Uittellen van Christus' terugkomst

Ds. P. Molenaar / 2 reacties

14-06-2021, 16:00

Vraag

In Mattheus staat dat er oorlogen, aardbevingen, epidemieën etc. zullen zijn, maar nog is het einde niet. Dit is maar “een beginsel der weeën.” Maar dan kunnen we toch alsnog uittellen hoelang het nog ongeveer gaat duren voordat Christus terugkomt? En dat is niet oneerbiedig bedoeld. Het is sowieso lastig om jezelf over te geven aan Jezus want ik wil alles onder controle hebben en weten hoe het zit, terwijl ik tegelijk probeer om alles volledig aan God over te geven.

Daarnaast heeft de Bijbel het ook over de antichrist. Moet deze ook echt eerst komen voor de wederkomst? Want de antichrist is er nog niet toch?

Eerlijk gezegd stelt het me wel gerust als de wederkomst van Christus nog even uitblijft. Hoe erg is dat? Terwijl ik zo graag meer zou willen deel uitmaken van Gods Koninkrijk. De wereld heb ik soms zo lief, en familie en vrienden om me heen ook, terwijl God veel belangrijker is... Kan een dominee hierop antwoorden geven?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vriendinnen en vrienden, 

Dit is een vraag met heel veel aspecten die ik maar gedeeltelijk kan beantwoorden. Anders zou dat ook pastoraal te veel verwarring geven. Om te beginnen, we kunnen nooit uittellen, wanneer de Heere terugkomt, want de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht (1 Thessalonicenzen 5; 1 Petrus 3, etc. ).  Dus zeer onverwacht. Zo wordt dat ons ook in Mattheüs  beschreven. Maar aan berekeningen moeten we maar niet beginnen. Die moeten we ook verwerpen.

Het is niet waar dat we op enige wijze zouden kunnen uittellen wanneer de Heere terugkomt. In de loop der geschiedenis zijn daarmee al heel wat dwalingen geproduceerd. Allereerst in de wereldsgezindheid van de gemeente Gods, waardoor het verlangen naar de wederkomst helemaal is vervluchtigd, tot een oprichten van Gods Koninkrijk of tekenen ervan in het hier en nu en vervolgens naar een overspannen toekomstverwachting van sekten en sektarische gedachten over de wederkomst binnen en buiten de officiële kerken, die precies denken te kunnen berekenen wanneer Christus terugkomt. Ik denk aan de sekten die zelfs precies de jaren of dagen aangaven, maar er kwam niets van uit. De  Heere laat Zich in Zijn goddelijk raad nooit narekenen.

We moeten wel eerbiedig letten op de tekenen der tijden, zoals ons duidelijk door Jezus is gezegd. Wel heeft de Heere gezegd dat we moeten biddend waken. Dat staat allemaal in Mattheüs 24 en 25. We lezen zelfs dat de dagen verkort zullen worden om de uitverkorenen, vanwege de zware tijden die komen (Mattheüs 24: 21-22). Heel duidelijk lezen we aan het begin van Mattheüs 24: “Maar nog is het einde niet.” Er worden vele tekenen genoemd: geruchten van oorlogen, verdrukkingen, ziekten, aardbevingen, vervolgingen, benauwdheid of zwaard. Wel wordt in die hoofdstukken duidelijk dat de rampen elkaar in tempo steeds sneller zullen opvolgen. Het lijkt toe te gaan naar een climax van rampen.

De verleidingen van satan zullen groot zijn. De duivel zal proberen ook de uitverkorenen te verleiden. Ik zou willen aanraden om zelf de hoofdstukken 24 en 25 van Mattheüs maar eens biddend te bestuderen. Daarin zien we dat we niets onder controle hebben, maar dat de Heere Zijn ongekende gang zal gaan in de geschiedenis. 

Refoweb is bedoeld om de vragen pastoraal te beantwoorden. Daarom geef ik geen aparte Bijbelstudie van deze hoofdstukken. Het beginsel van de weeën is natuurlijk al heel lang geleden begonnen. Want toen Jezus sprak over de wederkomst, sprak hij ook tegelijk over de verwoesting van Jeruzalem in Mattheüs 23. Al die tekenen, al is de verwoesting van Jeruzalem al  bijna 2000 jaar geleden, zijn wel duidelijk een teken van het laatste der dagen. Na Pinksteren zijn we de laatste periode van de geschiedenis immers ingegaan. Dit is echt de eindtijd, het laatste der dage. Eén dag is toch bij de Heere als duizend jaar en duizend jaar als één dag? Zie ook 2 Petrus 3! Want alleen de wederkomst zal nog volgen als heilsfeit. Hoe lang dit duurt, weet niemand. Maar dat de Heere weerkomt,  is zeker.
 
De antichrist zal zich inderdaad in alle verschrikkingen openbaren. Het lijkt me wel  een aparte vraag die we via deze rubriek kunnen stellen. Anders worden mogelijk de vragen en antwoorden te uitgebreid en te verward. Als je die vraag uitgebreid beantwoord wilt hebben, stel dan die vraag over de antichrist apart. Bestudeer dan eerst eens 1 Thessalonicenzen 2 en 1 Johannes 2 en Openbaring 12 en 13. Stel naar aanleiding daarvan vragen. Wel is het goed om te beseffen wat antichrist letterlijk betekent. Niet alleen een ‘tegen-christus’, maar ook letterrijk ‘in plaats van Christus’. Dat betekent in ieder geval gevaarlijker, omdat hij dan doet  alsof hij de Christus is, terwijl het de duivel is die zich ook religieus openbaart. Zo kan hij de Schrift verdraaien en is de duivel volgens Luther de grote aap van God, die God na-aapt. Zo komt de antichrist nu openbaar in soms milde gestalte, maar ook soms met ongekende kracht onder Gods toelating, als hij zich tegen het werk van de Drie-enige God verzet. 

Lees ook: alle artikelen met de tag 'Antichrist'

Je schrijft dat het je gerust stelt dat de wederkomst nog uitblijft. Dat is eigenlijk een slecht teken. Zou dat niet komen dat we allen zo aardsgezind zijn? Sterven en afscheid nemen van het aardse leven ligt ons niet. Bid maar veel of de Heere door Zijn Heilige Geest verlangen geeft naar Christus. De Heilige Geest stort immers de liefde uit in het hart, zodat er echt verlangen in ons hart komt naar de Heere. Zie Romeinen 8.

Bovendien denk ik aan onze Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37, waarin staat dat we naar die dag uitzien met een groot verlangen. Dat is toch ook een toetssteen van ons geloof! Laten we ons onderzoeken of we niet te veel en te vaak hechten aan alles wat van deze aarde is. Ik bemerk dat bij mezelf wel duidelijk, ook zelfs als je oud wordt. Daarom hebben we de Heilige Geest zo nodig, Die het  echte verlangen naar Christus geeft in het hart.
 
Als je vroeger als kind ging vliegeren, dan liet je de vlieger omhoog gaan, zo hoog mogelijk graag. Hoe hoger een vlieger stond, des te meer voelde je de trekking naar boven, zodat je bijna de vlieger niet meer kon vasthouden. Dat eenvoudige beeld is ook in geestelijk opzicht  waar. Hoe hoger en groter je mag denken van het werk van God, des te meer komt er ook de trekking naar Boven. Overdenk dat beeld maar eens!

Tenslotte geef ik een oud gedicht van  hand van de gereformeerde predikant/dichter ds. Okke Jager door dat ik vroeger op het Lyceum leerde in de Nederlandse les. Ik  vind ook nu nog dat gedicht heel levensecht en ontdekkend: 

Kom haastig! 

‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant.
‘Ja, Amen,’ zegt een boer, ‘wil spoedig komen!
Maar na de oogst, want van m’n nieuw stuk land
heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.’

‘Ja, Amen,’ zegt Mevrouw, ‘maar mag ik voor
De bontjas die ik gisteren zag hangen
Eerst sparen en hem aandoen, als het Koor
Een avond geeft in ‘Christ’lijke Belangen?’

‘Ja, Amen,’ zegt het kind, maar nu nog niet,
Ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal, ja zal zwaaien, zodat U het ziet,
Als U ons onder schooltijd komt verlossen.’

‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant.
‘Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,
Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband
Over ‘Gij zult het wel verstaan na dezen’?

De beden komen in de hemel aan.
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: ‘Kan Ik vandaag al gaan?’
Zijn Vader zucht: ‘Ge moet nog even wachten.’


(Okke Jager) 

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

wederkomst
2 reacties
mortlach
14-06-2021 / 18:44
Tal van personen hebben in het verleden pogingen gedaan om de wederkomst van Jezus "uit te rekenen". Zo veel zelfs, dat er een speciale wikipedia-pagina voor is aangemaakt:

https://en.wikipedia.org/wiki/Predictions_and_claims_for_the_Second_Coming_of_Christ

En in 100% van de gevallen zaten ze ernaast, soms met meerdere eeuwen. Nu weet ik dat prestaties uit het verleden geen garanties voor de toekomst zijn, maar gezien de 100% faal-frequentie zou ik toch niet al te veel vertrouwen hebben in het lijstje met voorspellingen voor de toekomst.
Samanthi
14-06-2021 / 22:16
Misschien kun je de vraag stellen: Waarom wil k dat Jezus wegblijft het?
Prachtig gedicht van okke Jager.

Terug in de tijd

Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de “Laatste Reformatie.” Ben ík nou gek of lijkt het maar zo? Die Torben Sonde...
13 reacties
14-06-2016
Ik ben behoorlijk geschrokken van dit stukje wat ik vond op internet over astrologie: "In de esoterische literatuur vind...
2 reacties
14-06-2012
Ik heb een hele lieve vriendin, waar ik al ruim een jaar verkering mee heb. Nu begint zij te twijfelen of ze wel genoeg ...
geen reacties
14-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering