Beloften voor elke soort zondaar

Ds. D. Breure / Geen reacties

15-01-2024, 15:50

Vraag

Al meer dan twaalf jaar geleden heb ik via Refoweb een antwoord op een vraag gekregen. Ik weet niet meer welke dominee mijn vraag had beantwoord, maar ik weet nog wel een gedeelte van het antwoord. Ik noemde in mijn vraag dat ik zo blij was dat ik gezien had dat de Heere ook mijn zonden wilde vergeven. In het antwoord werd daarin op teruggegrepen. De beantwoorder gaf aan dat hij in mijn verhaal de Heere Jezus miste en dat ik alleen door Hem zalig kan worden. Steeds als ik in de Bijbel lees en een tekst tegenkomt waar ik troost uit krijg, begin ik te twijfelen. Is dit dan wel door de Heere Jezus? Ben ik wel echt vergeven? Praat ik mezelf niet iets aan? Is het wel echt of is dit een schijngeloof?

Ik ben nu in het Oude Testament aan het lezen en ik zie beloften en vermaningen. Maar zie ik Jezus dan ook? Zie ik dan dat ik door Hem vergeving heb ontvangen? Ik kom er niet uit. Ik weet dat Gods beloften waar zijn en ik pleit op Zijn belofte uit Lukas 11: 10-12. Als de Heere mij geloof wil geven, dan geeft Hij geen schorpioen in plaats van een ei; dan geeft Hij waar geloof. Ik weet dat ik Jezus nodig heb omdat ik verzoening voor mijn zonden nodig heb. Maar waarom ervaar ik dan zo vaak dat de Heere mij wil vergeven en vertaalt zich dat niet in “de Heere Jezus”?


Antwoord

Je stelt heel wat vragen door elkaar heen, die allemaal te maken hebben met beloften, Jezus en vergeving. Daarom wil ik proberen dat allemaal in een Bijbels kader te zetten.

We moeten nooit uitgaan of ons baseren op ons gevoel/ervaring, maar op het Woord. En het Woord wil en zal ook ervaring oproepen, en ook ervaringen verdiepen of corrigeren en bijstellen. In het Woord zegt de HEERE ons wat zonde is. Zonde is zowel schuld voor God als inwonend kwaad. De Heere Jezus is gekomen, heeft geleden en is opgestaan om beide te doen. De schuld van de zonde vergeven en het inwonend kwaad van de zonde bestrijden. Deze Jezus wordt ons aangeboden in het Woord. God belooft vergeving en vernieuwing aan ieder die tot Jezus komt. Deze belofte is, net als alle andere beloften, in Christus Jezus “ja en amen” (2 Korinthe 1:20). Door Hem is de inhoud van de beloften verdiend. Je mag juist bidden dat de HEERE je dat meer en meer laat zien.

Heel de Bijbel getuigt dat God gaarne vergevende is (Psalm 86:5). Het punt is niet of God wel gewillig is om te vergeven, maar of wij gewillig (gemaakt) zijn om vergeving te begeren.

Dan iets meer over beloften. Zoals gezegd: elke belofte is er dankzij Jezus Christus en Zijn werk. Het is altijd nodig en goed om erop te letten tot wie een belofte is gericht. Sommige beloften zijn bestemd voor gelovigen (bijvoorbeeld “Ik zal met u zijn”, “niemand zal ze uit Mijn hand rukken”). Dan is het nodig te weten of wij een gelovige zijn. Dat zijn wij als wij tot Jezus zijn gekomen om in Hem vergeving en vernieuwing te zoeken en te ontvangen. Dan zijn alle beloften voor gelovigen ook voor ons. 

Er zijn ook beloften van het verbond. De hoofdbelofte is dan: “Ik zal u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn” (Genesis 17:8 slot). Gericht tot elk verbondskind. Met de oproep om tot Hem te gaan en te smeken: “Wees mijn God en maak mij tot een gewillig volk van U.”  Met andere woorden: “Wees mijn Vader, Die mij verzorgt tot Uw eer, wees de Zoon, Die mij wast in Zijn bloed, o Heilige Geest geef mij een hart om te geloven en God lief te hebben.”

Dan zijn er beloften speciaal gericht tot zondaren in bepaald soort noden. Hierover hebben de Erskines prachtig gepreekt. Die hebben het bijvoorbeeld over haken voor elk soort vis. Is iemand blind en weet niet wie God is en hij zelf is? Lees Jesaja 42:16: “Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben”, enzovoorts.

Samengevat: bestudeer het Woord en je zult ondervinden dat:

-Elke belofte te danken is aan Jezus Christus. Dat maakt het nog rijker en heerlijker;
-De HEERE Zijn belofte waarmaakt aan ieder die Hem daarom bidt;
-Er beloften in staan voor elke soort zondaar;
-Het kenmerk van het echte geloof is dat het de inhoud van de belofte begeert en met dat verlangen terugkeert tot God;
-Een echt geloof niet maar van sommige beloften, maar van al de beloften de vervulling verlangt.

Ds. D. Breure

Lees meer artikelen over:

belofte(n)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kockengen
 • Status:
  Actief
58 artikelen
Ds. D. Breure

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ds. G. A. van den Brink heeft uitvoerig een aantal vragen beantwoord over over de relatie tussen verbond, doop en belofte. Erg leerzaam, maar ook confronterend gezien de huidige dooppraktijk in veel R...
Geen reacties
13-01-2022
Na acht jaar huwelijk ben ik er achter gekomen dat mijn man een jarenlange relatie met een personeelslid van ons had. Ik had daar altijd al het vermoeden van en ik heb ze betrapt samen. Ik had dit ver...
Geen reacties
13-01-2015
Mijn ouders weten niet dat ik PTSS heb en dat ik daar al twee jaar voor in behandeling ben. Ik worstel al een tijdje met het bovenstaande. Ik weet gewoon niet hoe ik mijn ouders het moet vertellen en ...
4 reacties
13-01-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering