Infralapsarisch

Ds. C. Harinck / geen reacties

21-06-2022, 15:19

Vraag

Zijn de Gereformeerde Gemeenten infralapsarisch? Zij prediken toch dat God verkiest uit het gevallen menselijk geslacht, ook al is verkiezing en verwerping besloten van eeuwigheid, besloten ter verheerlijking van Hem? Daarom mag je dat besluit toch niet los zien van de goede schepping van de mens, terwijl wijlen ds. G. H. kersten stelt dat het besluit van verkiezing en verwerping los staat van schepping en val. Ik vind dat laatste moeilijker te bevatten.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Waar maken we ons druk over? Het onmisbare is toch de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus?! Toch heeft onze visie op Gods verkiezend handelen grote invloed met name ook op de prediking. Om u toch de weg te wijzen, zou u moeten letten op de volgende Bijbelse gegevens. Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend (Handelingen 15:18).  Zijn voornemen dateert dus van eeuwigheid. Maar het voltrekt zich in de tijd. En daar vestigt de Bijbel de aandacht op. “En er geloofden zovelen als er geordineerd waren ten eeuwigen leven” (Hand. 13:48).

Dat Gods eeuwig plan niets te maken heeft met de schepping kan ik niet volgen. God heeft Zich voorgenomen mensen te redden uit hun val en verderf. Maar toen toch ook besloten te scheppen en geboren te laten worden. Maar beste broeder, hoewel we de Bijbel nazeggen dat God van eeuwigheid de dingen besloten heeft en dat God alle dingen gemaakt heeft om Zijns Zelfs wil (Spreuken 16:4), zo kunnen wij daar toch niet mee werken. Je kunt daar alleen tot je troost en verwondering  op terugzien. Je hebt te doen met wat je weet. Je bent een verloren en schuldige zondaar en hebt een Verlosser nodig. Het Evangelie maakt je deze Verlosser bekend. “Bekeert u en gelooft het Evangelie”, dat is de boodschap die tot u komt. Achteraf mag je het bewonderen dat “het u uit genade gegeven is in Christus te geloven” (Filip. 1:29).

Th. Beza en ds. G. H. Kersten waren zogenaamde supralapsariërs. Zij brachten alles terug tot Gods eeuwige voornemen. Maar zij wisten dat dit zich in de tijd voltrok en hoe verantwoordelijk het daarom is te leven onder de welmenende aanbieding van Gods genade in Jezus Christus. Ik hoop dat u daaraan in de eerste plaats zult denken en de grote verborgenheid van de predestinatie zult laten waar hij thuis hoort, namelijk bij God. 

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

lapsarisme
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben dooplid in de Gereformeerde Gemeenten. Zondags hoor ik over zowel zonde als genade; ik hoor over de onmogelijkhei...
5 reacties
21-06-2014
In het boek “Zonen & dochters profeteren” (over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk) wordt geschreven dat in het ...
1 reactie
22-06-2017
Ik wil graag iets voorleggen aan mw. Rots. Ik ben een man van 52, 30 jaar getrouwd en nog steeds dol op mijn vrouw, dat ...
17 reacties
21-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering