Bijbelse regels over seksualiteit uit liefde gegeven

Ds. G.K. Terreehorst / 2 reacties

04-06-2021, 13:16

Vraag

Ik en mijn vriendin hebben seks voor het huwelijk gehad en hebben dat nog steeds. Wel hebben we grenzen in onze relatie als het om seks gaat. Ook hebben allebei nog nooit seks gehad met iemand anders. Ik weet dat dit in Gods ogen niet goed is. Ik vraag me nu af, aangezien we al lang een relatie hebben en over een poos hopen te gaan trouwen en we toch graag Gods zegen willen en steeds meer God ontdekken, wat we dan nu het beste kunnen doen en ik vraag me af wat God graag van ons ziet.

Aan de ene kant snap ik dat God graag ziet dat we breken met deze zonde en verder gaan zonder seks. Maar aan de andere kant hebben we deze zonde al gedaan en is het niet terug te draaien, we zullen sowieso moeten trouwen. Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is en dat iemand ons een antwoord kan geven, ook bidden we samen met God en vragen om het juiste antwoord. 

Groeten van een jongen van 20 jaar.

Antwoord

Beste vragensteller en vriendin,

De eerste vraag die ik aan jullie wil stellen is deze: vertrouwen jullie God? Vertrouwen jullie erop dat God met de wetten en regels in Zijn Woord het beste met jullie voorheeft? Als je Hem kent dan zul je ook weten dat God al Zijn wetten en regels met goede redenen geeft. Ook alle regels uit de Bijbel over seksualiteit zijn door de Heere uit liefde gegeven. Uit jullie vraag proef ik dat jullie niet zonder God willen leven en beseffen Zijn zegen nodig te hebben. Wat mooi en fijn om te horen! Wie op Hem vertrouwt verlangt ernaar om ook naar die wetten en regels te leven.

De Bijbel bevat heel wat onderwijs als het gaat over huwelijk en seksualiteit. Elders op dit forum is daar heel veel over te vinden. Ik hoef dat niet uit te leggen, want jullie schrijven zelf al dat jullie weten dat seks voor het huwelijk verkeerd is. De Heere doet dat niet om het jullie ‘lastig’ te maken, maar heeft juist het huwelijk gegeven als plaats waar seksualiteit tot zijn recht komt. Je lichamelijk aan de ander geven, is zoiets moois en kwetsbaars dat de Heere het huwelijk als bescherming heeft ingesteld. Hij heeft dit voorbehouden aan één man en één vrouw in een levenslange verbintenis van trouw. Hij wil ook dat je als stel eerst geestelijk naar elkaar toegroeit, voor je ook lichamelijk één wordt. Ook leer je zo om niet onmiddellijk aan je verlangens toe te geven, maar om jezelf te beheersen. Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft draait dan ook niet om het bevredigen van je eigen lusten, maar om het jezelf werkelijk geven aan de ander. Kortom er zijn heel veel goede reden waarom God deze regels heeft gegeven. Maar ook al zie je het nut niet van Gods regels, dan is opnieuw de vraag: vertrouw je op God? Wie op Hem vertrouwt verlangt ernaar om ook naar die wetten en regels te leven.

Wanneer jullie -ondanks dat jullie dit alles weten- toch ongehoorzaam zijn aan God dan is dat zonde. Jullie halen Gods volgorde door elkaar en grijpen vooruit op iets dat God pas voor na het huwelijk heeft bedoeld. Daar kan geen zegen op rusten. Er is maar één oplossing: onmiddellijk ermee breken. Breek met de zonde en maak heel duidelijke afspraken over hoe je in de toekomst voorkomt dat je opnieuw zondigt. Het verlangen naar elkaar is heel natuurlijk, maar toch vraagt de Heere er niet aan toe te geven. Houdt rekening met elkaars zwakheid en zoek daarom ook de verleiding niet op. Doe ook samen tegenover de Heere belijdenis van deze zonde en vraag Hem om kracht om in Zijn wegen te gaan. 

Wanneer jullie echt verlangen naar Gods zegen over jullie huwelijk is dit de enige weg. Maar gewoon doorgaan omdat het nu toch al gebeurd is, is geen weg waarop Gods zegen kan rusten. Als jullie zo samen het huwelijk ingaat dan maken jullie een verkeerde start. Bij de Heere is altijd een weg terug, maar dat is wel een weg van berouw en breken met de zonde. Dat betekent dus ook samen bidden en om vergeving vragen. Samen bidden om kracht om niet opnieuw in zonde te vallen. Ik hoop en bid dat jullie die weg in vertrouwen op God mogen gaan en zo mogen toeleven naar een gezegend huwelijk.

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
2 reacties
Ali636
05-06-2021 / 18:23
Wij kennen een ouderling waar een meisje een paar maanden in huis was tot aan haar trouwen. Zo waren zij en haar vriend toch even uit elkaar om weer gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.
Om daar zelf sterk in te zijn is heel moeilijk. Even een paar maanden ergens logeren maakt het een stuk makkelijker.
jordybeukeboom
05-06-2021 / 22:06
Mooi geschreven door ds. Terreehorst

Terug in de tijd

Aan ds. Heikamp. Ik ben wijkverpleegkundige in een algemene thuiszorgorganisatie en kom regelmatig bij moslims thuis. Zi...
13 reacties
04-06-2010
Mattheus haalt in zijn evangelie meerdere malen profetieën aan die zogenaamd in vervulling zouden zijn gegaan. Echter, a...
geen reacties
04-06-2013
Volgens christenen in de evangelische wereld moet je jezelf bekeren omdat God door het offer van Jezus al de eerste stap...
geen reacties
05-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering