Geen crematieplechtigheid bijwonen

dr. J. Hoek / geen reacties

27-12-2005, 00:00

Vraag

Kunt u mij vertellen waar in de bijbel staat dat je geen crematieplechtigheid mag bijwonen? Ik heb op Refoweb gezocht en wel gelezen dat het niet verantwoord is, maar niet op wat voor grond!

Antwoord

Een rechtstreekse bijbelse uitspraak over het al dan niet geoorloofd zijn van het bijwonen van een crematieplechtigheid is er niet. Als christenen kiezen we principieel voor begraven omdat we daarmee aansluiten bij de zede, de gewoonte van de oudtestamentische en nieuwtestamentische gelovigen. Het gaat niet om een uitdrukkelijk gebod van God.

Het is voor ons echter veelzeggend dat ook Christus begraven is geweest en dat de apostel Paulus in het bekende hoofdstuk over de opstandig der doden, 1 Korinthe 15 aansluit bij het beeld van het graan dat als het ware sterft in de aarde en op een nieuwe wijze weer opstaat. We moeten ook stellen dat de keuze voor crematie meestal in verband staat met het vreemd zijn aan of vervreemd zijn van de bijbelse boodschap.

De keuze voor wel of niet bijwonen hangt van verschillende factoren af. Er kan in sommige gevallen een positief getuigenis van het niet bijwonen van een crematieplechtigheid uitgaan, wanneer dit duidelijk en liefdevol beargumenteerd wordt. Toch is het ook mogelijk juist wél de crematie bij te wonen wanneer dat in de gegeven situatie een betere gelegenheid geeft om getuigenis af te leggen van de christelijke overtuiging. Dit dient dus van geval tot geval bekeken te worden.

Wat een christen echter niet zou moeten doen, is naar een crematieplechtigheid gaan alsof dit een gelijkwaardig alternatief van een begrafenis zou zijn. Hij of zij dient dan altijd duidelijk te maken -op gepaste, liefdevolle wijze- dat hij/zij liever had gezien dat de overledene begraven was in plaats van gecremeerd. 

Dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede

Tags in dit artikel:

cremerendood
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een beantwoorder uit de Ger. Gem. Ik las bij Thomas Boston zijn uitleg over de tekst: “Een mens kan geen ding aannem...
geen reacties
27-12-2008
Onze dochter van 19 jaar is afgelopen zomer uit huis gegaan. Ze ging ‘in de kost' bij een vriend die ze kent via interne...
14 reacties
27-12-2010
Wat wordt nu precies bedoeld met de zin uit het bekende lied “Ere zij God, in mensen een welbehagen?”
geen reacties
27-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering