De goede strijd strijden als jongere

Ds. D. Breure / 1 reactie

08-09-2021, 10:24

Vraag

Hoe moet je als jeugd, jongeren, jongvolwassenen de goede strijd strijden? Ik heb het idee dat het juist voor de jongeren extra moeilijk is omdat je dan midden in het leven staat en meer vatbaar bent voor verleidingen en zo. God geeft ons allen de opdracht om de goede strijd te strijden, maar anderzijds weet God dat er van ons helemaal niets te verwachten valt en ook niets terecht komt. Hoe moet ik dat dan zien?

In de huidige boze wereld is het moeilijk om als christen staande te blijven, vooral als je nog jong bent en net een plek in de maatschappij krijgt of hebt. Ook met oog op vervolging die wij ook in Nederland zullen krijgen. Kan een dominee raad geven om staande te blijven? Natuurlijk komt de beste hulp van Boven en ik weet dat Hij het zal voleinden en alle machten en duivelen verslaat, maar wij moeten zelf de goede strijd strijden toch?

Antwoord

In de vraag lees ik iets van verlangen om de goede strijd te strijden, maar tegelijk iets van onmacht: hoe dan?

Graag wil ik proberen wat handvatten te geven. Eerst iets over een punt wat je tussendoor even aanroert. God geeft ons de opdracht om te strijden en toch weet Hij dat daar vanuit onszelf niets van terecht komt. Dat is inderdaad een lijn, manier van handelen, die we vaker van de HEERE tegenkomen in de Bijbel. Hij eist van ons  dingen die wij niet kunnen. Met de bedoeling dat wij daarom met de eis juist bij Hem terugkomen. In het gebed dat Hij zal geven wat hij van ons vraagt en waartoe Hij ons roept. Zo vervult de HEERE ook Zijn belofte dat de Zijnen zullen volhouden tot het einde toe.

Maar hoe dan? In Efeze 6 kun je erover lezen, maar ik probeer nu wat daar staat zo praktisch mogelijk toe te spitsen voor je.  

Zoek allereerst steeds naar de zekerheid in Christus. Hoe vaster je mag weten dat je zonden vergeven zijn en dat Hij jouw Zaligmaker is, hoe meer liefdeskracht je ontvangt om Hem te volgen. De liefde van Christus en tot Christus is de bron en wil dat elke dag weer zijn. Als het dienen van God een liefdedienst is, is de strijd een strijd die je van harte voert en waar je des te meer kracht voor ontvangt. 

Vervolgens geldt hier wel heel sterk: bid en werk, oftewel: bid en strijd. Eigenlijk is bidden dé manier van strijden. Persoonlijk bidden, maar ook (vragen dat) anderen voor je bidden. Dus: stel dat centraal. Het gebed en de oefening in het lezen van de Bijbel. Begin er de dag mee voor je ergens aan begint of de deur uitgaat. Neem rond de maaltijden even tijd om te bidden. Zoek één keer per dag gelegenheid om  wat langer stille tijd te houden en sluit de dag af met gebed. En heel praktisch: begin de dag niet met op je telefoon te kijken, maar met bidden. En nadat je de dag afgesloten hebt ook niet meer op je telefoon. 

Het kan helpen als je iemand hierbij inschakelt, die je scherp houdt. Die geregeld vraagt (kan ook per app) hoe het met je gebedstijden is. 

Gebruik ook de zondag als ‘oplaaddag’. Probeer zoveel mogelijk mee te nemen van de kerkdiensten. Dat betekent dat je geen dingen doet die je zo in beslag nemen dat ze als volgens het zaad wegpikken. Benut de zondag maximaal zoals hij is bedoeld door God. Van hieruit komt de rest van je tijd in het vizier.

Met betrekking tot de plaatsen waar je met zijn voor bijvoorbeeld school/opleiding of werk geldt: wees vanaf de eerste dag duidelijk dat je als christen wilt leven. Rondom de maaltijden zijn daar direct gelegenheden voor. Dan heb je een soort startpunt om van daaruit ook andere keuzes te maken. Als ze gemerkt hebben dat je serieus christen wilt zijn is het makkelijke voor je om ook verdere een afwijkend standpunt of levensstijl in te nemen. Dan vragen ze op den duur van bepaalde dingen niet  eens meer of je eraan mee wilt doen. 

Overigens heeft elke leeftijd zijn verzoekingen. Ook de ouderdom. Ook iemand die oud is heeft te strijden, al lijkt dat vaak wat minder heftig. Ten diepste komt dat omdat  we hebben te strijden tegen onze eigen zondige natuur en houden we ons hele leven lang. Maar: in de goede strijd  kun je en zul je nederlagen lijden, maar de overwinning ligt vast in Hem!

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kockengen
 • Status:
  Actief
1 reactie
cross
08-09-2021 / 23:14
De tweede alinea van het antwoord van ds Breure zou ik wel extra willen benadrukken. Een aansporing om de oplossing *niet* te zoeken in 'wat je zou moeten doen'.

Ken je de liefde van Christus voor jouw hart? Leef vanuit die liefde. En leef alleen daaruit. De rest (wat je zou moeten doen) gaat vanzelf. Hij geeft immers de opdracht? En hij werkt door jou heen. En al je fouten/gebreken/zonden leg je bij Hem neer want Hij is je Verlosser, toch?

En als het niet vanzelf gaat... zoek dan (opnieuw) je heil bij Hem. Belijd je zonden (1 joh 1:9), al dan niet opnieuw. Je relatie wordt hersteld. Leef vanuit Zijn liefde. Je zult vertrouwen op Hem en niet op je eigen gedachten of gevoel. Roem in Zijn werk ((ook) in jou). 2 kor 11:30-31

Nog iets wat hier bij hoort: Laat je (vanwege zijn liefde voor jou) niet meer opvoeden door de wereld, maar vind antwoorden (alleen) in de bijbel. Al de punten die ds Breure noemt, en er zijn er meer, vind je terug in de Bijbel. Zoek ze. Je leert de vragen (en verzoekingen) door Zijn Geest te beantwoorden (joh 16:12-15). Vind raad in de Bijbel, niet bij een mens. Toets alles (1 Tess 5, mooi hoofdstuk!), vertrouw op Zijn werk (in jou). Leven vanuit Hem betekend een blijmoedig leven. De moeilijkheden van de wereld (die je in je vraag benoemt) stellen niets voor wanneer je uit Hem leeft, je leven lang. Onderzoek of dit waar is. En zo ja, bemerk dat je de wapenrusting al gebruikt (voor zover je dat nog niet had gedaan).

Welkom in de strijd! Verblijd u altijd, bidt zonder ophouden, dank God in alles.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Helaas ben ik na ruim 20 jaar huwelijk gescheiden. Ik wil graag van u weten of ik ooit nog een nieuw huwelijk aan mag ga...
geen reacties
08-09-2020
Aan een beantwoorder van de Ger. Gem. Mag je de conclusie trekken dat je niet in de juiste (dus valse) kerk verkeert (NG...
3 reacties
08-09-2011
Beste drs. Els J. Van Dijk, Hartelijk dank voor uw reactie over extreme huilbuien in augustus. Uw reactie heeft me zeker...
2 reacties
08-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering