Beloften aan Abrahams nageslacht

Ds. H. Korving / Geen reacties

30-01-2024, 11:06

Vraag

In Galaten 3:16 wordt gesproken over de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht. Er staat niet nageslachten, maar Nageslacht, dat is Christus. Over welke beloften gaat het hier? Is dit alleen Genesis 13:15 en 17:18 (dit gaat over land dat beloofd wordt). Of geldt dit ook de belofte in Genesis 17:7 (om voor u tot een God te zijn en uw nageslacht na u). Hier wordt namelijk ook gesproken over nageslacht.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Over welke beloften gaat het hier? Je mag ook wel vragen: voor wie zijn ze bedoeld? En wat heeft Christus hiermee te maken?

In de brief aan de Galaten gaat Paulus diep en scherp in op de gedachte die niet alleen joden en rooms-katholieken, maar ook reformatorische mensen zo eigen is, namelijk dat we graag zalig worden op grond van -op zijn minst- een bijdrage van onszelf.  De wet (joden), de goede werken (katholieken), de uitwendige vormenvroomheid (refo’s) zijn variaties van hetzelfde thema.

In de brief speelt de vraag hoe het nu zit met niet-joodse gelovigen en hoe die delen in het heil, maar ook of de joodse christenen zich nog gebonden moeten achten aan de strenge regels van de joodse orthodoxie. Dit leidde tot een openlijke confrontatie met Petrus die eerst deelnam aan een maaltijd die niet bepaald koosjer was maar vervolgens zich terugtrok uit angst voor kritiek uit de joods-orthodoxe hoek (Galaten 2:11-14). Paulus noemt dit huichelarij!

Tegen die achtergrond klinken de woorden van Galaten 2: 15 en 16. Geadresseerd aan zijn joodse medegelovigen: wij worden gerechtvaardigd door het geloof in Christus en niet uit de werken der wet.
Maar hoe zit het nu met die niet-joodse christenen, afkomstig uit de heidenvolken? Is er voor hen wel verlossing? Misschien via een andere weg? Moeten die joods worden om christen te kunnen zijn? Daar gaat Paulus in hoofdstuk 3 op in. Christus (de joodse Messias!) is ook de Zaligmaker voor niet-joden. “Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: Genesis 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 49:10; Handelingen 3:25 "In u zullen al de volken gezegend worden". Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham” (Galaten 3:7-9). 

In Galaten 3:16 staat: “Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.”

Het antwoord op de vraag: welke beloften worden hier bedoeld, is hierboven al gegeven: in feite gaat het om de alles omvattende en alles overkoepelende belofte van Gods heil in Christus, Genesis 12:3. Gezegend worden! Een belofte die naar allerlei kanten uitwaaiert en veel aspecten heeft, maar dit is de kern. Is dit nu alleen voor Israel? Zijn er misschien twee wegen, één voor Israel en één voor de niet-joodse mensen? Nee, er is in feite maar één soort nageslacht; Paulus gaat hier over op een geestelijk spoor. Niet de vleselijke afstamming van Abraham is doorslaggevend, maar het geloof in Christus. Hét nageslacht van Abraham, dat is Christus. Enkelvoud dus. En allen die door het geloof aan Christus verbonden werden, delen in de belofte; beter: in het beloofde heil, door Christus verworven. Zo wordt de oude tegenstelling tussen het bevoorrechte (uitverkoren) joodse volk en de “zondaars uit de heidenen” (Galaten 2:15) overwonnen. Daarom eindigt Galaten 3 met deze woorden: “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Galaten 3:26-29).

Beste vraagsteller, ik heb je vraag dus in een iets breder perspectief geplaatst en hoop dat de bedoeling van de tekst daardoor duidelijker is geworden.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Lees meer artikelen over:

belofte(n)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
196 artikelen
Ds. H. Korving

Bijzonderheden:

Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

En kijk/luister:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Vraag aan dhr T.W Kruithof. Dank voor uw reactie waar ik op aan het wachten was. U vraagt daarin aan mij, als ik dat wens, dat u dan handreikingen wil geven. Graag zelfs, omdat ik veel schuldgevoelens...
Geen reacties
29-01-2005
De afgelopen drie jaar heb ik twee relaties achter de rug. De eerste relatie ging fout omdat hij een psychische stoornis had. Welke geef ik liever niet aan. Toen ik de tweede relatie kreeg met een jaa...
1 reactie
29-01-2018
Aan ds. C. Harinck. Hoever mag een dominee gaan in het leggen van bevindingen en ervaringen in een tekst? De gangen die de Heere met Zijn volk gaat, in hoeverre mag je die halen/uitleggen in een tekst...
Geen reacties
29-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering