Mijn man is verliefd op een ander

C.A. Hoekman / 14 reacties

03-02-2022, 12:58

Vraag

Mijn man kwam twee maanden terug thuis met de mededeling dat hij verliefd is geworden op een andere vrouw maar ook nog van mij houdt. Hij is een keer met haar weggeweest en heeft met haar gezoend. Daarna heeft hij het mij verteld omdat hij het er ook moeilijk mee had. Een week nadat hij het vertelde besloot hij bij ons te blijven. We hebben kinderen. Daarna kreeg hij het weer moeilijk en ging weer met haar videobellen. Toen besloot hij twee weken later weer voor ons te kiezen en is hij nog een keer met haar weggeweest. Waarvan ik op de hoogte was, om afscheid te nemen. Daarna wist hij het toch weer niet en heeft hij weer contact met haar gezocht. Na twee weken heeft hij toch besloten om opnieuw voor ons te kiezen en heeft hij weer een afscheidsdag met haar gehad waar ik het heel moeilijk mee had.

Ik merk alleen dat ik het heel moeilijk heb met weer vertrouwen in hem te krijgen en ook om niet steeds haar in mijn gesprek te betrekken. Deed je dat ook met haar, luister je ook zo slecht naar haar... en ga maar door.

Ik wil jullie vragen voor ons te bidden. Om een wacht voor mijn lippen te zetten en om weer vertrouwen terug te krijgen. Ook voor hem. Dat hij haar nu echt los laat en God meer in zijn leven mag betrekken. We hebben dit gebed zo hard nodig, ook al kennen jullie ons niet. Ik wil hem graag deze kans nog geven en wil nog vechten voor ons huwelijk.


Antwoord

Beste jonge vrouw en moeder,

Een zee van pijn en verdriet kwam er voor jou twee maanden geleden toen je man meedeelde dat hij verliefd is geworden op een andere vrouw, maar dat hij ook nog van jou houdt. Hij is een keer met haar weggeweest en heeft met haar gezoend. Daarna vertelt hij het aan jou, omdat hij het er ook moeilijk mee had. Een week later, na zijn onthulling, besloot hij bij jullie te blijven. 

Een opsomming waar je stil van wordt. Ik heb het een paar keer gelezen om het goed tot me door te laten dringen. Een mooi gezinnetje dat in één moment ondersteboven gaat. Een jonge echtgenote en moeder die dat allemaal moet  aanhoren en die bovendien moet meemaken dat haar man dit alles enkele keren herhaalt, ontrouw is en belooft weer te blijven.

Hoe moet je verder? Jij stelt deze vraag niet, maar ik stel deze vraag aan jou. Hoe ga je verder met je man die je eigenlijk niet meer vertrouwt. En die je in je gedachten de vragen stelt: deed je dat ook met haar, luister je ook zo slecht naar haar... en ga maar door. 
 
Hoe ga je verder? Zelf vul je dat, als ik goed interpreteer, in op de manier zoals je schrijft in je vraag: “Ik wil jullie vragen voor ons te bidden. Om een wacht voor mijn lippen te zetten en om weer vertrouwen terug te krijgen. Ook voor hem. Dat hij haar nu echt los laat en God meer in zijn leven mag betrekken. We hebben dit gebed zo hard nodig, ook al kennen jullie ons niet. Ik wil hem graag deze kans nog geven en wil nog vechten voor ons huwelijk.”

Hoe ga je verder? Ik wil proberen daar wat richting aan te geven naar jou toe en de kinderen, maar ook gericht op jullie toekomst. Waarom ik in dat richting wijzen je man (nog) niet betrek? Omdat ik vrees dat hij nu niet geïnteresseerd is in een mogelijk herstel tussen jullie. Waarom ik dat zo zeg? Jouw man heeft, zoals ik lees, alle initiatief naar zich toegetrokken in zijn contact met die andere vrouw. Maar ook in zijn mededelingen naar jou toe over die vrouw, en als gevolg daarvan over zijn ontrouw, houdt hij zelf alle initiatief. Immers, hij vertelt aan jou dat hij verliefd is geworden op een andere vrouw, dat hij het er ook moeilijk mee heeft en hij besloot een week later om bij jullie te blijven. Zeg ik teveel wanneer ik opmerk uit je verhaal dat hij zelf alles bepaalt in zijn ongeoorloofde relatie met die vrouw en in zijn mededelingen hierover aan jou? Elke keer opnieuw, toch?.

Waar ben jij als zijn echtgenote en zijn gelijkwaardige gesprekspartner? En juist dat vervult mij met zorg. Je bent zijn echtgenote en de moeder van zijn kinderen en daar moet hij rekening mee houden, maar je bent ook een sta in de weg naar die ander vrouw. Helaas, ik kan het niet anders zien. Jullie spreken niet samen over jullie relatieproblemen, maar hij spreekt met jou over zijn probleem en dat mag jij aanhoren en ik vrees dat je daar niets in te zeggen hebt. Ik citeer je: “Deed je dat ook met haar, luister je ook zo slecht naar haar...  en ga maar door.”

Hoe ga je verder? Ik smeek het je, zoek deskundige hulp! Ga zo niet alleen en eenzaam verder. Daar ga je aan kapot, jij en je gezin. En nu betrek ik je man er wel bij: zoek samen hulp. Hij redt het ook niet! Zeg dat tegen je man. Ik ga niet verder zo, ik wil dat we samen hulp zoeken. Wil hij dat niet, en ik sluit dat niet uit, zeg dan dat je toch voor jezelf hulp gaat zoeken. Je zult een uitlaatklep moeten hebben die met begrip en kennis, jouw zorgen aanhoort en probeert te sturen. Ik zeg dit, niet in het minst, ook in het belang van jullie kinderen. Misschien dat er een weg terug is naar herstel van jullie huwelijk en relatie.

Ga in therapie, biddend, om weer vertrouwen terug te krijgen, ook voor hem. Je wilt hem graag deze kans nog geven en je wilt nog vechten voor je huwelijk. En ik denk dat velen die je vraag lezen, met je mee bidden.

Ik weet niet of je iemand in vertrouwen hebt genomen, waar je van tijd tot tijd, spontaan en ongedwongen je hart kunt luchten. Zo niet, zoek dan een vriendin of bevriende familie die kan luisteren en waarmee je samen kunt bidden. Misschien heb je goed contact met je wijkouderling, zodat je ook bij hem kunt uitpraten en er ook voor jou pastorale ondersteuning is. Ik weet hoe belangrijk dit kan zijn in de gebrokenheid van ons leven.

Soms kan je leven zo moeilijk zijn, dat alles een inktzwarte nacht lijkt. Nergens een lichtstraal. Alles ligt in scherven. Wat zo mooi leek, is het meest kapot. Vlucht met al je zonden en zorgen tot de Heere Jezus, Die zelfs de meest woeste storm kan stillen. Lees Markus 4:35-41. Hoor je de discipelen roepen? Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind, en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam grote stilte. Ik bid je toe dat je de bevende vinger van het geloof mag leggen bij Zijn Woord, dan ben je niet bang, maar zeg je: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? En zing je met de tranen in je ogen:
 
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen.
'k Riep God niet vrucht'loos aan;
Hij wil mij niet versmaân
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

(Psalm 3:2)

Heb je nog vragen, stel ze dan via Refoweb, ik ben bereid hierop in te gaan.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

overspelrelatieproblemen
14 reacties
Zv70
03-02-2022 / 14:16
Heel heftig dit... Komt op mij over alsof jij blij moet zijn dat hij het eerlijk verteld en dat hij toch voor jou kiest. Alsof het een optie is, zoals 'koop ik een nieuwe auto of rijd ik toch maar door in m'n huidige auto.'
Volg aub het advies op en zoek samen hulp.
Ik bid voor jullie! Gods zegen!
Grace84
03-02-2022 / 20:34
Lieve vrouw,

Wat zal jij je eenzaam en verdrietig voelen. Je hebt een goed antwoord gekregen! Zoek inderdaad hulp en als je man niet mee wil, die het alleen.

En dan nog iets: ik lees dat je man totaal geen rekening houdt met jouw gevoelens. Dat is heel erg.

Hij kan het er moeilijk mee hebben, maar dat geeft hem geen recht dit te doen. Het raakt me echt als ik lees dat hij tot twee keer toe afscheid van haar moest nemen. Je schrijft dat je dat heel moeilijk vond. Dat is logisch!

Je mag hem gerust met jouw gevoel hierover confronteren. Je hoeft er absoluut niet akkoord mee te gaan dat hij met een andere vrouw weggaat, ook al is dat om afscheid te nemen. Hij doet er ook zonde mee.

Ik bid voor je, je bent ondanks dat je man deze dingen doet, geliefd en waardevol!
AHHK76
03-02-2022 / 20:45
Heel goed dat jij deze situatie niet alleen draagt, maar anderen om gebed/steun vraagt.
Vroeger zeiden ze wel: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Met andere woorden vertrouwen in iemand krijgen is veel moeilijker dan het vertrouwen kapot maken. En dat is zo waar....!
Dus dit wordt een moeizame tijd en strijd om het weer echt goed te krijgen. Dat los je niet op, door te zeggen dat je vertrouwen moet hebben en dat zijn verliefdheid over is of dat hij voor zijn gezin kiest. Dit is een heel proces. Dit kost tijd en inspanning, praten en bijpassend gedrag. Misschien kun je wat tips vinden op www.kostbaarvaatwerk.nl? Daar volgens mij ook wat over hoe vertrouwen hersteld kan worden enz. Dit gaat niet helemaal over hetzelfde probleem als jullie, maar kan je mogelijk wel helpen.
Hulp, liefst relatietherapie lijkt mij wel echt belangrijk om te doen!
Zoek gerust eerst hulp voor jezelf en dat je later probeert hem mee te krijgen. Dit zal je man mogelijk niet gelijk toejuichen, maar hiermee kan hij ook laten zien dat hij echt voor jou kiest! Het kost waarschijnlijk geld, maar hopelijk kun je daarmee echtscheidingskosten voorkomen!
Mannen zijn vaak meer zo van "zand erover" en klaar, maar jouw wantrouwen is niet wat op die manier opgelost kan worden.
Als jullie hier samen goed uitkomen, kan het zelfs zijn dat het tussen jullie beter wordt dan ooit!
Ik wens je/jullie veel sterkte!
momof2
03-02-2022 / 22:56
Beste vraagsteller,
Wat een ijzig pijnlijke situatie, ik voel met je mee omdat ik hetzelfde meemaak momenteel.
De pijn die je voelt als je man zegt dat hij een ander heeft, wat voel je je aan de kant gezet hè! En dat heen en weer geslingerd worden tussen 2 vrouwen herken ik ook, dat had mijn ex man hetzelfde.
Ik kan je maar 1 ding zeggen: probeer contact te krijgen met je man en nee het is nu niet diepgaand op emotioneel gebied, dat kan ook niet.. maar probeer deze gruwelijke zonde samen bij God in gebed neer te leggen. En vecht voor je huwelijk tot de het uiterste, praat met elkaar als het mogelijk is,bid
momof2
03-02-2022 / 22:58
Ik had een langere reactie geschreven maar deze wordt niet geplaatst
momof2
03-02-2022 / 23:05
Bid met elkaar, ook al zien wij er niet doorheen, God ziet er wel doorheen. Ik weet zeker als jullie er samen om bidden dat God Zijn zegen erover wil geven.

Neem contact op met de pastoraal werker of dominee van jullie gemeente en een fijn adres voor relatie therapie is stichting de Vluchtheuvel.

Maar vecht tot het uiterste, dan kun je jezelf achteraf nooit iets verwijten.

Bij mij is het zover gekomen dat ik in scheiding lig, door overspel van mijn ex al heel lang.
Mijn ex wilde niet vechten, hij gooide de handdoek in de ring. En kiest voor de makkelijkste weg. Ik hoop dat het bij jullie niet zover komt!

Sterkte!

Wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God.. wat een troost hè
drj
04-02-2022 / 07:05
Wat een vreselijke situatie!

1. Het is niet alleen bij kussen gebleven.
2. Zulke relaties zijn als een verslaving. Hij moet elk contact met haar verbrekenn en er moet contrôle zijn, dat hij dat ook doet.
3. Als hij het contact met haar niet verbreekt, geeft dat een oneerlijke vergelijking: een relatie waar hij voornamelijk lol heeft en een huwelijk waar hij ook kinderen, belasting etc. heeft.

Een goede site, die je helpt dit op te lossen op christelijke grondslag is https://www.marriagebuilders.com/how-to-survive-infidelity.htm (hoe je vreemdgaan overleeft).
In het hulpforum kun je kostenloos begeleiding krijgen:
https://forum.marriagebuilders.com/ubbt/ubbthreads.php/forums/35/1/surviving-an-affair.html
ZLD26
04-02-2022 / 14:38
Natuurlijk is er gebed nodig. Maar het is 'bidt en werkt'.

Ik kan het me voorstellen dat je verdoofd bent, maar blijf hierin niet passief! Hij moet een schop onder z'n kont krijgen om wakker te worden en zich realiseren dat hij zichzelf én zijn gezin hiermee overlevert aan de bijzondere macht van satan.

Ik heb geen enkele reden om mezelf boven hem te verheffen. Ik ken helaas de macht van satan op dit gebied. Juist daarom zeg ik: treed op!

En ieder die dit drama onder ogen krijgt: bestorm de hemel, voor deze vrouw en haar kinderen, maar zeker ook voor die man.
Ali636
05-02-2022 / 17:18
Inderdaad, zoek hulp. Ik ben in mijn redelijk lange huwelijk al tig keer verliefd geweest op een ander. Maar daar ga ik niet mee uit en ik kus ook niet. Verliefdheid gaat over. Trouw en liefde zei de ambtenaar bij ons huwelijk op het stadhuis. En volslagen openheid tegen elkaar. Dus zei ik ook tegen mijn vrouw op wie ik verliefd was. Dan is de lol er allang van af. En kan zij me in de gaten houden.
Dank zij Gods genade mogen we nog bij elkaar zijn. Dat bid ik jullie ook toe.
arendine
06-02-2022 / 23:50
Het contact moet klaar zijn. Afscheid nemen hoeft niet, je ziet heel duidelijk dat dat averechts werkt.

Ken je de andere vrouw? Heeft ze je kinderen weleens gezien? Jij wast zijn onderbroeken en verzorgt hem, zij gaat leuk met hem aan de wandel terwijl jij op de kinderen mag passen. Dat klopt niet.
Heb je mensen in de omgeving die je kunnen ondersteunen, of hem op zijn gedrag kunnen aanspreken?

Dig is een goed moment om te denken aan de getuigen van jullie huwelijk, zij mogen hem aanspreken op zijn belofte aan jou.
Zonnestraal
15-02-2022 / 23:36
Deze vraag kon wel van mij zijn….
Is het mogelijk om in contact te komen met haar?
Na 1,5 jaar heb ik eindelijk rust in mijn hoofd… en gelukkig als gezin samen.

Graag hoor ik
refoweb
16-02-2022 / 10:05
@Zonnestraal

De vraag is anoniem gesteld. Mocht de vraagstelster contact willen dan mag ze mailen naar vragen@refoweb.nl en dan geven we jouw mailadres.
ajl
16-02-2022 / 10:25
@ali636 Ik mag toch hopen dat je je vrouw niet elke keer lastig valt met verliefdheden. Dat geeft nogal een lekker indruk naar je partner toe. Ik ken diverse relaties waar dat trouwens ook speelt. De gelijkwaardigheid is in die relaties ver te zoeken. Of de verliefde partner moet elke keer door zijn andere partner bij de les gehouden worden, of de andere partner is doorlopend onzeker als hij ergens heen gaat; 'welke vrouw zou hij nu weer leuk en fantastisch vinden'. Openstaan voor verliefdheden is de eerste stap naar overspel.
Ali636
16-02-2022 / 10:59
Klopt Ajl. Ik houd me in en mijn vrouw is erg happy verzekerd ze me heel vaak... Maar we zijn beiden voor absolute openheid. Geen geheimen.

Terug in de tijd

Ik ben getrouwd met een man die destijds niets aan het geloof deed (wel kerkelijk opgevoed). Ik dacht dat ik het goed deed door afstand te nemen en af te spreken dat we afzonderlijk van elkaar ons zou...
7 reacties
03-02-2011
Ik heb soms moeite de verhouding tussen Israel en de kerk te zien. De Bijbel lijkt soms wat tegenstrijdig in dit opzicht en ik probeer hier wat meer wijsheid in te vinden, alleen tegenwoordig krijg ...
Geen reacties
03-02-2023
Aan Marijke Rots. Ik heb een groot probleem, iets dat heel mijn leven beheerst. Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar, heb een leuke baan, doe een interessante universitaire opleiding, heb veel vrienden,...
6 reacties
03-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering