Kerkenraad met alleen diakenen

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

05-10-2021, 15:50

Vraag

Is een kerkenraad met een predikant en vier diakenen een kerkenraad?

Antwoord

Beste vrager,

U vraagt: is een kerkenraad van alleen diakenen wel een kerkenraad? In de betekenis van kerkenraad is dat niet het geval. Een minimum is vaak twee ouderlingen en één diaken. Meestal stelt men dat de ouderlingen de meerderheid dienen te hebben in de samenstelling van de kerkenraad. De ouderlingen worden dan ook wel regeerouderlingen genoemd en de predikant leerouderling. Dus de kerkelijke tucht berust ten principale  bij de ouderlingen. De ouderlingen dienen ook toe te zien op de predikant, vooral op de aard van de prediking.
 
Nu doet zich het eigenaardige feit voor dat er alleen maar diakenen zijn. Dit is een verlegenheidsoplossing. Deze komt  hoogstwaarschijnlijk voort uit een visie waarbij men voor een diaken andere geestelijke kwaliteiten vereist dan voor een ouderling. Nu wil ik niet beweren dat elke diaken net zo goed ouderling kan zijn; de inhoud van het ambt van diaken is wel anders, maar niet als ambt. Laten we niet vergeten dat een diaken ook een geestelijk iemand moet zijn.

Soms komt het voor dat men geen ouderlingen kan voorstellen omdat er geen gevonden wordt die aan het Heilig Avondmaal deelneemt. Vaak komt dit voort uit een te hoge drempel voor het deelnemen aan het avondmaal. Er is dan in feite, wat de samenstelling van de kerkenraad betreft, een overwaardering van het avondmaal zodat bijna niemand de vrijmoedigheid daartoe heeft om aan te gaan. Men vraagt dan niet alleen de zekerheid des geloofs, maar ook de verzekerdheid. Er worden bepaalde voorwaarden gesteld die boven die van het avondmaalsformulier en van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uitgaan. Men begrijpt dan wel, en terecht, dat iemand die geen avondmaal viert geen ouderling kan zijn. Men vindt dan ook het geestelijke leven bij de broeders onvoldoende. Vaak vinden de broeders dat zelf ook.

Dan maar diaken worden. Maar men vergeet dat ook een diaken een geestelijke mens moet zijn, zoals het formulier zegt dat hij “met troostrijke redenen bij de leden uit Gods Woord moet spreken.” In feite doen zij het werk van de ouderling, maar dan als diaken. Iemand zei eens: als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Dat kan bij bepaalde zaken opgeld doen, maar niet bij de ambten. 

Er dient een gezond geestelijk leven te zijn waarbij de ambten ook kunnen functioneren. Wie het lust heeft tot het opzienersambt, begeert een voortreffelijk werk.

Er moge veel gebed zijn in uw gemeente om meer zicht te ontvangen op de rijkdom die er is in Christus. Dan geeft Hij ook de vrijmoedigheid om in het ambt te dienen en zo dienstbaar te zijn aan de opbouw van God Koninkrijk.

Met heilbede en hartelijk groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

kerkenraad
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik iets willen vragen. Al een tijd loop ik hiermee rond. Ik verlang best naar een relatie. Ik ben begin twinti...
geen reacties
05-10-2010
Ik heb een vraag over een bijbeltekst. In Exodus 4:24 lees ik: “En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEER...
geen reacties
05-10-2013
Sinds een tijd heb ik begeerte om aan Zijn tafel deel te nemen tijdens het Heilig Avondmaal. Maar nu is het zo dat ik ge...
2 reacties
05-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering