Bang van nieuwsberichten

Ds. P. Roos / 1 reactie

14-07-2021, 10:30

Vraag

In het nieuws lees je alleen maar van ongevallen, natuurrampen en slechte dingen. Het benauwt me en waarom weet ik niet. Ik mag Jezus kennen, maar door de angst dat de wederkomst voor de deur staat ben ik soms bang dat ik er niet bij hoor. Dat ik mezelf bedrogen heb, maar anderzijds weet ik en voel ik dat Hij mij geroepen heeft. Ik ben vooral bang voor m’n dierbaren zoals vriend(en), familieleden en kennissen die God nog niet kennen.

Zou ik daarom angst hebben voor al die berichten? Of let ik er teveel op dat het nu ineens zoveel in het nieuws is. Het kunnen gewoon berichten zijn uit het buitenland, maar toch benauwt het me. Kan een dominee mij antwoord geven?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laat ik beginnen te zeggen dat het vooral ook niet goed zou zijn als schokkende berichten je niet meer benauwen. Het gevaar is immers levensgroot dat we met z’n allen gewend raken aan de stroom van moeiten en verdriet.

Het brengt je bij de grootste en voornaamste vraag die we ons allen moeten stellen. De Heere gebruikt alle ellende en zonden om ons te doen beseffen dat dit leven eindig is. Zeer terecht dat dan de wederkomst van Christus op ons allen aankomt. Ik zou dus denken dat de Heere hier een belangrijk doel voor ogen heeft met dit alles. We zouden elke dag bereid moeten zijn om Hem te kunnen ontmoeten.

Het is ook terecht dat je denkt aan allen die je lief zijn. Maar, beste vriend(in), dan heb je wel een heel zware last te dragen. Ik weet dat het eeuwig wel en wee van dierbaren zwaar kan wegen. 

Je gebruikt enkele keren aanduidingen die te maken hebben met angst. Veel psalmdichters spreken over dezelfde ervaringen. Ook andere Bijbelgedeelten spreken ervan. Habakuk zei: Als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd (Habakuk 3:2). In de toorn gedenk aan Uw ontfermen. Wie zou niet vrezen bij het vernemen van Gods voetstappen? Angsten der hel en banden van de dood omgaven de dichter van psalm 116. Een ander zei: ‘k Roep Heere, in angst tot u gevloden. 

En  dat is het! Vluchten tot de Heere. Zo zijn velen tot Jezus gevlucht om verlichting bij Hem te zoeken. Je weet dat Hij Zelf ook verkeerde in de klemmende schrik van angsten (Gethsemane). Hij is daarom bij uitstek de meest geschikte Persoon waar je hulp en begrip van mag verwachten. Hij droeg onze smarten. Hij heeft ook gewaarschuwd voor de tekenen der tijden die eenmaal zullen komen. Maar Hij zei dan daarbij: Heft dan uw hoofden op want uw verlossing is nabij.

Maar wist je dat nu maar zeker. Je spreekt er echter over dat de Heere je geroepen heeft. Je kunt niets anders doen (maar dat is ook genoeg) dan dagelijks tot Hem te komen met je zorgen. Hij heeft het ook talloos vaak gezegd: Vrees niet! Dat is eigenlijk zelfs een bevel. Gehoorzaam daaraan. Vrees niet. Want de vrees kan je ook ertoe brengen dat je Zijn woord niet erkent en aanneemt. Er is dus bij Hem een overvloed van gronden om te vertrouwen. Dat heb je nodig. Het is niet verkeerd en zelfs ook wel goed om je af te vragen of je je niet bedrogen hebt. Heus, dat is ook niet verkeerd. Maar belangrijker is te geloven dat de Heere je niet bedriegen kan. Vertrouw op Zijn woord. Op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 

Leer ook deze les: De seculiere media putten zich uit om dagelijks de verkeerde dingen voor te stellen. Dat is het doemdenken van de moderne mens zonder God. Christenen hebben andere prioriteiten. Natuurlijk, de schepping zucht en dat zien we en moeten we erkennen. Maar de Geest zucht mee. De Heere roept ook elke dag op om Hem dankbaar te zijn voor alle zegeningen. Die heb je vast en zeker ook. Het leven zal een strijd blijven. En die strijd heb je zelf goed onder woorden gebracht.

Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor je is, wie zal tegen je zijn?

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

 • Geboortedatum:
  29-10-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Burgum
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

angst
1 reactie
tulp
14-07-2021 / 14:14
Dat nieuwsberichten alleen maar ellende bevatten is eigenlijk een goed teken. Het betekent dat alles wat goed gaat geen nieuwswaarde heeft, niet bijzonder, is.
Het zijn juist de bijzonderheden, de dingen die niet normaal of gewoon zijn, die het nieuws maken.

Vergis je niet in de kracht van herhaling: als je veel naar het nieuws luistert, hoor je veel negativiteit en krijg je vanzelf het gevoel dat de wereld alleen nog maar uit kommer en kwel bestaat.

Er gaat veel niet goed op de wereld maar zolang dat nieuwswaarde heeft, betekent het dat er nog meer wel goed gaat.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Valt een leugentje om bestwil, zoals bijvoorbeeld m.b.t. onderduikers in de Tweede Wereldoorlog, ook onder vals getuigen...
6 reacties
14-07-2009
Ondanks dat ik inmiddels 40 jaar ben, heb ik nog steeds geen partner. Wel contactadvertenties gezet en er op gereageerd,...
geen reacties
14-07-2007
Zondag is de rustdag, maar als je nu bijvoorbeeld de vrijdag als rustdag wilt aanhouden, kan dat ook? En hoe zit het met...
30 reacties
14-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering