkelingen.

### Gereformeerde Gemeenten
- **Ontstaan**: Gevormd in 1907 door een fusie van verschillende bevindelijk gereformeerde kerken.
- **Kernpunten**: Sterk bevindelijk gereformeerd, met nadruk op persoonlijke geloofservaring en behoud van de oude leer.
- **Kenmerken**: Bekend om hun strikte naleving van zondagsrust, kledingvoorschriften en afwijzing van moderne ontwikkelingen.

### Gereformeerde Gemeente in Nederland
- **Ontstaan**: Afgesplitst van de Gereformeerde Gemeenten in 1953 vanwege verschillen over onder andere het verbond en de doop.
- **Kernpunten**: Nog strictere interpretatie van de bevindelijk gereformeerde leer dan de Gereformeerde Gemeenten.
- **Kenmerken**: Zeer behoudend, met strenge regels rondom liturgie, kleding, en levensstijl.

### Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- **Ontstaan**: Ontstaan in de 19e eeuw door afscheidingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en latere scheuringen binnen andere gereformeerde kerken.
- **Kernpunten**: Zeer bevindelijk en orthodox, met sterke nadruk op persoonlijke bekering en geloofservaring.
- **Kenmerken**: Bekend om hun strikte, traditionele levensstijl, zondagsheiliging en afwijzing van moderne technologie en invloeden.

### Samenvatting van de verschillen
1. **Ontstaansgeschiedenis**: Verschillende splitsingen en fusies, vaak gedreven door onenigheid over leerstellige en kerkelijke kwesties.
2. **Theologie en Leer**: Alle zijn orthodox gereformeerd, maar verschillen in de mate van bevindelijkheid en striktheid van leerinterpretatie.
3. **Geloofsbeleving**: Variëren van behoudend orthodox (Hersteld Hervormde Kerk) tot zeer strikt bevindelijk (Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland).
4. **Praktische Uitleving**: Verschillen in de naleving van zondagsrust, kledingvoorschriften, en houding tegenover moderne technologie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze verschillen weerspiegelen de rijke en diverse geschiedenis van de gereformeerde traditie in Nederland, waarbij elke stroming op haar eigen manier probeert trouw te blijven aan wat zij als de ware gereformeerde leer beschouwt.
Race406
17-05-2024 / 23:31
Alleen is de CGK niet ontstaan in 1944.....
Samanthi
18-05-2024 / 17:29
https://tinedejong.blogspot.com/2015/02/van-welke-kerk-ben-jij.html?m=1
davinci
20-05-2024 / 07:35
Mijn ervaring met de GG is dat er geen vragen spelen. De leer staat vast en overal is een antwoord op bedacht. Er is 1 visie en het is vreemd wanneer je twee opties open zou laten. Invloeden van buitenaf zouden hierin onrust brengen door te dwingen dingen of misschien uiteindelijk wel het hele systeem, te herzien.

Terug in de tijd

Tot de 3e eeuw na Christus was er sprake van de zogenaamde gnostiek. Wat was dat precies voor stroming en waarom is die verboden?
Geen reacties
11-05-2006
Vaak hoor ik dat “wet en evangelie” gepreekt moet worden. Die twee woordjes kom ik in de Bijbel echter zo niet tegen. Meestal staat er dat het evangelie gepreekt wordt (zie Hand. 8:12,25,40/14:7,21/16...
8 reacties
11-05-2010
Deze vraag is voor mevr.  J. de Jongh-van Hoof. Ik las in het archief een vraag die u heeft beantwoord, maar daar had ik eigenlijk een aantal vervolgvragen op voor u. De vraag ging over het niet in ku...
Geen reacties
11-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering