Beslistermijn beroep predikant

Redactie Refoweb / geen reacties

20-01-2023, 08:00

Vraag

Wat is de beslistermijn bij een beroeping van een predikant?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

“Voor het nemen van een beslissing op een beroep is in de kerkorde een termijn van maximaal drie weken gesteld”, meldt de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Voor de Gereformeerde Gemeenten (Ger. Gem.) noteert Kerkrecht.nl: "De termijn waaraan de beroepene gebonden is, is naar het gewoonterecht drie weken. Meestal wordt dat in de beroepsbrief opgenomen. In bijzondere gevallen kan deze termijn in overleg met de roepende kerk verlengd worden."

Artikel 3 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) beschrijft ook een termijn van 3 weken, en een kandidaat mag daar 6 weken over doen: "Een predikant zal niet langer dan drie, en een kandidaat niet langer dan zes weken een beroep in overweging mogen houden, terwijl het beroep als vervallen beschouwd wordt, wanneer het langer dan drie respectievelijk zes weken in beraad wordt gehouden."

Ook voor de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gelden die 21 dagen: "Binnen drie weken na ontvangst van de beroepsbrief maakt de beroepen predikant zijn besluit bekend aan de kerkenraad van de roepende gemeente en geeft daarna een schriftelijke bevestiging van zijn besluit." (artikel 17 Ordinantie 3).

 

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

beroepingswerk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag naar een christelijk zomerkamp in Amerika. Waar kan ik dan mijn vakantie boeken?
5 reacties
20-01-2016
Het antwoord van ds. Van de Groep over scheiding vind ik wel wat kort door de bocht. Zelf ben ik ook gescheiden, maar ni...
geen reacties
19-01-2007
Ik las vandaag net dat het niet goed is om heel ver te gaan. Ook al is er nog een kledinggrens aanwezig! Omdat dit het j...
geen reacties
19-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering