De werking van de Heilige Geest

Ds. P. Molenaar / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Kunt u iets zeggen over de werking van de Heilige Geest? Ik weet wel dat het de Heilige Geest is die de wedergeboorte werkt en de droefheid naar God en het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar ik bedoel eigenlijk: Wil de Heilige Geest in iedereen werken? De Heere heeft er alles aan gedaan van Zijn kant. Kun je dan zeggen dat het jouw schuld is als je onbekeerd sterft terwijl je op het 'erf van het verbond' geleefd hebt, want je hebt de H.G. wederstaan? Want de Verbondsgod wil toch in jou werken, of begrijp ik het doopformulier nu verkeerd? En hoe zit het dan: de H.G. werkt toch onwederstandelijk? Sorry als ik domme vragen stel, ik heb er niet zoveel verstand van, ik kom net kijken.

Antwoord

Er zitten eigenlijk heel wat achtergronden bij de vraag, die je stelt. Natuurlijk is alles van God. Laat het in ieder geval een wonder zijn dat je je plaats mag innemen in de kerk. Hier komen we al bij het wonder van Gods welbehagen, dat Hij ons het evangelie liet verkondigen. Het feit dat we in de  kerk zitten is al een teken van Gods gewilligheid en een graad van Zijn genadige verkiezing (Calvijn). We zullen nooit kunnen zeggen, dat de Heere niet gewillig is om ons dat evangelie te laten verkondigen en ook niet om ons de zaligheid te geven. Hierbij denk ik aan 2 Petrus 3:9, waar staat, dat "Hij lankmoedig is over ons,  niet willende dat er  enigen verloren gaan". Zoals de Heere nu lankmoedig is, zo is ook de Heilige Geest uiterst gewillig. In Psalm 51 wordt gesproken over de 'vrijmoedige geest'. We kunnen volgens de kanttekeningen ook lezen 'Geest'. Dan is het de Heilige Geest, Die een kinderlijk geloof werkt, waardoor we de Heere  vrijmoedig mogen vertrouwen. We kunnen nooit zeggen,  dat de Heilige Geest niet gewillig was om te werken. Hij is zelfs zeer gewillig. We moeten er goed opletten,  dat de Heere Jezus steeds zegt tot de Joden,  niet: "Gij hebt niet gekund", maar wel "Gij hebt niet gewild".

De Dordtse Leerregels  stellen ons steeds dubbel verantwoordelijk. De Dordtse Leerregels zijn daarom ook steeds ontdekkend naar ons toe en eigenlijk kun je pastoraal concluderen in de Dordtse Leerregels,  dat  onze onwil zelfs nog groter is dan onze onmacht. Dat  moet juist ons ontdekken aan onze eigen verantwoordelijkheid. Wanneer we onder het Woord komen, dan is dat al een teken van de gewilligheid van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  Die alle Drie zo gewillig zijn. Daarom moet je geen vraagtekens stellen achter de verborgen dingen.

Wil God in iedereen werken?  Ja de Heere is zo gewillig, maar niet een van ons, mensen wil de Heere eigenlijk geloven. Daarom zegt de Heere ook heel duidelijk in Filippenzen 2:  "Werkt uwszelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen". Het betekent ten diepste, dat God wel wil, maar wij willen niet. Lees daarbij ook eens Jesaja 65. Daar staat dat de Heere gevonden is van hen die naar Hem niet zochten. Wanneer we die onwil in ons hart gevoelen, dan blijft dit medicijn over: bidden tot God om God, tijdig en ontijdig. Dan geeft  de Heere juist heel veel beloften voor bekommerden en aangevochtenen in de Bijbel. Voor in eigen oog rechtvaardigen zijn er geen beloften, maar wel voor hen,  die het verliezen voor Gods aangezicht. Daarom denk maar heel groot van Gods liefde en genade en je zult zien dat de Heere nooit een bidder laat staan, die om Hem verlegen is. Dat is de diepe ontdekking in het geloof.

Daarom is het inderdaad mijn schuld, als ik verloren ga. De Heere heeft zelfs Zijn H. Doop gegeven, om daarin de gewilligheid en de zekerheid van Zijn kant te bevestigen, als een teken, maar ook als een zekerheid, dat de HEERE nooit kan liegen. Daarom,  doe de Heere niet tekort in Zijn eer, dat Hij niet zou  willen dat zondaren zalig worden. Dat is Zijn geopenbaarde wil. Zijn verborgen wil hoeven we niet te gaan onderzoeken. Dan zouden we op de rechterstoel van God gaan zitten en ons gaan verdiepen in dingen, die ons niet toekomen, maar wel God alleen. De beste weg is om te  vragen of we vooral maar leren te erkennen dat Hij heilig is. De rechtvaardiging geeft rust en doet de Heere oneindig meevallen in Zijn eeuwige liefde en genade, waarmee Hij zondaren wil trekken.

Wanneer we ons zelf gaan zien in het licht van Gods Woord, dan is het een wonder,  dat de Heere ons al de zaligheid aanbiedt en ook gewillig is die te geven. Daarvoor heeft de hemelse Vader Christus en de Heilige Geest gegeven. De Heere werkt door Zijn Geest onwederstandelijk. Maar dat doet Hij inderdaad in de weg van de beloften, die Hij geeft. Zeg daarom nooit dat de beloften niet wel gemeend zouden zijn. De Heere verwezenlijkt Zijn verkiezing in de  orde van het verbond, zo heeft wijlen ds. I. Kieviet eens geschreven,  en dat is zeker waar.

Tenslotte mag ik zeggen dat geen vraag dom is. Het is goed dat je die vragen stelt. Maar  we moeten geen vragen achter God gaan stellen, die boven het Woord dreigen uit te gaan. Elke bladzijde van het woord heeft wel een belofte, die aan een bedreiging voorafgaat. Hij kan alles, maar liegen kan Hij niet. Maar toch zal het de heidenen verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan wij die de weg geweten hebben, zie Mattheüs 11: 21vv. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is of terwijl Hij Zich laat vinden, Jesaja 55.

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb even een vraag over het spreken van een predikant in de erediensten. Ik hoorde pas geleden een predikant uit de O...
47 reacties
30-11-2012
Ik heb een vraag over het gebruik van medicijnen en het krijgen van kinderen. M'n man en ik zijn 30 jaar en hebben twee ...
geen reacties
30-11-2011
Ik heb een vraag over de zekerheid van het geloof. Ds. Harinck schrijft ergens: "Het getuigenis van de Heilige Geest is ...
geen reacties
30-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering