Verward door briefwisseling ds. Kort en ds. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

10-10-2022, 16:02

Vraag

Ik heb de brieven van ds. Kort en ds. van den Brink gelezen en het duizelt mij aan alle kanten. Wat is nou waar? Nu lijkt de genade van God helemaal moeilijk te krijgen. Ds. Kort laat weten dat het echt niet zomaar kan zoals ds. Van den Brink vertelde. Echter ben ik bij zijn lezing geweest en het voelde verrijkend en duidelijk. Zoveel jongeren die met dezelfde vragen rondliepen en zochten naar rust en liefde van God.

Nu keurt ds. Kort dat af en laat weten dat het eigenlijk levensgevaarlijk is om naar zo’n man te luisteren. Hij laat nu overkomen of ik en al die anderen regelrecht de hel inlopen door Jezus zomaar aan te nemen. Want we moeten eerst ellendekennis hebben gehad. Natuurlijk zeg ik niets van de drie stukken maar God werkt dit toch op zijn eigen manier? Bij de één werkt Hij eerst ellende en bij de ander laat Hij eerst zijn Woord zien of Zijn Liefde. Ik ben verward en bang dat we nu nooit meer op de juiste manier bij God kunnen komen of Hij bij ons.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste jongere,

Je hartenkreet raakt mij. God zendt predikanten als boodschappers van het Evangelie en als mensen die je tot Jezus leiden (Joh. 1:43). Want hoe zou je kunnen geloven als je niet van Jezus gehoord hebt (Rom. 10:14)? Maar jij lijkt soms bijna het tegendeel te ervaren; de prediking brengt je niet bij Christus maar houd je bij Hem verwijderd.

Er is een direct verband tussen prediking en geloof. Paulus geeft een glasheldere orde aan, in 1 Kor. 15:1-4,11.
 
1. Als eerste zegt hij: “Ik maak u het Evangelie bekend.” Als je niets weet, kun je namelijk niet geloven. Wat niet in je verstand is, kan ook niet in het hart komen. Dit Evangelie gaat over de dood en opstanding van Christus, voor onze zonden (1 Kor. 15:3-4).

2. Vervolgens: “Ik verkondig het.” Dat betekent: ik maak duidelijk dat dit een boodschap is die over jou persoonlijk gaat en voor jou belangrijk is. Het is geen verhaal, maar een aanspraak.

3. Daarna: “en jullie hebben dit Evangelie aangenomen.” Want de enige gepaste reactie op deze goede boodschap is dat je het aanvaardt, gelooft, aanneemt, accepteert, toe-eigent.

4. Daarna: “Jullie staan in dit Evangelie.” Want wie het Evangelie aanneemt, heeft in een keer alles. Je bent niet aan het begin, je hoeft niet nog een lange reis te maken, je kunt stilstaan – want in Christus bezit je alles.

5. Daarna: “Waardoor jullie ook zalig worden.” Niet alleen het begin van het geestelijke leven ligt vast, ook het eindpunt. Wie het Evangelie gelooft, wordt zeker zalig.

6. Daarna: “Als jullie het vasthouden zoals ik het jullie heb verkondigd.” Er komt vast kritiek en weerstand. Er zullen andere leraars zijn die zeggen dat Paulus ernaast zat. Je zult worden aangevochten, om dit Evangelie in te ruilen voor iets anders. Maar Paulus wijst erop dat je moet vasthouden en volhouden. 

Al deze punten zijn voor jou van belang.
 
1. Je kunt niet blindvaren op de visie van ds. Kort en evenmin op die van mij. Je moet leven van het Evangelie zelf. Beproef de geesten of ze uit God zijn (1 Joh. 4:1), en dat doe je door te onderzoeken welke predikanten bovenstaande boodschap brengen.
 
2. Je moet inzien dat het Evangelie geen algemene onpersoonlijke boodschap is, maar Gods hoogstpersoonlijke woord voor jou.
 
3. Besef dat dit Evangelie niet vrijblijvend wordt verteld. Je hebt de plicht het met geloof aan te nemen. 

4. Weet, bij voorbaat, dat het Evangelie volmaakt is; wie het gelooft bezit alles.
 
5. De grote bedoeling achter het Evangelie is jouw zaligheid. Niet gezondheid of voorspoed, niet de mening van anderen maar je eigen zaligheid staat op het spel. 

6. En tenslotte: wees niet verbaasd als er kritiek komt. Houd vast aan het eenvoudige Evangelie (6). Stel Gods eigen Woord boven het woord van welk mens dan ook.

Zo hebben alle apostelen gepreekt, en zo hebben alle gelovigen geloofd (1 Kor. 15:11). Voeg je bij dit algemene, ongetwijfelde, christelijke geloof.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Deze vraag wil ik graag stellen aan ds. W. Pieters. Ik denk dat het enkele weken geleden is dat u preekte over het belij...
geen reacties
10-10-2006
Wanneer mag/kan je echt aan het Heilig Avondmaal? Ik zat pas in de kerk en ik was bijna de enige die nog zat. Echt erg v...
23 reacties
10-10-2009
Wat is uw mening over evangelist Dr. David Yonggi Cho? Zijn gemeente is een van de grootste ter wereld, namelijk 730.000...
geen reacties
10-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering