Naar bruiloft van samenwonend stel

Ds. J.J. Tigchelaar / Geen reacties

06-04-2022, 16:00

Vraag

Een collega van mij gaat binnenkort trouwen. Ik ben ook als collega uitgenodigd om een deel van de bruiloft mee te maken. Ze woont echter al jaren samen en heeft ook kinderen. Is het dan geoorloofd dat ik op de uitnodiging inga? Of moet ik toch met uitleg erbij weigeren?


Antwoord

1. Kort en bondig: Vraagsteller moet op de uitnodiging in gaan! Dit is toch wat we willen: dat mensen elkaar blijvende trouw beloven en dat hun kinderen niet opgroeien met verzorgers die samen geen definitieve band willen aangaan. Dat er voor de bruiloft dingen gebeurd zijn die niet passen in de conceptie van een christelijk huwelijk mag geen reden zijn om daarna alles af te wijzen of te veroordelen.

2. Zelfs wanneer we ongehuwd samenwonen of ook seksueel verkeer voor het huwelijk, als zonde tegen Gods geboden beschouwen is Christus toch ons voorbeeld wanneer Hij tegen een overspelige vrouw zegt: Ga heen, maar zondig niet meer en niet weer. 

3. Als predikant heb ik in ons land en daarbuiten een aantal huwelijken kerkelijk mogen bevestigen en inzegenen van bruidsparen die al samenwoonden en soms ook al kinderen hadden. Ik heb dat met vreugde mogen doen. Het is toch heerlijk wanneer mensen hun verzuim, hun fouten of tekortkomingen gaan inzien en alsnog willen herstellen. 

4. In de vraag wordt niet duidelijk of het onderhavige huwelijk ook in de kerk wordt bevestigd en ingezegend. Maar ook zonder kerkelijk huwelijk is een huwelijk voor de wet rechtsgeldig. De Rooms-Katholieke kerk heeft daar gezien haar sacramentsopvatting een andere mening over. De protestantse kerken hebben echter het burgerlijk huwelijk tussen een man en een vrouw altijd volledig erkend (tenzij de familierelatie te nauw is). Misbruik van de benaming huwelijk heft het gebruik niet op.

5. Het zogenoemde partnerschap zien we niet als huwelijk, omdat de belofte van blijvende trouw ontbreekt. Het is een relatie, waarbij zoals men zegt: de achterdeur altijd openstaat. 

6. Hier valt nog veel meer over te zeggen, maar op de vraag zoals gesteld, is het antwoord: ga er heen, feliciteer hen met hun beslissing en mogelijk kun je dan ook nog wijzen op de zegen die de christelijke gemeente getrouwden wil meegeven. In voorspoed en tegenspoed.

Ds. J. J. Tigchelaar

Lees meer artikelen over:

feest
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
130 artikelen
Ds. J.J. Tigchelaar

Bijzonderheden:

Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Sinds enige tijd ben ik (meisje) er achter gekomen dat ik verliefde gevoelens heb voor mijn beste vriendin. Dit voelt heel eenzaam omdat ik weet dat hier een groot taboe op rust in christelijke kring ...
Geen reacties
06-04-2016
Ik ben eigenlijk best wel bezorgd met wat er nu met mijn lichaam aan de hand is. Drie maanden geleden heb ik erge buikgriep gehad, daarna veel moeite blijven houden met eten. Ik kan minder grote hoeve...
Geen reacties
06-04-2016
Hoe geef je je gebed vorm wat betreft het coronavirus? Waar kan en mag je voor of om bidden?
Geen reacties
06-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering