Twijfel en verzoeking

P. Speelman / geen reacties

11-08-2021, 12:36

Vraag

Ik ondervind veel geestelijke worsteling als ik merk dat God en ik dichter bij elkaar staan. Iets in mij probeert dan te zeggen of mij over te halen dat God dan niet echt is. Soms komen wetenschap en natuurwetten aan de orde, maar soms ook weer andere dingen, zoals waarom er zoveel armoede is of pijn in deze wereld.

Mijn vraag is of dit het werk van satan is en hoe ik deze twijfels voorgoed kan weg doen zodat ik mijn God niet weer een beetje in de steek laat. Kunnen jullie mij helpen?

Antwoord

Beste vragensteller,

De eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik jouw vraag las was: Van harte gefeliciteerd. Je bent op de goede weg. De Heere Jezus spreekt in de bekende Bergrede over twee wegen, namelijk de brede weg die tot verderf leidt en de smalle weg die tot het Leven leidt (Mattheus 7 vers 13-14). Jij loopt op die smalle weg. Dat lees ik in jouw verhaal over twijfel en verzoeking.

De grote tegenstander van God kom je niet tegen op de brede weg. Daar heeft hij niets te zoeken. Nee, hij is te vinden op die smalle weg. Daar waar jij loopt, goed uitkijkend waar je loopt om maar niet te struikelen. Voortdurend belaagt hij jou om toch maar op te geven. De satan is de beste theoloog, de meest markante wetenschapper, hij weet alles van natuur, cultuur en religie. En al zijn kennis botviert hij op jou en mij en iedereen die Christus Jezus van harte willen volgen en dienen.

Ik heb dit niet uit een boekje. Jouw ervaring is ook mijn ervaring. Dus nogmaals: gefeliciteerd. Toch een paar tips.

1. Probeer geen antwoorden te geven. Op elk antwoord dat je geeft zal een nieuwe, nog gemenere vraag of stelling komen.

2. Belijd en proclameer dat God is de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham Izaäk en Jacob, de God van Israël,  de Vader van jouw Heere Jezus Christus,  de Verlosser van jouw zonden. In mijn stille tijd begin ik vaak met deze proclamatie. Dan komt er ruimte om de Heere te lofprijzen.

3. Wéét dat jouw Verlosser leeft. Dat Hij jou liefheeft. Dat heel Zijn hart naar jou uitgaat. Gevoel is een gevaarlijk iets. Maar weten en proclameren zet je vrij. Luister maar eens:

Gods rijke zegen op je Levenspad.

Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de betekenis 1 Petrus 3: 18-20? Hierin zegt Petrus dat Christus, toen Hij heenging (uit de context leid ik Zijn d...
1 reactie
12-08-2016
Voor dr. M. J. Paul. Ik ben in discussie gegaan met mijn moeder over het Yin/Yang-teken. Zij denkt dat het een occulte b...
2 reacties
11-08-2012
Waarom is die ene regel in het convenant over de andere belijdenisgeschriften veranderd? Hoe luidde die eerst  en hoe lu...
geen reacties
11-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering