Eens zal alles duidelijk worden

Ds. P. Molenaar / 3 reacties

28-09-2021, 15:05

Vraag

“Nu kunnen we Gods wegen niet begrijpen, maar eens zal alles duidelijk worden.” Wat bedoelen mensen hiermee? Wij kunnen Gods wegen toch nog begrijpen? En waarin zal dat dan duidelijk worden? God gaat dat (eerbiedig bedoeld) toch nooit uitleggen?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Inderdaad hoor je wel eens deze uitdrukking. Die wordt vaak gebruikt in een  moeilijke tijd die men kan doormaken. Je kunt soms heel veel dingen persoonlijk doormaken die je in aanraking brengen met veel verdriet en lijden. Bijvoorbeeld ingrijpende sterfgevallen in je eigen kring of dat je geliefden, je man, vrouw, kind of een vriend plotseling of na een lang ziekbed moet missen door de dood. Wat kan dat op je leven een bijzonder stempel zetten. Je kunt dan niet  begrijpen dat God deze weg gaat met jou in je leven. Soms ontstaat er opstand als de Heere je daarvoor niet bewaart. Kijk eens naar Psalm 39, waarin de psalmist duidelijk zegt dat hij bewaart moet worden voor opstand.

De waaroms van het leven komen dan zo sterk boven. Die wegen van God lijken dan heel zwaar. Je kunt Gods hand in die weg zo moeilijk volgen. We gebruiken ook nog wel eens de uitdrukking: “We zien de achterkant van Gods borduurwerk.” De voorkant van een borduurwerk is prachtig als er allerlei motieven in dat borduurwerk zijn aangebracht, maar de achterkant is vaak verward:  allerlei draden lopen vaak door elkaar. Je kunt dan eigenlijk niet begrijpen dat die voorkant  van dat borduurwerk zo mooi kan zijn. Dat beeld kun je gebruiken van de moeilijke wegen die God gaat in een mensenleven.

Daarvan kun je veel voorbeelden uit de Bijbel noemen: bijvoorbeeld Psalm 10: “Waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?” De psalmist kan Gods weg niet begrijpen. Zien we ook in de profeten niet dat God Zich soms verbergt en dat we Zijn weg niet begrijpen? Lees maar eens Jesaja 45. Daarvan zien we veel voorbeelden in de Bijbel. Denk ook aan Job, denk aan Asaf vooral in Psalm 73 en 77. De profeten, zoals Jesaja en Jeremia, geven daarvan ook veel voorbeelden. Waard is het om daarvan eens een gedegen Bijbelstudie te maken. Ik denk ook aan de belijdenis van de Dordtse Leerregels hoofdstuk V artikel 13!

Ik neem zomaar wat losse voorbeelden, maar er zijn natuurlijk veel meer. We komen dan uit  bij de leer van Gods voorzienigheid  (zie o.a. zondag 10  van de Heidelbergse Catechismus). Maar ook is het waar dat alle wegen die God gaat met mensen eens zullen duidelijk worden die nu voor ons soms duister zijn. De discipelen hadden al veel vragen over de weg van Christus. Bij de voetwassing bijvoorbeeld begreep Petrus Jezus ook niet. Maar toen zei Jezus:  “Wat Ik nu doe , weet gij nu niet maar na deze zult gij het verstaan.” Dat zijn toch wel voorbeelden dat de Heere de dingen later of achteraf bevestigt. Dat zie je toch al bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Later verstaat men waarom men veertig jaar moest rondzwerven in de woestijn. Achteraf mag  beleden worden: “Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest.” Zo is de taal van Psalm 119!

Daarom gebeurt het nog wel eens dat je achteraf ziet hoe bijzonder God de weg heeft geleid als je heel zware tijden hebt meegemaakt, bijvoorbeeld in wegen van ziekte of rouw. Uiteraard verlangen we daar niet naar. We zijn dankbaar als we nog gezond mogen zijn. Maar meer dan eens heb ik in mijn pastoraat meegemaakt dat de weg van God op een bijzondere wijze tot zegen werd, als er getuigd  werd in die diepe weg van de Heere Die uitzicht gaf over dood en graf heen op de Heere Jezus Die de dood heeft overwonnen en het eeuwige leven verworven. Het ziekbed werd wel eens een preekstoel. Soms op een heel aangrijpende wijze kwam dat getuigenis openbaar.

Zo kun je ook in je persoonlijk leven wel eens ontdekken dat God je weg heel bijzonder geleid heeft. Kun jij de weg van Abraham begrijpen die zo lang moest wachten op de vervulling van de beloften Gods in de geboorte van Izak? Het was vaak geloven op hoop tegen hoop, heel zijn leven lang toen hij op 75-jarige leeftijd geroepen werd en daarna 100 jaar de geloofsweg ging die God hem wees. Abraham mocht 100 jaar geloven, ook als God met hem soms moeilijke en ondoorgrondelijke wegen ging. Denk maar aan  de opdracht om zijn zoon Izak te offeren! Wat waren die wegen van God soms onbegrijpelijk in zijn leven en toch volgde hij de weg die de HEERE hem wees. Achteraf zag Abraham dat dit toch Gods goede weg was geweest. Het was een weg van 100 jaar geloven. Hij werd immer 175 jaar oud!

Zo zijn er veel meer Bijbelse voorbeelden te noemen. Abraham is toch voor de kerk der eeuwen  de vader der gelovigen! Lees daarbij ook eens Hebreeën 11:11-13 wat er over Abraham geschreven staat. Het  einddoel van dit alles is wel dat Gods weg volmaakt is. Christus is immers de overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebreeën 12:1)! Het antwoord is dus voor jou een aansporing tot Bijbelstudie. Je zult dan zien dat Gods wegen toch veel wonderlijker zijn dan wij ons ooit hadden kunnen indenken. Maar Zijn wegen  zijn ook volmaakt, hoe donker die wegen ook kunnen zijn, maar ze worden een keer duidelijk voor ons in dit leven of in het toekomende leven! 

Ds. P. Molenaar,
Lunteren

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
3 reacties
Hermanus
28-09-2021 / 19:08
Mee eens...wel een korte vraag en wel deze:
Hoe kan ik weten dat wat er eens is gebeurt voor erge dingen en gebeurtenissen in mijn leven en ik ga sterven en weet niet waarom dit mij allemaal is overkomen.....dan kan ik het toch ook nooit meer weten?
Dan weet ik toch ook de bedoeling niet waarom dit allemaal is gebeurt?
Dan is het toch ook niet....na deze zul je het verstaan? Dan is toch het belangrijkste:
Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God!
Samanthi
29-09-2021 / 11:24
@Hermanus
Geloof in de Heere Jezus en je kunt zonder verschrikken rechtvaardig verschijnen voor God!
Hermanus
01-10-2021 / 13:34
Samanthi, precies wat ik als laatste zei!
Maar zoals ik ook zei...dan weet je toch niet meer waarom er erge dingen in je leven zijn geweest en dan is het toch ook niet meer...na deze zul je het verstaan?

Terug in de tijd

We hebben een vraag over het trouwen in de Ger. Gem. Klopt het dat je dan ook gelijk belijdenis doet? En hoe moet het da...
2 reacties
28-09-2009
Beste dominee Van den Brink. Hartelijk dank voor al de antwoorden die u gegeven hebt op Refoweb! U heeft het gedurfd o...
geen reacties
29-09-2022
Is een te langzaam werkende schildklier een chronische ziekte? Eerst was het bij mij de ziekte Graves en na gebruik van ...
geen reacties
28-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering