Kiest God voor ons, of kiezen wij voor God?

Kand. G.A. van Ginkel / 4 reacties

14-06-2010, 08:08

Vraag

Ik ben een meisje van 13 jaar. Een vriend van mijn school beweert dat wij voor God moeten kiezen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat God voor ons kiest. Ik heb hier heel veel moeite mee, dus mijn vraag is: Wie heeft er nu gelijk? Kiest God voor ons, of kiezen wij voor God? Of is het van beiden een beetje?

Antwoord

Helaas bleef je vraag wat te lang liggen. Excuus daarvoor.
 
In de Bijbel lees je dat wij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Een vreselijke, radicale keuze. We hebben gekozen voor de ongehoorzaamheid, de opstand tegen God. Zie Gen.3. In de geloofsleer spreekt men dan van de zondeval, zoals je wel weet. We hebben gekozen. We verdienen de eeuwige dood. We zijn dood in de zonde. Een dode zal nooit (meer) kiezen voor God. In die zin valt er voor ons dus niets meer te kiezen De keuze is gemaakt. Wat ons betreft: definitief. Met alle vreselijke gevolgen vandien. Maar!  Maar niet wat God betreft!
 
God behoudt het volste recht op ons leven. Ons hart en onze handen. God wil dat wij dat erkennen. Tot Zijn eer en tot onze zaligheid. Dat de haat, de vijandschap wordt overwonnen. God weet dat wij dat alleen maar zullen doen als Hij en waar Hij dat Zelf werkt door Woord en Geest. In Christus. Hij kiest ervoor zondaren te redden; Hij ver-kiest. In Christus.

In onze dwaasheid,middenin onze opstand en val, komt God met Zijn beloftewoord. En appél. Kiest dan het leven, opdat gij leeft! (Deut.30:19). Kiest u heden, wien gij dienen zult (Joz. 24:15). Kies voor God! We willen niet, we kunnen niet en toch... God is het waard! God wil het! God kan het! Geen ding zal Hem onmogelijk zijn.

Versta je verantwoordelijkheid,biddend om de Geest! Kies voor Hem. Nu! Belijd je onwilligheid en onbekwaamheid. En wijs de HEERE, de God van je doop, op Zijn bereidwilligheid en bekwaamheid. "HEERE, doe het om Uws Naams wil!" Denk aan ps.81:12 ber.
 
De gelovige belijdt: "Uit genade heb ik de goede keuze gemaakt! God kwam tot mij. Hij werd mij te sterk. Hij brak en vernieuwde mijn wil. Ik wil Hem dienen. Nu! Ik kies voor Hem! De God van mijn leven!" Diezelfde gelovige heeft dagelijks Gods genade nodig, om dagelijks weer de goede keuze te maken. God schenkt die genade. Vertrouw op Hem.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

4 reacties
Johannes3vers16
14-06-2010 / 10:38
Prachtig Bijbels antwoorde van Kand. van Ginkel, erg mooi!

Kies dan heden.............wie wil je dienen, Jozua vroeg het toch ook?

Weet je dat God ook heeft gekozen, Hij gaf Zijn Eniggeboren Zoon omdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren hoeft te gaan maar Hij biedt het Eeuwige Leven aan.

Wat een ontzettende niet te bevatten Liefde!

Groot is Uw Naam o HEER!
dijna61
14-06-2010 / 22:26
Meisje van 13, toen jij gedoopt werd heeft God alvoor jou gekozen. Wat Hij nu van jou vraagt is een antwoord daarop.
javisje
17-06-2010 / 21:59
Eigenlijk hebben jullie beiden (je vriend en jij) gelijk. We moeten voor God kiezen: Ja! Kiest nu heden wien gij dien zult?

Maar we kunnen dat niet, zeg jij eigenlijk: Ja, maar als we kiezen voor Hem, heeft Hij die keuze in ons hart gelegd. (en reeds voor ons gekozen) En daar mag je nu om bidden.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Psalm 86:6
1a2b3c
18-06-2010 / 13:06
Het is verwarrend dat twee dingen zo vaak door elkaar gehaald worden ivm kiezen. Adam kon kiezen in het paradijs of hij God gehoorzaamde of niet.
Helaas heeft hij verkeerd gekozen en die keus kunnen we nooit meer overdoen.
Maar nu gaat het om een andere keus, nl. de keus tussen Jezus of de wereld. Maar dan wordt er vaak gezegd, 'we hebben al gekozen (in het paradijs)' terwijl het hier om een andere keuze gaat.
En natuurlijk heeft die eerste keus invloed op de tweede maar dat is weer iets anders.
Het gaat erom dat je de zaken niet door elkaar heen moet gooien anders kom je helemaal vast te zitten. (want als de keus al gemaakt is waarom worden wij dan nog opgeroepen om te kiezen?)

Terug in de tijd

Ik ben behoorlijk geschrokken van dit stukje wat ik vond op internet over astrologie: "In de esoterische literatuur vind...
2 reacties
14-06-2012
Sinds bijna een jaar zijn wij van de Ger. Gem. overgegaan naar de Herv. Kerk. Een groot verschil, maar het is goed zoals...
geen reacties
14-06-2003
Ik heb een meisje leren kennen en we kunnen beiden niet zonder elkaar: veel sms, veel afspreken, bellen enz. We zitten e...
1 reactie
14-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering