Voor de wet getrouwd maar nog geen kerkelijke inzegening

Ds. A.I. Kazen / 1 reactie

15-09-2021, 14:46

Vraag

Wij zijn een jong stel, onlangs voor de wet getrouwd en we wonen nu met elkaar. Binnenkort trouwen we ook voor de kerk, de tijd tussen het wettelijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk is een aantal maanden. Dit omdat in de week van het kerkelijk huwelijk er geen plaats meer was voor het wettelijk huwelijk.

Nu vragen we ons af; de seksuele omgang willen/wilden we graag bewaren voor het moment na het kerkelijk huwelijk. Maar ergens beginnen we ons af te vragen, zijn wij in Gods ogen pas getrouwd na ons kerkelijk huwelijk, of zijn we nu al getrouwd in Gods ogen omdat we elkaar wettelijk gezien al trouw hebben beloofd? Wij willen namelijk wel heel bewust Gods zegen over ons huwelijk vragen omdat wij geloven in het Bijbelse beeld van het huwelijk (de gemeenschap van Jezus en de gemeente).

Uiteindelijk vragen we ons af, wanneer zijn we nou echt in Gods ogen getrouwd en is het hebben van seksuele gemeenschap geoorloofd?

Antwoord

Lief jong, onlangs voor de wet getrouwd en nu onder één dak wonend stel. Allereerst: van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Een zegen dat de Heere jullie op elkaars levensweg heeft gebracht en oog en hart voor elkaar heeft gegeven. Ik hoop van harte dat jullie huwelijk door Gods genade en onder Zijn zegen, midden in de gebroken werkelijkheid van dit leven, iets laat zien en uitstraalt van het huwelijk van Christus en Zijn bruidsgemeente. 

En dan jullie vraag. Een vraag die meer jonge stellen zich gedurende de coronacrisis hebben gesteld, vermoed ik. Door beperkingen met betrekking tot het aantal gasten hebben heel wat bruidsparen moeten kiezen om hun huwelijksdag in zijn geheel te verplaatsen (zowel het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk als de receptie) of gedeeltelijk (wel het burgerlijk huwelijk in het bijzijn van naaste familie en vrienden, maar het kerkelijk huwelijk en de feestelijkheden op een later moment). Uit jullie vraag maak ik op dat de keuze voor enkele maanden tussen jullie huwelijkssluiting voor de burgerlijke stand en de kerkelijke bevestiging en inzegening daarvan een andere achtergrond heeft. Deze ‘tussentijd’ is ingegeven doordat het burgerlijk en kerkelijk huwelijk niet op dezelfde dag of in dezelfde week gepland kon worden in de plaats waar jullie huwelijks is gesloten.

Jullie hadden ervoor kunnen kiezen om jullie bruiloft in zijn geheel naar een later moment te verplaatsen, waarbij burgerlijk en kerkelijk huwelijk wel op dezelfde dag of in dezelfde week hadden kunnen plaatsvinden. Jullie keuze is echter geweest om jullie huwelijk (voor de burgerlijke stand) eerder te laten sluiten. En nu is jullie vraag: wanneer zijn we nou echt in Gods ogen getrouwd en is het hebben van seksuele gemeenschap geoorloofd?’

Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar in het kort is de bijbelse lijn dat het huwelijk een verbond is. Bij het sluiten van een huwelijk wordt er een verbond gesloten. Deze huwelijks- of verbondssluiting vindt plaats in het bijzijn van getuigen. Lees bijvoorbeeld hoe het huwelijk tussen Boaz en Ruth gesloten wordt (Ruth 4). 

Door de (kerk)geschiedenis heen heeft de huwelijkssluiting verschillende vormen gekend. Zoals er nu wereldwijd nog steeds verschillende vormen zijn. In onze Nederlandse situatie is het zo dat een huwelijk door een (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voltrokken, in het bijzijn van minimaal twee en maximaal vier getuigen. Dit heeft in jullie geval plaatsgevonden. Hiermee zijn jullie getrouwd. Voor de wet. En voor God.

Hoe zit het dan met het kerkelijk huwelijk? Dit betreft een kerkelijke bevestiging en inzegening van het voor de wet gesloten huwelijk. In deze volgorde: eerst het burgerlijk huwelijk en dan de kerkelijke bevestiging en inzegening daarvan. Een geestelijke die een godsdienstig huwelijk, zoals dat dan heet, sluit zonder dat er sprake is van een burgerlijk huwelijk is zelfs strafbaar (3900 euro boete, en bij herhaling zelfs een celstraf van twee maanden!).

Prachtig als het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke bevestiging en inzegening ervan op dezelfde dag plaats vinden en je als man en vrouw allereerst in de kerk, met de gemeente, onder het Woord van God komt en voor Zijn aangezicht knielt! 

Wanneer dit niet mogelijk is, en het kerkelijk huwelijk later plaatsvindt, is er nog steeds sprake van een huwelijk. Voor de wet en voor God. Ik zie dan ook niet in waarom seksuele gemeenschap voordat jullie huwelijk kerkelijke bevestigd en ingezegend wordt niet geoorloofd zou zijn. Waarbij ik direct opmerk dat jullie hier beiden wel achter moeten staan en het beter is te wachten als één van beiden daar de voorkeur aan geeft.

Het ‘gebruik’ dat burgerlijk en kerkelijk huwelijk op dezelfde dag plaatsvinden is overigens nog niet zo heel oud. In vroeger tijden gebeurde dit op één van de eerstvolgende zondagen nadat het burgerlijk huwelijk was gesloten. 

Hopelijk helpt bovenstaand antwoord op jullie vraag jullie verder. Rest mij om jullie Gods nabijheid en bijstand toe te bidden: onderweg naar en in de eredienst waarin jullie, verlegen om Gods zegen, voor Zijn aangezicht knielen, opdat jullie al de dagen, die Hij jullie samen geeft, “in alle godsvrucht, liefde en eenheid, lang en heilig, samen leven mogen.”

Ds. A. I. Kazen

Ds. A.I. Kazen

Ds. A.I. Kazen

 • Geboortedatum:
  03-08-1988
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Nijkerkerveen e.o.
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

trouwdienst
1 reactie
Samanthi
19-09-2021 / 14:26
Lief bruidspaar
Hartelijk gefeliciteerd...

Terug in de tijd

In Mattheus 7:6 staat dat we geen parels voor de zwijnen moeten werpen. Wat betekent dat? We moeten toch juist de parels...
geen reacties
17-09-2018
Aan iemand van de Ger. Gem. Al een tijdje zoek ik naar een cd van psalmen die solo gezongen zijn of gezonden zijn door t...
3 reacties
15-09-2011
Aan een CGK-predikant. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan omdat onze vaderen niet meer in de Hervormde k...
geen reacties
16-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering