Rustdag houden op zondag niet verkeerd

Ds. H. van den Belt / geen reacties

13-02-2006, 00:00

Vraag

Onlangs kreeg m’n moeder een boekje van de Zevendedag Adventisten. Zij beweren dat wij fout bezig zijn om op zondag de rustdag te houden. Zij zeggen dat we daardoor de werkelijke Sabbat die op zaterdag wordt gehouden, ontheiligen. Maar volgens mij maakt het niet uit op welke dag je rust houdt als je maar rust houdt. Bovendien werkt het niet om op zaterdag te gaan rusten en zondag te gaan werken als heel het dorp op zondag naar de kerk gaat. Wilt u uw visie op deze zaak geven en uw argumenten geven waarom de rustdag houden op zondag niet verkeerd is?

Antwoord

Het is best lastig om deze vraag kort te beantwoorden. De christelijke gemeente heeft vanaf het eerste begin op de zondag, de eerste dag van de week, de opstanding van de Heere Jezus herdacht. Deze dag kreeg de naam "de dag van de Heere". Kuriakè in het Grieks. Dat wat van de Kurios (de Heere) is. Het is echter niet zo aannemelijk dat de discipelen, vanaf het eerste begin ook op deze dag helemaal gerust hebben van hun werk. Het waren immers Messiasbelijdende joden die de sabbat als rustdag kenden. Langzaam maar zeker is de rustdag verschoven van de zaterdag naar de zondag en dat is bekrachtigd door keizer Constantijn een paar eeuwen na Christus, die de zondag als verplichte rustdag heeft ingesteld in het Romeinse Rijk. Dat betekent echter weer niet dat het allemaal op willekeur berust.
 
Er zijn onder christenen drie opvattingen:
 
1. De sabbat is Oudtestamentisch, echt iets voor het joodse volk, de Heere Jezus heeft de sabbat vervuld en daarom hoeven wij geen rustdag meer te houden. In dat geval zou de sabbatsrust helemaal vallen onder de ceremoniële wetten, die met de komst van Christus niet meer voor ons gelden. Deze christenen vieren wel de zondag, door op de zondag bijeen te komen, maar houden het niet echt als een rustdag. Veel baptisten hebben deze opvatting.
 
2. Andere christenen houden zich strikt aan de zaterdag, de oorspronkelijke sabbatdag, zowel voor de rust, als ook voor de samenkomsten van de gemeente. Zij gaan ervan uit dat nergens in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk vermeld staat dat de zaterdag op de zondag is overgegaan en dat we daarom net als het joodse volk de sabbat in ere moeten houden. "Gedenk de zaterdag dat gij die heiligt" nemen zij dus heel letterlijk. De Zevendedags Adventisten horen bij deze groep, maar ook veel Messiasbelijdende joden wereldwijd houden de sabbat als een rustdag. In het land Israël is dat misschien ook wel het meest praktisch, omdat iedereen op die dag vrij heeft.
 
3. Volgens de derde opvatting is het houden van een rustdag in de week in de schepping gegeven. Genesis een vermeldt immers hoe de Heere in zes dagen de hemel en aarde geschapen heeft en op de zevende dag gerust heeft. Dat betekent dat dit gebod niet alleen voor Israël geldt, maar in de scheppingsorde is gegeven. Een deel van dit gebod is echter ceremonieel. Dat komt wel vaker voor, denk maar aan het tweede gedeelte van het vijfde gebod. "Het land dat de Heere uw God uw geven zal" is het beloofde land, het land Israël. Die belofte geldt niet meer letterlijk voor ons, maar het gebod om onze vader en moeder te eren natuurlijk wel. Zo is het ook met het vierde gebod. De sabbatdag, de zaterdag, als speciale dag geldt niet meer voor ons, maar Gods gebod blijft wel gelden, namelijk dat bij een van de zeven dagen moeten rusten. Ik zal niet zeggen dat christenen zondigen als zij een andere dag dan de zondag consequent rust houden, omdat zij een andere visie hebben op bepaalde schriftgegevens. Voor ons als reformatorische christenen is de zondag niet alleen de feestdag van de opstanding van de Heere Jezus, maar ook de wekelijkse rustdag.
 
Laten we de Heere danken, dat we de werkweek van uit de rust mogen beginnen. Het allerbelangrijkste is dit: "Er blijft dan een rust over voor het volk van God." (Hebreeën 4:9)

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

sabbatzondag
geen reacties

Terug in de tijd

Vraag: Ik heb inmiddels al twee jaar te hoge bloedsuiker. Nu ben ik ook al twee jaar bezig met allerlei medicijnen/metfo...
geen reacties
13-02-2009
Ik ben een jongen van 22 jaar. Ik ben opgegroeid met het geloof, maar heb daar rond mijn 19e mee gebroken. Natuurlijk is...
geen reacties
14-02-2020
Aan dr. Van der Sluijs. Ik ben de vraagsteller m.b.t. de relatie met het meisje uit de Ger. Gem. in Ned. etc.
geen reacties
13-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering