Beschadigd in de kerk

Ds. B. J. van de Kamp / 1 reactie

29-07-2022, 14:30

Vraag

Jarenlang ben ik beschadigd door een gemeente. Kan de Heere dit ook gebruiken om je te beproeven door mensen die blijkbaar Jezus niet kennen, die personen kleineren en beschadigen? Blijkbaar gebruikt de duivel ook mensen in een kerkgenootschap. Hoe kan het dat deze mensen dit doen en gewoon elke zondag naar de kerk gaan!


Antwoord

Beste vraagsteller of vraagstelster,

Wat jammer dat je deze vraag moet stellen. Het laat zien dat de gebrokenheid in deze wereld niet ophoudt bij de kerkmuren, maar dat ook de kerkelijke gemeente buiten het paradijs verblijft. Daarom noemen wij de kerk ook wel een ‘corpus mixtum’ - een gemengd lichaam, een zieke moeder.

Opvallend is dat er in de Bijbel enorm veel waarschuwingen en ontdekkende opmerkingen en voorbeelden staan die juist de kerk betreffen. Denk aan de tijd van de Richteren, van de Koningen.  De waarschuwingen van de profeten. Alle brieven in het Nieuwe Testament bestaan uit een belijdenis van Gods werk in de gemeente en een waarschuwing aan de gemeenteleden van de kerk. Nooit zullen we een gemeente vinden op deze aarde, voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus, die uit enkel heiligen bestaat. Zie de strijd van Paulus t.a.v. de enkele gelovige in Romeinen 7.

Onze volmaaktheid ligt in Christus, maar niet in onszelf. We noemen dat ook wel een toegerekende gerechtigheid en heiligheid. Onze hoop en toekomst is alleen in God. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. We zijn niet als stokken en blokken geschapen, maar als levende mensen, waarin de Heilige Geest mag wonen en werken. Hij kan en wil ons gewillig en bereid maken. De gelovige kan alleen leven vanuit een dagelijkse bekering tot God en een dagelijkse vergeving van de zonden.

Zo staan we ook als mensen tegenover elkaar. Hoe vaak moet ik vergeven?  Zeven keer?  Nee, 70 keer zevenmaal. Wij zitten op de school van de Heilige Geest en blijven daar altijd leerling. Dat is een leven in verootmoediging, dankbaarheid en hoop in de Heere.

De satan zit zeker niet stil.  Als hij je niet in de zonde kan houden, dan laat hij je zo maar denken dat je als gelovige een veel beter mens bent dan een ander. Ja, hij kan je zo hoogmoedig maken dat je denkt de enige echte gelovige te zijn. Daardoor ontstaat heel veel verdriet en hardheid. Hij probeert het geloof altijd tot een ideologie te maken.  Dan wordt het een -isme.  Iets van de mens zelf. Orthodoxisme, calvinisme, modernisme etc. Heel veel kerkscheuringen zijn daaruit voortgekomen.

Kan de zonde en al die strijd mee werken ten goede?  Toch wel. Een indrukwekkend hoofdstuk daarover kun je lezen in Romeinen 6. Door Gods genade wordt het duidelijk dat God de zonde vergeeft. Paulus heeft heel grote zonden gedaan. Dat werkt voor hem mee om diep in verwondering en dankbaarheid te komen over Gods vergeving.

Ook de vreselijke vijandschap van de satan werkt mee om Gods grote daden te ontdekken. Denk maar aan de vreselijk daden van de Farao in Egypte door de verdrukking van Israël. Dat heeft dankzij God tot zo’n groot wonder geleid -de uittocht uit Egypte- dat Israël en wij nog steeds door die geschiedenis vertroost en bemoedigd worden. Tegelijk noemt Paulus de woestijnreis van Israël voor ons een waarschuwend voorbeeld. Hoe snel was Israël het wonder van de uittocht weer vergeten.

Zo blijft Gods liefde voor Zijn volk, Zijn trouw om hen altijd weer te blijven leren, als ook Zijn overwinning en voortgaande strijd tegen de satan, voor ons een teken van hoop en bemoediging dat eens de grote overwinning komt.

Wij gaan het eeuwig huis van God op geen andere manier binnen dan door strijd en lijden, leren en gehoorzamen, vergeving en genade. Onze hoop is in Christus, Die gezegd heeft: Zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld, Mattheüs 28:20.

Ik hoop dat ik je hiermee verder heb geholpen en dat je zo, door alles heen, dankzij de Heilige Geest, geschreven mag worden als een leesbare brief van Christus. 

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

1 reactie
Gtn
30-07-2022 / 13:59
God heeft rare kostgangers, ook onder zijn grondpersoneel. Ik herken wat van wat je schrijft. Misschien is het helpend om te bedenken dat deze mensen die je beschadigd hebben, gereageerd hebben vanuit cultuur en niet vanuit de liefde van Christus. Zij menen oprecht dat ze het op de juiste manier zien/doen. Feitelijk, als je er van een afstandje naar kijkt, zitten deze mensen gevangen in een bepaalde cultuur en kunnen ze niet daarbuiten kijken. Niet alles wat goedbedoeld is, is ook echt goed.
Je mag dat gewoon loslaten. En ja, God kan dit gebruiken ten goede. Bijvoorbeeld om jou te laten beseffen dat je het niet bij mensen moet zoeken, maar bij God zelf!
Leef dicht bij God, en Hij zal mensen om je heen plaatsen die jou tot steun zijn.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Is de kinderdoop wel te rijmen met Handelingen 2:38 e.d.? Ik hoop dat iemand mij een concreet antwoord kan geven, ik maa...
geen reacties
29-07-2021
Ik ben een meisje van 18 en sinds ik in de zorg werk, werk ik ook regelmatig in de weekenden. De zondag krijgt dan een h...
geen reacties
31-07-2018
Aan een seksuoloog van Eleos, Ik las in het boek “Genieten” -dank voor het waardevolle boek- dat masturbatie een goede...
geen reacties
28-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering