Hoe raak ik bekeerd?

Redactie Refoweb / 4 reacties

27-01-2022, 07:56

Vraag

Ik doe steeds verschrikkelijke zonden. Ik wil dit niet. Hoe kan ik zorgen dat het niet meer gebeurt? En hoe raak ik bekeerd?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
kostervanleijen
27-01-2022 / 08:28
Belijd je zonden. Vraag vergeving. Vraag om de leiding van de Heilige Geest in je leven, om tegen de zonde te strijden. Als je oprecht vraagt om vergeving, dan zal God je vergeven. Dat is pure genade. Vraag een bekende, dominee of ouderling een bevriende christen of die met je wil bidden. God wil dat niemand verloren gaat, maar Eeuwig leeft met Hem. Wat een liefde. Aan jou de keuze om die Liefde te accepteren. Eeuwig Leven krijg je dan. Nu leven we nog in een gebroken wereld, maar als we ons leven aan Jezus geven, zullen we voor altijd met Hem leven. Dan heeft de dood niet het laatste woord, maar hebben we een doorgang naar het Eeuwige Leven. Dan zijn er geen zorgen, pijn en verdriet meer.
Samanthi
27-01-2022 / 16:31
Geloof in de Heere Jezus Christus en bekeer je. Dan alleen zul je gered worden.

Misschien denk je, ik kan me niet bekeren?
Maar kun je er dan wel voor lezen om onbekeerd te blijven?

Buig je knieën en zeg Heere ik ben een zondaar en doe alles verkeerd en ik wil niets, wilt U in mijn leven komen?
Als je Zijn Stem hoort,
Geloof Zijn Woord
en verhard je niet,
maar laat je leiden
Obadja117
04-02-2022 / 22:12
Je kan het bekeringsgebed bidden. Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, die uw wet steeds weer heb overtreden. Ik heb vergeving nodig, en erken, dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Here Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag u om binnen te komen en mijn Heer te wezen in alle dingen. Wil mij vergeven al mijn zonden en mij leiden, al de dagen van mijn leven? Dank u Jezus. Dank u Vader, dat ik nu mag weten een kind van u te zijn, en dat ik het eeuwig leven van u heb ontvangen, in Jezus naam, Amen.

Verder adviseer ik je te laten dopen. Johannes predikte namelijk een doop van bekering en vergeving van zonden. Daarnaast zeg Petrus dat je de gave van de Heilige Geest ontvangt als je je laat dopen. De Heilige Geest gat je zeker helpen in relatie tot God. Maar ook om te breken met zonden en een heilig leven te leiden. Door te dopen begraaf je je oude leven in het watergraf en sta je op in de opstandingskracht. Dit is niet alleen symbolisch. Je zonden worden letterlijk afgewassen en je Geest wordt hernieuwd. Een nieuwe schepping geboren uit water en Geest. Zie maar.
WillemB
05-02-2022 / 15:31
Obadja 117, Beetje vreemde gedachte dat (pas) bij de doop je zonden letterlijk vergeven worden.
In 1 Joh. 1:9 lees ik:
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Vergeving en reiniging. Oftewel rechtvaardiging en heiliging.

Obadja, ik neem dus liever deze woorden uit 1 Joh. 1 letterlijk, dan het tweede gedeelte van jouw stukje.

Terug in de tijd

Er zijn al vaak vragen gesteld over dit onderwerp, maar toch heb ik het gevoel dat ze niet specifiek genoeg zijn en dat ...
4 reacties
26-01-2012
Graag zou ik willen leren om Gods Woord beter te mediteren/overpeinzen. De Bijbel roept er toe op en ik ben er daarom va...
1 reactie
26-01-2015
In verband met het zevende gebod zegt Jezus dat je ook in je hart overspel kunt plegen. Het verlangen naar het verkeerde...
23 reacties
26-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering