Homoseksueel niet welkom thuis

Herman van Wijngaarden / Geen reacties

13-09-2023, 16:03

Vraag

Ik ben homoseksueel en gelovig opgevoed. Doordat ik samenwoon wil mijn familie geen contact met mijn vriend en ben ik thuis niet welkom met hem en zij komen ook niet bij mij. Ook in openbare ruimten afspreken is een issue. Wat zegt de Bijbel hier over?


Antwoord

Beste homoseksueel,

Tja, wat zegt de Bijbel hierover? Het is natuurlijk tricky om de Bijbel zomaar toe te passen op hedendaagse situaties, vooral ook omdat iedereen bij zoiets zijn eigen bijbelteksten zal kiezen. Mogelijk denkt jouw familie aan Judas vers 23: "Haat ook de rok, die van het vlees bevlekt is." Daarmee wordt ongeveer hetzelfde bedoeld als wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 5 vers 22: "Heb geen gemeenschap [HSV: heb geen deel] aan de zonden van anderen; bewaar uzelf rein." 

Zelf las ik vanmorgen in mijn stille tijd ‘toevallig’ Mattheüs 9:9-13, de geschiedenis van de roeping van Mattheüs. Nadat Mattheüs is opgestaan om Jezus te volgen, organiseert hij een maaltijd met Jezus in zijn huis. En dan staat er: "Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan." Je zou kunnen zeggen: maar bewaart Jezus zichzelf dan wel rein? Heeft Hij daarmee geen deel aan de zonden van deze mensen? Blijkbaar niet.

Nu stel ik het me zo voor dat Jezus hiermee niet wilde zeggen (en ook niet heeft gezegd): "Ga maar door met zondigen, dat maakt Mij allemaal niks uit." Ik denk dat de ‘tollenaars en zondaars’ best wisten hoe Hij over hun zonden dacht. Maar deze waarheid over hun leven ging bij Jezus gepaard met genade: Hij voelde zich niet te goed om met hen om te gaan. Of al die mensen tot bekering kwamen, weten we niet. Waar het me nu om gaat, is dat ze bij Jezus welkom waren.

Nu zijn wij Jezus niet. Het lukt ons niet om zo "vol van genade en waarheid" (Johannes 1:14) te zijn als Hij was. Maar dat neemt niet weg dat Hij voor ons en jouw familie een voorbeeld wil zijn (Johannes 1:15). In Zijn navolging mogen we niet akkoord gaan met de zonden in het leven van onze naasten. Maar we moeten hen wel liefhebben, hen blijven ontvangen en bij ze op bezoek gaan. Mee omgaan is niet hetzelfde als volledig goedkeuren wat iemand doet en denkt. Anders zouden we met niemand kunnen omgaan!

Jij bent een zondaar, net zoals ik dat ben. Ik weet niet hoe je nu ten aanzien van het geloof staat, maar als je je leven niet hebt toevertrouwd aan de Heere Jezus, is dat een grotere zonde dan dat je een homoseksuele relatie hebt. Ik hoop dat jouw familie hierin een beetje als Jezus wil zijn, dat ze zowel genade als waarheid laten zien. Ze mogen zeggen dat ze jouw relatie zien als zonde. Ik proef uit jouw paar regels niet dat je hen dat kwalijk neemt. Als zij met jou en je vriend omgaan, zie jij dat niet als een goedkeuring van je levensstijl. Maar ze mogen jou en je vriend niet links laten liggen. Laten de ‘farizeeën’ in hun omgeving maar van ze zeggen: "Waarom eten zij met tollenaars en zondaars?" Ze zouden dan in goed gezelschap zijn.

Ik wens jou en je vriend de liefde van Jezus!

Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

Tags in dit artikel:

geaardheid
Geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man heeft in onze relatie van 22 jaar en haast 18 jaar huwelijk met twee kinderen reeds acht jaren lang een relatie met een ander en een buitenechtelijk kind. Vier jaar geleden maakte hij het aan...
Geen reacties
13-09-2018
Wij hebben een vraag over onze dochter. Zij heeft een vervelend pestverleden en heeft daardoor weinig echte vriendinnen gehad. Nu heeft ze een aantal jaren een vriendin waar ze bijna dagelijks mee afs...
Geen reacties
13-09-2021
Na de gemeenschap verlies ik het sperma van mijn man. Het loopt er weer uit. Hoe kan ik dit voorkomen? Ik gebruik nu vaak een inlegkruisje omdat anders mijn onderbroek vies wordt en dat ruikt erg onfr...
Geen reacties
13-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering