Macht van de boze

Ds. A. van Vuuren / 1 reactie

09-06-2021, 09:38

Vraag

De duivel is een gevallen engel. Hij bezit een grote hoeveelheid macht, groter dan de niet-gevallen engelen. Ik neem aan dat God hem die macht heeft gegeven. Waarom geeft God dan een engel, die God ontrouw is geworden, zoveel macht dat hij in staat is de dingen te doen die hij doet en waardoor een enorme hoeveelheid mensen in de ellende wordt gestort?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Nergens in de Bijbel lees ik dat de duivel zijn macht van God heeft gekregen. De satan heeft die macht gegrepen door zijn zondeval, leert Gods Woord. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat God de Boze een bepaalde macht heeft gelaten. Maar dat geldt ook van de zondigheid van de mens.

In je vraag ligt de focus op de macht van de boze. Maar in het begin van de Bijbel wordt niet de duivel, maar de mens als hoofdverantwoordelijke naar voren geschoven. De mens geeft door het toelaten van de duivel in zijn leven ruimte aan het kwaad en alle ellende in deze wereld.

Waarom God de boze nog tot op zekere hoogte zijn gang laat gaan? Mogelijk om nog meer over hem te zegevieren door nog meer onderdanen door geloof en bekering aan hem te ontrukken. Naar ik hoop behoor jij daar nu ook al toe. Hoe meer God terrein moet terugwinnen, hoe groter zijn glorie wordt. In ieder geval God laat ons zogezegd niet binnen in zijn directiekamer. Geloven betekent niet dat we  op alle vragen een antwoord krijgen. Wel betekent het dat we gaan strijden tegen de boze en het kwaad in Gods kracht.

Vergelijk het maar met vragen rond het coronavirus. Je kunt vragen: Komt het virus uit de koker van laboranten ergens in China? Maar belangrijker is nu de vraag: hoe bestrijdt je het virus effectief?

Lees eens grondig heel artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nu een kort citaat: “Gods macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat Hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen Hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken... ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn Woord, zonder deze palen te overstreden.”

En dan nog iets heel belangrijks. Je geeft de duivel te veel eer als je je meer met hem en zijn werk bezig houdt dan met de Heere en zijn herscheppend werk. Veelzeggend is de volgorde in het gebed het Onze Vader. De  bede “Uw Koninkrijk kome” gaat vooraf aan de bede “verlos ons van de Boze”. Focus je op de macht van Christus die sterker is dan de boze en bezig is door zijn Geest Gods Koninkrijk te doen komen. De zege is Hem (Christus) beschoren, dichtte Maarten Luther.

Uiteindelijk loopt het uit op Gods nieuwe rijk, waarin geen plek meer zal zijn voor de boze en het kwaad. Die ligt dan al in de poel van vuur en sulfer, zo lezen we in het boek Openbaring. 

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

duiveloorsprong van kwaad
1 reactie
marcarkra
09-06-2021 / 10:05
Hier een link naar een filmpje over 'de tegenstander':
https://youtu.be/pqeQHIgVwXc

Terug in de tijd

Kunt u mij misschien helpen? Ik ben 15 jaar en soms heel erg jaloers. Op zich klinkt het allemaal niet zo schrikbarend, ...
geen reacties
09-06-2003
Wat kunnen mijn kinderen (basisschoolleeftijden) doen tijdens Avondmaalsdiensten om dit sacrament te -leren- begrijpen e...
9 reacties
09-06-2012
Mijn vader van 79 jaar heeft nogal eens iets als het over zijn gezondheid gaat. Nu is dat zo gezegd heel ‘normaal’; als ...
geen reacties
10-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering