Slechte wil veranderen

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

15-07-2022, 14:59

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik merk dat ik mezelf helemaal niet WIL verootmoedigen voor God. Maar God vraagt toch verootmoediging? Hoe moet ik dit oplossen? Hoe verander ik mijn slechte wil?


Antwoord

Beste vraagsteller, waar heb je het nu eigenlijk over? Over ons allergrootste probleem: onze onwil, onwil om goed te doen, onwil om God te dienen, onwil om ons te bekeren, onwil om Jezus te volgen, onwil om ons hart aan Jezus te geven, onwil om ons leven in te richten naar Gods Woord. Moet ik er nog meer opnoemen? We zijn één grote bonk onwil. En dat heb jij nu ontdekt! Het hoeft je echt niet te verrassen. De Bijbel zegt het ronduit. Onze voorvaders hebben het prachtig omschreven: “En willen of kunnen tot God niet wederkeren, of  hun verdorven natuur verbeteren, of zichzelf tot de verbetering hiervan schikken... zonder de genade van de wederbarenden Heilige Geest”  (Dordtse leerregels).

Let daar eens even op: ze hebben het “willen” voorop gezet en dan pas het “kunnen”. Wij draaien dat zo graag om: “Ik wil me bekeren, ik wil de Heere dienen, maar het lukt me niet. Ik kan het niet.” Maar dit is een ongelooflijk verkeerde gedachte.
 
Vaak hoor je mensen zeggen: “Je hebt toch een goede wil?!” En ze kijken dan echt als een overwinnaar. Weet je wat gewoonlijk mijn antwoord is? “Onze goede wil is in het Paradijs in die boom blijven hangen.” Ik weet wel dat dit niet zo gelovig klinkt, maar het is wel waar. Wij beginnen (jij ook in je vraag) meestal aan de verkeerde kant. Ik wil... Paulus leert het de gemeente in Filippi op een andere manier.

We maken er een kleine Bijbelstudie van: Filippenzen 2: 12-13: “Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God a) Die in u werkt beide b) het willen en c) het werken, d) naar Zijn welbehagen.”
  
a) Dit wordt daarbij gedaan, opdat men uit deze voorgaande vermaning niet zou denken of besluiten, dat de mens uit zich zelven en door zijn eigen krachten de zaligheid zou kunnen werken. Zie Filippenzen 1:6 ; 2 Korinthe 3:5 ; Jakobus 1:17.
  
b) Dat is, niet alleen het kunnen willen, maar ook het willen zelf; den wil krachtig neigende en buigende om het goede te verkiezen, en alzo van onwilligen gewilligen makende, door de kracht van de Heilige Geest, Johannes 3:5; Johannes 6:44. Romeinen 9:16. 1 Petrus 1:3.
 
c) Of: het uitwerken, dat is, het doen en volbrengen van het goede dat men wil.

d) Dat is, niet naar enige voorgaande goede schikking of voorbereiding, die Hij in de mens zou vinden, maar naar Zijn believen, uit louter genade. Zie Efeze 1:5, 9, 11; Efeze 2:8 ; 2 Timotheus 1:9. 

Gewoon de kanttekeningen van de Bijbel. Hier zie je het duidelijk: Alleen van God uit gaat een mens willen: als God dat willen in je werkt! Er zijn bergen mensen die wel een beetje hun best willen doen om te zorgen dat ze bij hun sterven in de hemel komen. Maar als Gods Geest in je hart werkt dat gaat het andersom; dan ontdek je de onwil in je hart. Dan ga je ook tot God roepen om hulp. Om een gewillig hart.

Jij kunt je slechte wil niet veranderen! Dat zeg ik nu niet vanuit de lijdelijke hoek. Maar vanuit de schuldige hoek. Die onwil is een stuk fundament van ons zondaar zijn. Breek er doorheen naar de Heere Jezus toe. Hij kan je gewillig maken. Hij wil je gewillig maken. En Hij zal ze gewillig maken, allen die met hun onwil tot Hem komen. Wie bij Hem komt met het verhaal dat hij of zij zo graag bekeerd wil worden, maar dat het niet lukt om dat ik het niet kan... die krijgt een nul op zijn cijferlijst en wordt met lege handen weggestuurd.

Ik denk dat je voorlopig genoeg denkstof hebt om naar de Heere te gaan met deze vraag. Fluister of roep of schreeuw om de werking van Zijn Geest. Die maakt van onwilligen gewilligen. Wat een blijdschap, wat een troost!

Hartelijke groet
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb enkele vragen over het afgelopen beroepingswerk van de studenten van de Gereformeerde Gemeenten. Een grote geme...
21 reacties
15-07-2021
Wij kerken voorlopig in een schoolgebouw waarbij de grote aula ‘s zondags als kerkzaal wordt gebruikt. Nu hebben wij bin...
geen reacties
14-07-2008
Mijn schoonvader heeft al de werken van Erskines. Zijn dat geen boeken met een ketterse leer? Erskine beschrijft op heel...
6 reacties
14-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering