De brief van Barnabas

prof. dr. P. A. Siebesma / geen reacties

12-10-2021, 10:00

Vraag

Hoewel de schrijver van de Hebreeënbrief officieel onbekend is, wordt door enkele theologen Barnabas als schrijver gezien door de vele overeenkomsten met “de brief van Barnabas”. Nu vraag ik mij dan af. Als Barnabas daadwerkelijk de schrijver van Hebreeën zou zijn, waarom is dan die brief wel in de canon terechtgekomen en de brief van Barnabas niet?

Wat maakt dat de brief van Barnabas als niet-canon wordt gezien terwijl die in de codex sinaïticus wel in het nieuwe testament stond en hoog in aanzien stond bij de vroege kerk? Staat er iets in de brief dat tegen de Bijbel ingaat? Of klopt het theologisch niet? Ik ben erg benieuwd waarom de keuze is gemaakt dat deze niet tot de canon behoort.

En hoeveel waarde kunnen we dan wel aan de brief hechten? Zitten er goede dingen in om te lezen? Moeten we het zien als wel waar maar niet geïnspireerd? Of moeten we het helemaal links laten liggen?

Antwoord

In de brief aan Barnabas wordt niet gezegd wie de schrijver is. Weliswaar stellen enkele kerkvaders dat dit Barnabas, de metgezel van Paulus, is, maar dat is niet waarschijnlijk. 

Algemeen wordt aangenomen dat deze brief na het jaar 100 is geschreven, mogelijk rond 130 na Christus. In 1 Kol. 4:10 wordt Barnabas de oom van Marcus genoemd, dus één generatie ouder. Dat hij dan deze brief na 100 heeft geschreven, ligt niet voor de hand. 

Dat kan dan ook de reden zijn dat deze brief niet in de canon van het Nieuwe Testament is opgenomen. Het is jonger dan de andere boeken van het Nieuwe Testament en dat heeft het gemeen met meerdere oud-christelijke geschriften die in de vroege kerk in hoog aanzien stonden, maar ook niet in de canon zijn opgenomen. 

Hartelijke groet, 
Prof. dr. P. A. Siebesma

prof. dr. P. A. Siebesma

prof. dr. P. A. Siebesma

 • Geboortedatum:
  17-02-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent Hebreeuws en Oude Testament CHE; hoogleraar godsdienstwetenschappen ETF

Tags in dit artikel:

apocriefcanoniek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen, begin 20, christen en homo. Door Gods genade mag ik sinds een aantal jaar iets kennen van het verloss...
geen reacties
11-10-2019
Al enige tijd heb ik last van 'eetbuien'. Ik hou wel precies bij hoeveel calorieën/koolhydraten enz. ik binnenkrijg, daa...
7 reacties
11-10-2013
Zoeken, vinden, genieten, missen. Is dit de weg van de bekering? Vaak hoor je dit, terwijl er in de Bijbel staat: Wie zo...
geen reacties
11-10-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering