Tot eer van God leven, lukt niet

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

17-11-2021, 09:27

Vraag

Ik loop met zoveel dingen in mijn leven, vragen en raadsels, maar toch zou ik graag deze twee vragen willen stellen. Ik hoop dat evangelist Van Dooijeweert hem voor mij wil beantwoorden, omdat ik vind dat u erg fijne antwoorden geeft waar ik me erg in kan vinden.

Om te beginnen wil ik graag tot eer van God leven, wat al nooit lukt. Elke keer faal ik weer en ik weet dat ik met goede werken er echt niet (alleen) kom. Maar bij sommigen dingen wil ik gewoon graag antwoorden, omdat ik het gewoon even niet weet. Bijvoorbeeld, ik sport buiten met een groep en dat is fijn, lekker fris en ik hou niet van een sportschool. Maar er staat harde muziek op en dat is niet tot eer van God. Mag ik daar dan nog wel aan mee doen? Ik weet dat het niet het allerbelangrijkste is, maar soms kan ik er zo over in zitten.

Een heel andere vraag... mijn man en ik zijn nog jong. Ik hou van kinderen en mijn man ook, alleen zou hij er nog niet aan moeten denken om nu zelf al kinderen te krijgen. Hij wil daarom voorbehoedmiddelen gebruiken en ik doe daar natuurlijk aan mee. Dus niet dat ik hem de schuld geef, maar we hebben daar wel discussies over gehad want ik weet niet of dat wel juist is. Ik wilde dat eerst niet, maar eigenlijk heb ik geen keus want hij wil dat perse. Maar in hoeverre zijn we hier zondig in? Hoe moet je hier mee omgaan als het een soort strijd is tussen man en vrouw en je komt er samen niet uit?

Ik heb er vaak voor gebeden, maar ik ben denk ik te ongelovig. Het lijkt wel (in alles) dat mijn gebed niet verder komt dan het plafond. Dat zou terecht zijn, want ik heb ook niks verdiend. Maar soms zit ik gewoon in de put: wat nu als ik nooit zalig word? Ik kijk wel eens op uw site, en lees ik de verhalen. Hoe wonderlijk. En dan word ik jaloers. Maar tegelijkertijd besef ik hoe ver ik daar vandaan sta. Ik hoop dat u mij antwoord kunt geven!

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Laat ik beginnen met het pluimpje dat je me geeft: “Fijne antwoorden”. Het gaat mij er niet om een fijn antwoord te geven, maar wat zegt Gods Woord. Dat moet voor ons allen het richtsnoer zijn om naar te leven.

Vier vragen stel je eigenlijk: Door goede werken leven tot eer van God. Sporten met harde muziek. Geboortebeperking. Gebed komt niet hoger dan het plafond.

Ik wil met de laatste vraag/opmerking beginnen. Waarom, waardoor komt je gebed niet hoger dan het plafond? 1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” Jakobus 4:3: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”

Ik zet deze twee teksten hier even neer om over na te denken. Ik begrijp heel goed dat je niet bidt om dingen die de wereld begeert. Maar hangt je hart misschien toch teveel naar de wereld? Kies je toch niet echt spontaan voor de Heiland? Is het meer half-om-half geloof? Ik denk die kant op omdat er ook een vraag is over wereldse muziek en ook een over geboortebeperking.
 
Geloven en leven met het Woord achter Jezus aan, dat gaat samen. Leven met Jezus en met de wereld dat lukt niet. Dan kun je goed je best doen maar je valt toch weer terug. Aan de andere kant kun je ook niet in de wereld leven en tegelijk een kind van God zijn. Op dit terrein zit jouw tobberij.

Sporten staat zeer zeker een leven met God niet in de weg. Maar als daar de wereld de boventoon moet hebben in de vorm van harde muziek... dan moet je inderdaad wel een paar vragen aan je zelfs stellen. En dat is bij jou ook echt het geval. Het komt op je af: “Kan ik hieraan wel meedoen?” De vraag stellen is soms ook al het antwoord geven. Je tobt er zelf soms veel over. Dat zegt al iets. Ik heb een hekel aan vragen beantwoorden met “dat mag niet” of “daar hoor je niet.” Toen ik kind was wist je precies wat wel mocht en wat niet mocht. Maar je kwam er geen stap dichter door bij de Heere. Daar zit een heel groot gevaar, dat in onze tijd vaak ook de kop op steekt: denken dat iets misschien niet mag, er over tobben, worstelen... En toch doen, doorgaan, volhouden er mee.

Zulk een leven staat je gebed in de weg. “Wie tot “God komt, moet geloven dat Hij er is en dat Hij een beloner is van wie Hem zoeken.” De Heere vraagt je om te kiezen, voor Hem of voor de wereld. Niet halfslachtig maar spontaan en met vreugde. Hij wil dat we Hem dienen: In Geest en in waarheid. Dus geestelijk en oprecht. Niet zo half-half. Hij wil ons hele hart. Dan krijg je ook vreugde in Zijn dienst. Dan ga je ook het offer van de Heere Jezus begrijpen en waarderen; gestorven voor mijn zonden. Voor mijn zondig doen en denken. Voor mijn verkeerde beslissingen.

Door goede werken leven tot eer van God. Het klinkt prachtig en het staat hoog in het vaandel van de moderne christen, maar het is onbruikbaar en ongeschikt om vrede met God te krijgen. Goede werken zijn niet bedoeld om God een beetje milder te stemmen. Goede werken zijn een vrucht van de nieuwe geboorte. Een vrucht van de Heilige Geest. Gedaan uit dankbaarheid voor de genade die God mij geschonken heeft! Let op het grote verschil!

Nu staat er dit gedeelte van je vraag nog: over geboortebeperking. Ik vind dit heel speciaal; een vraag in de intimiteit van man en vrouw samen. Heel veel mensen worstelen met deze vraag: voorbehoedsmiddelen, mag dat?  De één gilt NEE! Een ander zegt: Ja, dat is nodig want de wereldbevolking wordt veel te groot. Kun je het op grond van de Bijbel verdedigen?

Dan zeg ik ja. Jacob had met vier vrouwen dertien kinderen. Dus echt niet zo massaal als mensen het soms vinden. Als Petrus zegt tegen de mannen dat zij met verstand bij hun vrouw moeten leven, dan bedoelt hij dit punt niet. Dat wordt vaak ten onrechte gezegd. We moeten een andere weg inslaan. De Bijbel niet gebruiken als voorschriftenboek.

Jullie moeten dit samen duidelijk bespreken, daarbij alles benoemen wat hier voor ieder van jullie in mee speelt. Je moet samen tot de Heere God gaan om Zijn hulp te vragen en Hem te vragen Zijn leiding hierin te geven. Zorg dat je door de verschilpunten niet uit elkaar drijft maar juist meer op elkaar gericht wordt.

Je zult in de Bijbel nergens vinden dat je voorbehoedsmiddelen mag gebruiken of niet mag gebruiken. Maar als je samen biddend Gods hulp zoekt, zul je rust vinden om je weg te gaan achter de Heiland aan. Er zijn op Refoweb verschillende vragen te vinden die over de onderwerpen 'Gezinsplanning' en 'Voorbehoedsmiddel' gaan. Kijk daar eens even rond. Bedenk ook dat er heel wat echtparen zijn die in grote nood zijn omdat ze geen kinderen kunnen krijgen. Kinderen zijn nog altijd een zegen van de Heere onze God.

Hartelijke groeten en Gods zegen in je worstelingen. Geef je leven in Zijn handen, daar is het veilig.

Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

1 reactie
Samanthi
17-11-2021 / 16:50
De grootste eer die je God kan geven is geloven in Zijn Zoon.

Terug in de tijd

Aan een dominee uit de Hersteld Hervormde Kerk. Ik ben een jongen van 17 jaar en ik weet zeker dat ik op jongens val. Ma...
geen reacties
17-11-2020
Hoe moet ik ermee omgaan als ik niet van mezelf houd en mezelf soms pijn doe?
1 reactie
18-11-2020
Aan een HHK-predikant. Kun je op echt op God vertrouwen als je onbekeerd bent? Veel predikanten preken dat je de noodzaa...
8 reacties
17-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering