Blijdschap en rust missen

H. A. Neervoort / 1 reactie

13-10-2021, 16:07

Vraag

Hoe moet je Jezus en God liefhebben? Ik voel er niks bij. Ik weet niet wie Hij is. Hij laat Zich vinden in Zijn Woord, wordt altijd gezegd, maar met dat Woord heb ik eigenlijk niks. Ik kan me slechts vergelijken met Judas en Kaïn. Zo zal het mij ook gaan. Met open ogen de eeuwigheid in.

Vaak zou ik ook de blijdschap en RUST in m’n hart willen hebben zoals Gods kinderen, maar dan moet je heel veel voor je naaste doen enzo en dat ligt mij helemaal niet. Ik voel me eigenlijk nog slechter als de wereld met mijn slechte karakter. Ik vertel het heus weleens aan God hoe het met me gesteld is. Hij weet dat, maar het wordt alleen maar erger. Ik heb een enorme behoefte aan RUST... Bestond het geloof maar niet, dan zou ik daar ook geen enorme stress van hebben. Kan iemand hier helpen?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste vragensteller, 

Hartelijk dank voor je eerlijke vraag en je openheid. Je laat écht in je hart kijken. In jouw vraag schrijf je dat de Bijbel niet veel voor je betekent. Ik vind het opvallend dat je juist veel Bijbelse voorbeelden aanhaalt. Je verdient een compliment: voor iemand die niet veel met het Woord heeft, zoals je schrijft, weet je veel kernnoties uit het Woord te benoemen. Ondanks dat je ‘niets hebt met het Woord’ is hét antwoord op jouw vraag, alleen te vinden ín het Woord. Dat maakt het misschien ingewikkeld. Maar het is ook een uitdaging. 

Alleen in het Woord van God is een antwoord te vinden voor de onrust in je hart. Misschien... is het God zélf wel die je onrustig maakt. Wat bedoel ik hiermee? Ik zal een voorbeeld geven. Enige tijd geleden heb ik tijdens een gebed -na de preek- aan God gevraagd of Hij de mensen die slapen wil wakker schudden. Ik zei: “HEERE, wilt U hen die slapen, een heilige onrust in het hart geven.” Niet om bang te maken of angst aan te jagen, maar omdat er maar één antwoord is op deze onrust, namelijk: het geloof in Jezus Christus. Augustinus zei het al: “Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U.” Daarom zou ik je dit willen meegeven: Zoek die rust nou niet ergens anders. Zoek je rust bij Jezus. Zoek je rust bij Hem die de vrede/rust van Zijn Vader moest missen toen Hij het uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Alleen bij Jezus is rust en vrede te vinden, die alle verstand te boven gaat. En alleen die vrede kan de onstuimige golven in jouw hart tot rust brengen.

Hoe doe je dit nu? Nou, niet zoals jij schrijft, door goed je best te doen voor je naaste of door je handen uit de mouwen te steken. Al is dat natuurlijk nooit verkeerd. Maar het zal je geen rust brengen. Hoe dan wel? Door te geloven. Door gelovig in te stemmen met Joh. 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Als je dát gelooft. En dat mág je geloven. Nee, dat moet je geloven. Dan zal God je een rust geven die alle verstand te boven gaat. Ik sluit af met Rom. 10:9: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” Ik wens jou een mond die belijdt en een hart vol geloof.

Prop. H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

 • Geboortedatum:
  18-12-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Proponent

Tags in dit artikel:

onbekeerdonrust
1 reactie
Vuurtje2
14-10-2021 / 17:10
Hallo vragensteller,

Ik moest bij jouw vraag ook denken aan dit verhaal. Met Zijn Woord kun je eigenlijk niets geef je aan. Soms helpt het om door een wat minder bekende vergelijking geholpen te worden. Jezus en Paulus gebruikten ook vergelijkingen uit het dagelijks leven om Zijn Woord te laten leven. Ik hHoop dat je er wat aan hebt!

https://www.benikweluitverkoren.nl/jongereneditie/online-lezen/4.-de-brugwachter

Vriendelijke groet
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

 Ik vraag me af of een gewone vriendschap met je dominee mogelijk is, aangezien je toch een soort vertrouwenspersoon/cli...
geen reacties
13-10-2006
Ik zit met een lastig probleem. Ik heb in mijn auto laten opknappen door iemand die het in zijn vrije tijd deed. Ik kree...
geen reacties
13-10-2006
Mijn vrouw en ik zijn 16 jaar getrouwd. Ik hou absoluut (hartelijk) veel van haar. Toch heeft mijn vrouw vaak het idee d...
geen reacties
13-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering