Vrouwen op het zendingsveld

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 3 reacties

15-09-2022, 13:44

Vraag

Ik ben me aan het verdiepen in zending en zendingsorganisaties. Bij een zendingsorganisatie las ik dat ze geloven in gelijkheid van mannen en vrouwen in leiderschap. Is dit bijbels? In de kerk hebben we alleen mannelijke ambtsdragers, zijn er ook op het zendingsveld verschillende rollen voor mannen en vrouwen?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Je hebt twee vragen. Je eerste vraag gaat over de gelijkheid van mannen en vrouwen in leiderschap op het zendingsveld. Ik word altijd een beetje verdrietig van zulke vragen. Waarom stellen mensen die vragen? De Heere riep en roept zowel mannen als vrouwen om uit te gaan! De engel zegt tegen de vrouwen na Jezus opstanding dat zij de blijde boodschap, dat Jezus leeft, aan Zijn discipelen moeten vertellen. De vrouwen krijgen deze opdracht van Gods hemelbode. Bijbelser kan het toch niet? Paulus had vrouwen bij zich, die met hem in het evangelie dienden.

Juist op het zendingsveld hebben vrouwen geweldige dingen gedaan en hebben mannen geweldige dingen gedaan. Beiden hebben elk hun eigen gaven om het evangelie te brengen. Mannen en vrouwen vullen elkaar op het zendingsveld aan. Vrouwen hebben een speciale vrouwelijke intuïtie om mensen en kinderen te benaderen. Mannen doen dat weer op hun wijze. Maar samen mogen ze arbeiden en het werk doen waar de Heere hen toe riep.

Ik zie in gedachten hermana Marcelina de bergen opgaan en hoger en hoger de dorpjes in trekken. Dorpjes waar nooit het evangelie was gehoord, niemand ooit kwam. Biddend zat ze daar op het pleintje en zong. Geen mens te zien. Ze waren schuw en weggekropen. Soms zat ze er twee dagen voordat er een paar kindertjes kwamen luisteren als ze over Jezus zong. En later, heel schuw, kwam er een moeder en nog een. En Marcelina zong en vertelde van Jezus. Ze heeft veel  gemeenten gesticht. Er waren meestal geen mannen die kwamen. Maar ze stelde vrouwen aan om de Bijbel te lezen en er wat over te vertellen, te zingen, te bidden. De jongetjes werden groter. Ze gaf die jongens onderwijs en zo ging het Woord door. Ze werden voorganger. Zo ongelooflijk mooi en ontroerend.

De volgende vraag over de ambten. Je ziet de mannelijke ambtsdragers in de Nederlandse kerken voor je. Zet dat maar even aan de kant. Waar al lange tijd gearbeid is en er een geïnstitueerde kerk is gekomen, daar zijn ambten ingesteld. Maar als ik aan zending denk en wat ik in de praktijk meegemaakt heb, dan ligt dat wel ver uit elkaar. Mannen die God geroepen had, gaven les en deden alles wat ze moesten doen. Er kwamen mensen tot geloof en er ontstonden kleine gemeenten. Maar voor er ambten waren, daar ging een tijd overheen.

Mijn man gaf voorgangers les en dan gebeurde het in hoge verre bergdorpen dat die eenvoudige boerenbevolking absoluut geen kennis had en wat was het een vreugde te zien hoe hij dieper en dieper afdaalde tussen hen en zo hun harten won voor het evangelie. Zelf had ik in het Amazonegebied vrouwen die ik van de Heere mocht vertellen. Ik leerde hun heel zware leven kennen. In de pauze ging ik bij hen zitten en luisterde. Ze gingen me meer en meer vertrouwen. Wat was het ontroerend dat na verschillende jaren de vrouwen me vertelden dat ze de langs de rivieren de dorpjes wilden bezoeken om de moeders te gaan leren hoe ze hun kinderen van Jezus moesten vertellen. Met nog maar weinig kennis en toch doorgeven en zo Jezus volgen.

Het is zo indrukwekkend goed en belangrijk om zendingsgeschiedenissen te lezen. En na te denken, wat is zending eigenlijk. En ben ik wel zendeling in mijn woon- en werkomgeving. Zien anderen Jezus als ze mij zien en horen.

Hartelijke groet,
Nellie van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

  Beluister ook:

Tags in dit artikel:

zending
3 reacties
Samanthi
15-09-2022 / 15:46
Wat een mooi antwoord.
WillemB
17-09-2022 / 13:47
Als ik aan het echtpaar Van Dooijeweert denk, moet ik aan Priscilla en Aquila denken.
Zulke echtparen mogen we wel iets meer hebben!
Paulus zegt:
Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus.
‭‭Rom. 16:3
jaapenlinda
17-09-2022 / 17:50
Hoi vraagsteller/ster,
Je vraagt je af of 'gelijkheid van mannen en vrouwen in leiderschap' bijbels is.
Leidinggevende functies op het zendingsveld zijn echt wezenlijk anders dan de ambten in de kerk. Als in het leiderschapsteam van onze kerk geen vrouwen zouden zitten, zou er geen team zijn, maar alleen een voorganger... Het gaat dan niet om man of vrouw zijn, maar over al dan niet trouw naar de kerk komen, al dan niet in openlijke zonden leven.
Ik denk dat het ook goed is om je te realiseren dat je als zendeling bijna altijd terecht komt in een samenleving die door mannen gedomineerd wordt. Ook onze zendingsorganisatie hanteert ook zo'n soort gelijkheidsbeginsel. Zodoende kan onze teamleider een vrouw zijn; zij woont al het langst hier en heeft het meeste ervaring met bepaalde situaties. Ook wijzelf hebben gelijkwaardige posities binnen het landelijke team. Dat betekent dat ook ik als vrouw gewaardeerd word en serieus genomen in mijn kennis en kunde, waar dat in de Latijns-Amerikaanse machosamenleving zeker niet vanzelfsprekend is.
Tegelijkertijd hebben mijn man en ik in ons dagelijks leven heel andere taken en functies. Waar ik fulltime voor onze kinderen en het huishouden zorg, werkt hij fulltime in het ziekenhuis. Hij is de voorganger van onze kerk, ik leidt de jongerenclub en help in de zondagschool. Als we jungletochten maken geneest en preekt hij, ik ondersteun hem en doe kinderevangelisatie. Best wel heel traditioneel, passend in de lokale cultuur, helemaal geaccepteerd - en voor vol aangezien! - door onze zendingsorganisatie. Doe dat waar God je voor roept en het zal goed zijn. Het werk dat je als zendeling doet wordt niet door je uitzendende organisatie op je bureau gelegd als een blad vol sommen waar maar één correcte oplossing voor is. Het hangt af van je opleiding, persoonlijkheid en wat er op je weg komt. En daarbij is er veel vrijheid en ruimte om te leven en werken binnen de kaders van de lokale cultuur... en natuurlijk die van je eigen geweten. Dus probeer niet naar antwoorden te zoeken op de starre vraag 'Is ... wel bijbels?', maar probeer het open te benaderen: 'Wat zegt de bijbel over ...(bijv. leiderschap van mannen en vrouwen)?' Andere culturen hebben soms een heel andere respons op een bijbels gegeven dan de onze. Als je je steeds moet afvragen 'Is het wel bijbels?' zul je je in je geweten begrensd voelen als je geen overtuigd 'ja' als antwoord hebt. Als je redeneert vanuit een thema zoals de bedoeling uit de bijbel blijkt, is het vaak makkelijker om te begrijpen waarom mensen (ook christenen) bepaalde keuzes maken. En wordt het veel eenvoudiger om met Paulus 'de Joden een Jood, de Grieken een Griek, de wettelozen een wetteloze' te worden.
Ik wens je veel zegen op je voorbereidingen. De oogst is groot, en er zijn maar zo weinig werkers...
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik zit met een geweldig dilemma. Ik ben tien jaar getrouwd en heb een keer seksueel contact gehad met een vreemde vrouw....
24 reacties
15-09-2010
Binnen onze gezindte wordt het belang van om de Bijbel op volgorde te lezen altijd erg benadrukt. Ik ben dit ook gewend ...
geen reacties
15-09-2014
Toen u tot dominee werd bevestigd waren er meerdere dominees die aan de handoplegging deelnamen. Hoe komt de keuze voor ...
geen reacties
15-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering