Dopen zonder lidmaatschap van kerk

Ds. B. de Romph / geen reacties

10-10-2009, 13:00

Vraag

Mijn man en ik zijn op dit moment helaas door omstandigheden geen lid van een kerk. Mijn man komt uit een ‘lichte’ kerk en ik kom zelf uit de HHK. We willen ons graag bij een kerk aansluiten maar door onze verschillen is dat heel moeilijk. Nu ben ik zwanger en wij willen ons kindje straks heel graag laten dopen. Nu is mijn vraag: kunnen wij ons kindje laten dopen, al zijn we beiden geen lid van de kerk? We kerken samen wel geregeld bij een christelijk gereformeerde gemeente, maar zijn er nog niet uit of we hier lid willen worden.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Jullie vraag, of je t.z.t. jullie kindje kunt laten dopen, terwijl u geen van beiden lid van een kerk is, lijkt mij niet mogelijk. In de verschillende kerken is wel een ruimere dooppraktijk. Er zijn kerken waarin het niet vereist is belijdend lid te zijn om je kind ten doop te houden. Er worden dan ook kinderen van doopleden gedoopt, maar dan zal die kerk wel verwachten dat jullie je zullen aansluiten bij de gemeente en belijdenis zullen doen. In andere kerken van gereformeerd belijden zullen alleen kinderen van een of van beide belijdende leden gedoopt kunnen worden. Dat vind ik ook terecht, want hoe zal men als ouders de doopvragen antwoord kunnen geven zonder zelf belijdenis des geloofs te hebben afgelegd.

In jullie geval is het moeilijk, omdat jullie het niet eens zijn over de kerk waarbij je wilt aansluiten. Er is verschil van zienswijze tussen jullie beiden. Bij de voorbereiding op jullie huwelijks hebben jullie daar niet voldoende over gesproken en zijn jullie niet met elkaar overeen gekomen bij welke kerk jullie je zullen aansluiten. Ik zou jullie adviseren: spreek er met elkaar over. Het moet tot een beslissing komen.

Als jullie bij een Christelijke Gereformeerde kerk geregeld kerken, vraag dan de predikant of een ouderling van die gemeente om advies. Ik kan op afstand jullie moeilijk van advies dienen. Daarvoor moet ik jullie wat beter leren kennen. Maar misschien dat mijn collega jullie erbij kan helpen. Maar ga wel naar een kerk waar het evangelie recht gepredikt wordt en waar de boodschap van dood en leven, zonde en genade gebracht wordt. Er is zoveel onbijbelse en ongeestelijke prediking. Maar laat het vooral jullie gebed zijn, dat de Heere jullie de weg wijst ook in de keus van de kerk, waarbij jullie je hopen aan te sluiten.

Van harte Gods zegen gewenst en we hopen, dat jullie t.z.t verblijd worden met een gezonde baby. Dan begint jullie oudertaak al tijdens het verwachten van jullie kindje. We hopen, dat het voor jullie een tijd van blij verwachten mag zijn. David mocht zeggen: ik ben van de moederschoot op de Heere geworpen. Wat een voorrecht als jullie kind je zulke ouders hebt.
 
Hartelijke groeten,
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Het lezen van het Oude Testament roept bij mij veel vragen op. Ik begrijp dat er in een andere tijd en cultuur voor ande...
11 reacties
10-10-2018
Ik heb een vraag naar aanleiding van 1 Koningen 14:19, waar het volgende staat: “En Hij zal Israël overgeven, om Jerobea...
geen reacties
10-10-2005
Ik ben 17 jaar en zie het echt niet meer zitten. Ik doe mezelf van alles aan. En ik als ik dat gedaan heb en daarna bid,...
geen reacties
10-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering