Vrolijke Praise

G. Slurink / 28 reacties

03-08-2023, 10:45

Vraag

Donkere mensen kunnen soms zo enthousiast zingen en praten over God dat ik daar zo’n bewondering voor heb. Het is wel 'opwekking', dus heel vrolijk, maar ik kan daar echt van genieten. Is het verkeerd hoe zij God prijzen? Neem bijvoorbeeld het nummer "Praise" van Elevation Worship.

 

 

Die energie raakt me soms meer dan de psalmen. Voor een 'gereformeerde' is dit eigenlijk uit den boze, want zoals zij doen dat kan niet... Maar wie zegt dat God dit niet accepteert om zo Hem te loven? Of is dat niet passend omdat God heilig is en daar daarom ingetogen muziek bij hoort?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Als ik je vraag lees dan is het eerste wat ik denk: hier wordt een een aantal dingen door elkaar gehaald en vervolgens daaruit verkeerde conclusies getrokken. Het tweede dat me opvalt is dat je zegt dat deze ‘vrolijke’ muziek zoals je het noemt, je energie geeft die je soms meer raakt dan de psalmen. Waarom is dat zo? Ik denk dat je daarmee wel eens de kern van het probleem echte zou kunnen raken.

Allereerst wat betreft enthousiast zingen en praten over God, met vrolijkheid en uitbundigheid. Is daar wat mis mee? Is het verkeerd om Hem zo te loven? Nee, zeker niet. Het is mooi als mensen dat doen. Ik lees in de Bijbel geregeld dat mensen enthousiast zijn of uitbundig God loven. Denk aan de tempelwijding, of de herbouw van Jeruzalem en de tempel onder Ezra en Nehemia. Het geluid van het feesten werd tot ver gehoord. Denk aan de reidansen, denk aan hoe David uit alle macht huppelde toen de ark terug kwam. De mensen waren heel blij om wat God gedaan had en deden daar uitbundig over. En in de Bijbel worden de mensen ook heel wat keren opgeroepen om de Heere te dienen met blijdschap en hartelijke vreugde. De psalmen staan er ook vol mee. Wij mogen dat ook doen, daar hebben we alle reden toe.

Maar laat je niet leiden door uiterlijkheden. Er zijn verschillen tussen mensen, culturen en tradities. Ik ken heel wat mensen die enthousiast zingen en praten over God en over de Heere Jezus, maar dat hoeft echt niet te gaan op een manier zoals jij je dat voorstelt. Bij de ene groep gaat het op de ene manier en bij een andere groep op een andere manier. De een is meer ingetogen en de ander wat meer expressief. Is het ene beter dan het andere? Nee, het gaat om de inhoud. Het gaat om het geloof dat er achter zit. Het gaat om het hart, om de gehoorzaamheid, om het luisteren, om de ootmoed, om het besef wie God is, wie jij bent, wie de Heere Jezus is, wat Hij heeft gedaan. En ons loven moet een reactie zijn op wat God heeft gezegd en gedaan. Daar moet het een “amen” op zijn, met een danken en loven. En dat zou bij iemand die dat op een ingetogen manier doet best wel eens veel dieper kunnen gaan dan bij iemand die dat op een uitbundige manier doet. Een uitbundige manier kan inhoudelijk juist erg oppervlakkig zijn. Dus hoe het er uiterlijk uitziet zegt niet zoveel.

Het belangrijkste is dat het een goede Bijbelse inhoud heeft. Als dat ontbreekt, of erg zwak is, dan wordt het loven een leeg iets. Dan zou het best eens kunnen dat het eigenlijk vooral om iets anders gaat, om de muziek, om de sfeer, om de beleving, om de energie, om de ervaring, om jezelf. Het kan dan in de grond van de zaak veel minder gaan om God, om de Heere Jezus, om wat Hij gedaan heeft en wat Hij heeft gezegd en beloofd. Om het offer dat Hij heeft gebracht om Zich met ons te verzoenen, om onze schuld op Zich te nemen en voor ons weg te dragen.

Het nummer "Praise" van Elevation Worship is qua inhoud totaal niet te vergelijken met veel psalmen en oudere hymnes die ik ken. Die zijn zoveel rijker van inhoud. Maar als die je minder aanspreken dan bijvoorbeeld dit lied dan gaat er iets mis. Waar ben je dan op gericht? Waar laat je je dan mee voeden? Gaat het dan niet vooral om de muziek en de sfeer, en veel minder om Bijbelse inhoud, om het Woord van God zelf? Je komt hiermee in de gevarenzone dat je een God naar je eigen denkbeelden gaat aanbidden, in plaats van de ware God.

Bijbelse inhoud is van levensbelang. Daarmee bouw je op een rots. Maar als dat ontbreekt dan bouw je op zand. En als dan de stormen losbarsten in je leven en de opwinding van de muziek en de sfeer verdwenen is, houdt je bouwwerk dan nog stand? (Vgl. Mattheüs 7: 13-27). Ik zie zo vaak dat mensen vooral bouwen op tijdelijke positieve gevoelens van een tijdelijke opwinding of prikkeling. Maar als er dan moeilijkheden komen dan raken ze vertwijfeld en zeggen ze “ik kan niet meer geloven." Want ze hebben niet gebouwd op het Woord van God. God werkelijk loven gebeurt op de momenten dat het allemaal niet zo prettig is en niet zo vrolijk is, wanneer je tegenslagen te verwerken hebt, kleine of grote. En je dan toch rust vindt in Hem en dankt om wat Hij heeft gedaan.
 
Ik moest denken aan het lied "It is well with my soul" dat God echt looft, ik heb het al eens eerder genoemd. Horatio Spafford, de schrijver van dit lied, was een rijke Amerikaan en vriend van de bekende evangelist ds. Moody. In 1870 verloor hij zijn vierjarig zoontje. Enkele maanden erna, in de grote brand van Chicago, verloor hij al zijn bezit en had hij niets meer behalve zijn vrouw en vier dochters. In de twee jaar die volgden probeerden hij en zijn vrouw zich in te zetten om mensen die ook alles verloren hadden bij te staan. Toen zijn vrouw het niet meer kon volhouden besloot hij met zijn gezin naar Engeland te gaan met de boot voor een vakantie en diverse andere zaken. Toen er op het laatste moment iets tussenkwam stuurde hij zijn vrouw en kinderen alvast vooruit terwijl hij zelf zou nakomen met een volgende boot. Op volle zee echter kreeg de boot met zijn gezin daarop een aanvaring en zonk binnen korte tijd. De vier jonge dochters verdronken en alleen zijn vrouw overleefde de ramp. Toen schreef hij door zijn verdriet heen dit bekende lied: 

“Of ik nu vrede heb, of als verdriet mij overspoeld, wat mijn lot ook is, U hebt mij geleerd te zeggen: Het is in orde met mijn ziel. De satan kan slaan, verzoekingen kunnen komen, maar laat dan deze gezegende zekerheid blijven staan: dat Jezus Christus zich over deze hulpeloze ziel heeft ontfermd en Zijn bloed heeft vergoten voor mijn ziel. Mijn zonde, oh de gelukzaligheid van deze heerlijke gedachte! Mijn zonde is niet slechts ten dele, maar volledig aan het kruis genageld, ik draag het niet meer. Loof de Heer, loof de Heer , o mijn ziel! Het is in orde met mijn ziel. Heere, het is Uw komst die we verwachten. De hemel, niet het graf, is ons doel. Heere haast u, dat mijn geloof zal veranderen in een aanschouwen. De hemel zal worden teruggerold als een boekrol, de bazuin zal klinken en de Heere zal neerdalen. Dan zal het goed zijn met mijn ziel.”

Dat is God loven! Dat is de dingen in perspectief zetten. Dat is weten wie God is en wie jij zelf bent. Dat is de zonde en de gevolgen ervan onderkennen en Gods antwoord daarop gelovig ontvangen. En dat kunnen we leren doen bij kleine en bij grote tegenslagen. Maar daarvoor moeten we worden opgebouwd door Bijbelse inhoud.
 
Het probleem is niet de vrolijkheid of de uitbundigheid, het probleem is het gevaar dat de inhoud van het geloof sluipenderwijs wordt uitgehold en veranderd en dat het vooral draait om jouw beleving en veel minder om wie God werkelijk is, wie de Heere Jezus werkelijk is en om wat Hij heeft gedaan en heeft gezegd en beloofd.

Het mag best vrolijk of uitbundig zijn op zijn tijd, maar laat dat niet een doel op zichzelf zijn. Eerst komt de inhoud. Vrolijkheid of uitbundigheid kan daar eventueel dan uit voortkomen. Zonder dat wordt het een opgeklopt iets, opgeklopt door de muziek, door de sfeer en wat dan ook, in plaats van als gevolg van Bijbelse inhoud. 

Er is een tijd om vrolijk te zijn en er is een tijd om ernstig te zijn. Als het moeilijk is in je leven ben je niet gebaat bij vrolijke muziek. Zulke muziek helpt je misschien voor een moment de moeiten en zorgen te onderdrukken of te overschreeuwen, maar dat houdt geen stand. Bijbelse inhoud daarentegen helpt je de dingen te aanvaarden voor hoe ze zijn, in de wetenschap dat het het een einde zal nemen en dat er iets beters wacht. En hoe eerder je begint dat te leren, hoe beter.

Ik hoop dat dit antwoord je helpt. Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

Lees meer artikelen over:

opwekking
Dit artikel is beantwoord door

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
159 artikelen
G. Slurink

Bijzonderheden:

*Voormalig popmuzikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
28 reacties
Samanthi
03-08-2023 / 13:04
Even een aanvulling, als het moeilijk is in je leven kan vrolijke praise je juist erbovenuit tillen.
In psalm 108 wordt de harp en de luit opgeroepen.
Psalm 42 en 43 wat buigt gij u Nederland o mijn ziel (...) hoop opGod want ik zal Hem nog loven.

Zijn lof zelfs in de nacht...

Enz.
Samanthi
03-08-2023 / 13:07
Sorry mijn mobiel was weer eens creatief, moet natuurlijk neder zijn.( × ;
tiswat
03-08-2023 / 13:57
Voor mij persoonlijk zijn de psalmen geweldig om te lezen, rijke inhoud.
Alleen word ik vaak niet gelukkig door de manier waarop de psalmen gezongen worden of begeleid worden. Soms is het orgel en zingen zo langzaam, is dat tot Gods eer?
Ik word hier eerder droevig van.
Maar als de psalmen lees; dan kan ik weer genieten.

Efeze 5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Letterlijk: zingend en lofzingend in uw hart voor de Heere.

Opwekking 715 - Wat hou ik van Uw huis. Dit is psalm 84. Dit spreekt mij persoonlijk meer aan.

Fijn dat je mag genieten van een orgel.
Ik geniet meer van bazuin, luit, harp, tamboerijn, snarenspel, fluit en helder klinkende cimbalen.
Maar......laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Samanthi
03-08-2023 / 16:31
Ps.
Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.
Davinci83
03-08-2023 / 17:06
Het is mijn inziens een verarming wanneer men zich beperkt tot puur psalmen zingen. Eigenlijk ook zonde want de bijbel legt die beperking niet op. Ik denk dat we er juist voor noeten waken eentonig te worden en in vergelijking met 'de wereld' ons er bekaaid af te laten komen. Zeker ook voor jongeren. Ook is het vind ik zonde om geen nieuwe liederen meer te bedenken omdat men alleen in 1773 bijv geïnspireerd zou zijn. De Bijbel heeft het over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen; geen beperkingen dus. Doe alles wel ter ere van God.
Davinci83
03-08-2023 / 17:09
Ps.. en tja hoe het te uiten? Ik denk dat het wel waardig moet blijven. Als het een sensueel geswing wordt op een hete zomerse dag, waarbij de kleding ook niet al te verhullend was gekozen, dan heb je best kans dat een deel van de kerkgangers met hun gedachten op dat moment niet meer zo op God gericht is..
Gerdina21jaar
03-08-2023 / 21:57
Wat een onderwijzend en duidelijk antwoord op de vragen.
K' mag er veel aan hebben.
In de diepte worden de lofliederen geboren, vanwege wie God is voor mij hulpeloos kind.
En dan uit dat zich in ootmoed en diepe verwondering: Mijn lofzang is in stilheid tot U o God.
De Heere Jezus zong met Zijn discipelen de lofzang voordat Hij diep ging lijden en sterven.

Bedankt voor dit heldere en eerlijke antwoord, met een mooie uitleg!
Gtn
04-08-2023 / 12:24
Ook deze muziek (en ook opwekking) is primair geschreven om God te loven en te aanbidden. Wij "gereformeerden" blijven vaak hangen in dankzegging, maar aanbidden en lofprijzing gaat zoveel dieper dan dat. Dat hebben deze donkere mensen heel goed begrepen! Natuurlijk speelt cultuur een rol, maar er is totaal geen reden om dit af te keuren. Sterker nog, ik denk dat deze mensen béter begrijpen hoe je de relatie met God levend kunt houden.

Bovendien heeft God ons alle soorten muziek en muziek instrumenten gegeven met als doel ze in te zetten tot Zijn eer! Hij geeft muzikanten de creativiteit om passende muziek te maken voor verschillende doeleinden en gelegenheden!
Kortom, geniet ervan en wees er dankbaar voor!

Ps elke kerk die psalm 150 serieus neemt heeft op z'n minst een band voorin de kerk ;-)
Arrow
05-08-2023 / 08:14
Wereldse sfeer, dans en muziek met een godsdienstig sausje. Ook hierin geldt, wordt de wereld niet gelijkvormig.
En als je dan naar de rest van hun leven kijkt bij bijvoorbeeld deze zangers etc, dan is het maar de vraag of je dat wel christelijk kan noemen..
Arrow
05-08-2023 / 08:18
Ik geloof ten diepste niet eens dat daar (filmpje) mensen zijn die -gestorven- zijn, want dan zouden ze -Leven- en dan kan en wil je daar niet en nooit zijn..
Jedidjas
05-08-2023 / 10:08
Laat al de stromen vrolijk zingen
De handen klappen naar omhoog
T gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des Heeren oog!
Samanthi
05-08-2023 / 11:59
@Arrow waarom niet?
Gtn
06-08-2023 / 07:40
@Arrow, wat een veroordeling. Je speelt voor God door te stellen dat deze mensen niet wedergeboren zouden zijn.
Laten we beseffen dat Gods wereld oneindig veel breder is dan rechts-refo-NL !! God heeft deze mensen het temperament gegeven om te dansen (zijn wij niet gewend) en de creativiteit om deze prachtige aanbidding muziek te maken (zijn we ook niet gewend). Maar meer dan dat is het ook niet, al voelt het wellicht bevreemdend, we zijn het niet gewend maar daarom is het nog niet fout. Dat het voor dhr. Slurink gezien zijn verleden met popmuziek beter kan zijn om hier afstand van te houden kan ik goed begrijpen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het voor iedereen fout is. We moeten oppassen dat we de Geest niet inperken door onze eigen ervaringen als maatstaf te nemen om over Zijn werk en het geloof van anderen te oordelen.
tiswat
06-08-2023 / 14:30
@Arrow. Je schrijft: En als je dan naar de rest van hun leven kijkt bij bijvoorbeeld deze zangers etc, dan is het maar de vraag of je dat wel christelijk kan noemen.

In de tijd van de bijbel werd de Heere Jezus veroordeeld. Want wat hij deed was anders dan wat men gewend was in die tijd. O.a. het voorbeeld over de Shabbat. Zo iemand die een ander op Shabbat geneest, dan kan God nooit goed vinden.

Ik weet dat er ouderlingen zijn die in hun zwarte pak vooraan in de kerk zitten en die niet de zekerheid van het geloof hebben, niet wedergeboren zijn.

En ja, er zijn ook mensen die niet aan ons christelijke plaatje voldoen maar die de Heere van harte willen dienen en volgen. Anderen het goede nieuws brengen, gaan evangeliseren waar wij liever niet heengaan.

Laten we alsjeblieft niet oordelen, zelfs niet als ze op 1 punt dwalen. Dan zijn het alsnog broeders en zusters.

Wie 100% goed is en goed doet werpe de eerste steen.
Davinci83
06-08-2023 / 14:58
@Arrow, kun je ook toelichten wat je precies opgevallen is? Al snel lijkt je reactie op een gifpijl die wel vaker van 'rechts' wordt afgeschoten, maar je hebt mogelijk iets ontdekt dat tot nadenken stemt?
Graceland
06-08-2023 / 16:46
God gaf ons verschillende gaven. Ook die van muziek en expressie. Wie zijn wij om te oordelen over het geloof van een ander? In onze gemeente is muziek en zang uitbundig, Maar ik kan ook genieten van orgelmuziek. En gemeentezang natuurlijk.
Wie zijn wij om een ander te kunnen oordelen? Wat weet u van mijn (nachtelijke) worstelingen? En bij het opstaan kan ik van Gods grootheid zingen, uitbundig, omdat ik weet dat Hij mijn redder en verlosser is. Puur uit genade.
Psalmen kunnen mooi en toepasselijk zijn maar zijn oud testamentisch. Vaak ook profetisch. Mirjam liep voor het volk uit en leerde het volk nieuwe liederen.
Davinci83
06-08-2023 / 22:01
@graceland. Bedankt voor de reactie. Het probleem met oordelen is dat het het enige houvast lijkt in de weg naar wat zekerheid. Men kan moeilijk zekerheid krijgen uit eigen daden omdat zelfbedrog als reële kans wordt gepredikt. Zekerheid dat je behouden bent kan men dus niet op eigen geloofskeuzes baseren, maar is gebaseerd op de resultaten van een constante introspectie in de eigen persoon (of de Heilige Geest duidelijk in hun even gewerkt heeft. Hierbij is dan vervolgens de vraag of het een tijdgeloof of een echt geloof is, en..) Hierbij vergelijkt men zichzelf met door de cultuur voorgestelde eigenschappen van een gelovige. Op de weg van zelfbedrog zou men ook nog extra opweg geholpen kunnen worden door christenen die geen waar geloof bezitten. Voor zulke wolven in schaapskleren is dus helemaal oppassen en invloeden vanuit deze hoek moeten dan ook te vuur en te zwaart worden bestreden; met uutspralen/oordelen..
Davinci83
06-08-2023 / 22:03
*zwaard worden bestreden; met uitspraken/oordelen..

(welicht toch eens tijd om de reacties aanpasbaar te maken :) l
Ali636
12-08-2023 / 03:46
Als ik in de problemen zit (zoals nu) gaan we Psalmen voor Nu luisteren. Alle 11 cd's...
Diepe waarde in de bijbelse tekst.
Opwekking zijn we een beetje uitgegroeid na 30 jaar in het buitenland. En inderdaad, ik wil graag weten dat psalmdichters en componisten toegewijd christenen zijn. In onze baptistenkerk worden veel ouderen liederen gezongen. Mocht er een nieuw lied voorgesteld worden dan moet dat qua tekst diepgaand zijn. De Nederlandse gewoonte om de oude Psalmen te zingen is hier volslagen onbekend.
Arrow
02-09-2023 / 08:44
De vele bezwaren zijn natuurlijk allang bekend en veelvuldig besproken.

Als God nou een mens in het hart grijpt, dan is een van de vruchten van dit geschonken, door Gods Geest uit Genade gewerkte waar zaligmakend Geloof dat je uit liefde tot God naar Zijn Wil en Wet wil leven. Maar ook begerig wordt naar Bijbels onderwijs. Dat het hart en zieleleven verklaard worden. Dat is sws al een ding wat hier niet gebeurd. Dat een mens een zondaar is van nature die verloren gaat zonder de Bekering en Werkingen van Gods Geest dat zal je amper of niet horen.
We zien (eerste filmpje) geen verschil met een wereld concert, alleen een "praise" Christelijk sausje. O my soul.. o my soul.. nou als je nou eens werkelijk door God daar gebracht mag worden dat je je gaat zorgen maken om de eeuwigheid en je zielsbehoud, dan ga je daar niet staan swingen hoor..
Ik ben erg van overtuigt dat dit meer een lied op tafel geboren is om geld te verdienen en een concert te kunnen geven dan een lied uit de diepte.
Als God een mens Bekeerd, zou je daar dan nog gaan staan swingen en dansen, en in dergelijke kleding, ik geloof er niets van. En dat geldt al helemaal voor de zangers, vol potserige sieraden en vol tatoeages, en behoorlijk trots daarop. En dat bedoel ik met hun leven, Leven wat erin zit moet eruit komen en dat zie je niet. Je ziet wel wereldsgezindheid eruit komen. Een mens veranderd als God een mens Bekeerd, daad, gelaat, praat, gewaad, vruchten ván Bekering (nee geen eigen werkheiligheid of eigengerechtigheid waarmee we denken dat God ons dat wel aanneemt, bestaat ook) maar die kenmerken die eruit komen, kan je een ding zeggen, ik zie ze niet in het eerste filmpje.
God komt pas aan Zijn eer als de zondaar op het diepst vernederd, God het hoogst verheerlijkt, de zondaar die oprecht een zondaar wordt, en aan Gods Voeten terecht komt om Genade. Dit geswing en gedans met de boodschap die gebracht wordt is er een uit de mens. Ik pakte, ik wou, ik nam, ik heb. Dat is niet tot Gods eer.
Het Borgwerk van Jezus zal door Gods Geest toegepast moeten worden. Als voor de mens het totaal verloren ligt, wil God dat geven en mag de mens (niet zelf grijpen, pakken, bezitten) nee met een open bedelende hand wordt het hem gegeven. Dat zal die mens in verwondering en blijdschap die hand mogen sluiten en aannemen. Dan wordt een lied uit de diepte geboren. " eens was ik ern vreemdeling voor God en mijn hart " - " gestorven voor mjj, zal mijn zwanenlied zijn.
Niet dat dus alle liederen slecht zijn, maar ik ben iig blij dat we het bij de Psalmen houden in de kerk om de zuiverheid te bewaren.

Je weet niet wat er in het hart omgaat? Jawel van Leven door God gegeven komt eruit, eenmaal door God bekeerd en door God geleerd dan veranderd een mens. Dan ga je daar niet in een strakke sportbroek en v hals staan springen, dan pas je je leven aan. Dan schaam je je wel voor het verminken van je lichaam met tatoeages en bedek je die.. enz zomaar als voorbeeld (vruchten van Ware Bekering)

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 19. De laatste tijd huil ik om de kleinste dingen. Ik vraag mezelf af waar dit door komt. Heeft het te maken met de leeftijd?
Geen reacties
03-08-2007
Ik (rond de 60 jaar) train sinds een jaar een voetbalteam samen met een oudere man. Sinds dag één belt hij mij elke dag op en vraagt hoe het gaat en wat ik heb gedaan. Ook geeft hij mij soms cadeaus, ...
12 reacties
03-08-2022
Wat zijn ‘gemiddelde’ momenten waarop je dagelijks uit de Bijbel leest? Ik lees eigenlijk altijd ‘s avonds. Maar recent kwam ik in contact met mensen die ook soms ’s ochtends en/of aan tafel lezen. Ho...
Geen reacties
03-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering