Vriendelijk voor vluchtelingen

N. (Nico) van Steensel / geen reacties

30-08-2021, 10:32

Vraag

Aan iemand uit de Gereformeerde Gemeenten. Laatst is Hongarije flink in het nieuws geweest. Mijn interesse was gewekt en ik ben me gaan verdiepen in het beleid van Hongarije. Al snel kwam ik terecht bij hun strenge asielbeleid. Hoe moeten we vanuit de Bijbel denken over het handelen van Hongarije? Ze komen om zo maar eens te zeggen niet heel vriendelijk over voor vluchtelingen. Daarnaast kan je ook niet ontkennen dat waar veel vluchtelingen komen, ook vaak veel problemen ontstaan. Ze houden dus een redelijk 'christelijk' land en met een echte Hongaarse bevolking. Geen multiculturele samenleving. Ik weet niet hoe ik er over moet denken.

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vraagsteller,

In het oude Testament zien we dat Israël een apart, een heilig volk moet zijn. Ze behoren God toe en moeten anders zijn. Ze mogen zich niet vermengen met de heidenvolken. Zodra kerk en wereld zich gaan vermengen, denk aan Genesis 6, waar de kinderen van God en de kinderen van Adam zich vermengen, lijkt de wereld de sterkste te zijn en verwereldlijkt de kerk. Zowel het oordeel van de zondvloed als de ballingschap worden toegeschreven aan zulke vermenging.

In het Nieuwe Testament leeft de kerk onder het nieuwe verbond en woont de Geest van God in de kerk van God. De kinderen van God worden heiligen en beminden genoemd. Toch worden Gods kinderen niet meer aangemoedigd om apart te wonen. Na Pinksteren wordt de kerk uitgestuurd in de wereld om getuigen van Christus te zijn. Nu Christus’ werk volbracht is, is de kerk geroepen om ‘zout’ en ‘licht’ in de wereld te zijn. Het zout moet uit het vaatje. Dat is misschien gevaarlijk, maar God wil Zijn kerk zo gebruiken en houdt hen vast. In het drukken van de voetstappen van Jezus zal de Kerk verdrukking hebben in deze wereld. Bijbels gezien is er geen argument dat pleit voor het uiterlijk afschermen van de kerk van de wereld. 

Hongarije is niet een kerk, maar een staat. En een staat heeft een ander doel dan de kerk van God. Hoewel Hongarije een traditioneel christelijk land was, is het verregaand geseculariseerd en heeft christen-zijn voor de meeste mensen weinig consequenties in hun leven. De houding van Hongarije is meer behoudend dan christelijk geïnspireerd. Hun houding lijkt op die van Geert Wilders, die ook een beroep doet op traditionele christelijke waarden.

Hoewel een christen zijn vaderland liefheeft, is hij ten diepste een wereldburger en een vreemdeling op aarde en allereerst burger van Gods koninkrijk. De liefde van een christen gaat uit naar alle wereldburgers die God geschapen heeft. Het weren van vluchtelingen die hun eigen land ontvluchten vanwege gevaar, moet als liefdeloos en zelfzuchtig en onbarmhartig worden afgewezen. Het is de houding van de priester en de Leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 

In de Bijbel komen we veel vluchtelingen tegen; in zekere zin was Abraham een asielzoeker, later zoeken Jacob en zijn zonen een land waar eten is tijdens de hongersnood in Kanaän en worden vluchteling in Egypte. God beveelt het volk Israël om gastvrij te zijn voor vreemdelingen, omdat ze ook zelf vreemdeling in Egypte geweest zijn. Ook de Heere Jezus Zelf is als pasgeborene een vluchteling geweest in Egypte. Hij heeft niet uit zelfbehoud alle risico’s vermeden, maar heeft Zich overgehad tot aan het kruis. Zover heeft liefde Hem gebracht.

Het toelaten van vluchtelingen brengt inderdaad problemen met zich mee. Integreren in een ander land duurt gewoonlijk generaties. Het betekent delen van onze welvaart met anderen. Maar roept God ons niet op om te delen wat we van Hem ontvangen met behoeftigen? Het vraagt ook veel van onze sociale soepelheid om een grotere diversiteit van gewoonten en waarden te aanvaarden.

Kortom, let op de roeping van de Kerk van God in deze wereld en leg daar Hongarije nog eens naast en leg daar ook Nederland eens naast...

Drs. N. van Steensel

N. (Nico) van Steensel

N. (Nico) van Steensel

 • Geboortedatum:
  19-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Beste dominee Schalkoort. In het gebed zondagmiddag zei u iets over dat wanneer het Woord weg is in Nederland, het dan w...
3 reacties
30-08-2013
Ik heb eerst even gezocht of deze vraag al eerder gesteld is, maar een duidelijk antwoord heb ik niet kunnen vinden. Gra...
31 reacties
30-08-2012
Voor ds. Pieters. Ik ben een meisje uit de Christelijk Gereformeerde Kerk en ik luister veel naar gospel en opwekking. Z...
geen reacties
30-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering