Wie gelooft, weet dat hij gelooft

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

24-08-2022, 16:54

Vraag

Beste ds. Van den Brink. Ik kijk reikhalzend uit naar de video van Geloofstoerusting die u aankondigt. Ik las ook ergens dat u een video gaat maken over de verschillende verbondsvisies; ik ben erg benieuwd. Toch wil ik nog even terugkomen op mijn vraag. De hoofdvraag die ik probeerde te stellen ging niet over tobbers en kleingelovigen, maar ging over de Timotheüsbekering. De Timotheüsbekering gaat geleidelijk, dus zou je zeggen dat je in het begin nog niet bewust ben van je geloof. Maar u zegt dat het geloof bewust is. Krijg je dan niet een Paulusbekering?

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat is een Paulusbekering? De bekering van Paulus was meteen zijn roeping tot apostel. We moeten zijn ervaringen dus beslist niet als norm stellen, want niemand van ons wordt geroepen om apostel te zijn.

Met alle verschillen tussen Paulus en Timotheüs en Nicodemus en Petrus en Thomas, wat zij geloofden was gelijk. Zij geloofden dat Jezus de Christus is, hun Heere en hun God (Joh. 6:69; 20:28). En als wij geloven, geloven wij hetzelfde. Alle tekenen van de Zaligmaker zijn ons vermeld “opdat ook u gelooft dat Jezus is de Christus en opdat u door te geloven, het leven hebt in Zijn naam” (Joh. 20:31). 

Als God het geloof geeft, bewerkstelligt Hij niet alleen dat wij willen geloven, maar ook dat wij metterdaad geloven (Dordtse Leerregels III/IV.14). De vraag wordt dan of iemand metterdaad in Christus kan geloven en op Hem kan vertrouwen, zonder dat te weten. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan. Niet omdat ik de lat zo hoog leg, maar omdat onbewust te geloven een onmogelijkheid is. Kunnen wij Christus aannemen (Joh. 1:12) zonder dat te weten? Kunnen wij tot Hem komen zonder het te weten (Joh. 6:37)? Kunnen wij Zijn naam aanroepen zonder het te weten (Hand. 2:21; Rom. 10:13)? Geloven met het hart en belijden met de mond gaan samen (Rom. 10:9-10); geen van beide kan onbewust gebeuren. De vader van de zieke jongen riep uit: “Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp!” (Markus 9:24). Kan iemand dat uitroepen zonder dat hij weet dat hij gelooft? Jezus stelde de vraag aan Martha: “Gelooft u dat?” (Joh. 11:26). Als Martha zou kunnen geloven zonder zelf te weten dat zij geloofde, was de vraag van Christus zinloos geweest.

Kortom, wie gelooft, weet dat hij gelooft (2 Tim. 1:12). Als je dit inziet, valt veel op zijn plaats. En dan besef je ook wat jouw opdracht is, indien je nog niet gelovig bent: “Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden” (Hand. 16:31).

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloven
geen reacties

Terug in de tijd

Binnenkort hoop ik te starten met een hbo-opleiding. Ik ben al een poosje bezig met te ontdekken wie ik nou eigenlijk be...
geen reacties
24-08-2013
Wat is er gevaarlijk aan New-Age muziek? Ik luister graag naar deze muziek. Je wordt er in meegevoerd. Maar dat heb je o...
geen reacties
24-08-2003
Hoe kun je onderscheidt maken/herkennen of een overtuiging een bestrijding van de duivel is of door God gewerkt wordt?
geen reacties
24-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering