Moeite met vertrouwen op God na verschrikkelijke situatie

Ds. J.A. van den Berg / 1 reactie

01-06-2021, 10:58

Vraag

Hoe kan ik weer op God vertrouwen? Zowel mijn kinderen als ik werden jarenlang mishandeld en vernederd door hun vader. Een dochter werd daarnaast ook misbruikt door haar vader, hij was destijds mijn man. God zag dit en kon dit voorkomen of stoppen, Hij deed dat niet. Hoe kan ik mijn kinderen weer aan God toevertrouwen, hoe kan ik hen weer oprecht op Gods trouwe zorg en hulp wijzen nu hun ervaring is dat God alles maar liet gebeuren.

Achter deze vraag ligt veel verdriet dat niet in de vraag op internet vermeld kan worden i.v.m. herkenbaarheid, maar ik als achtergrond mee geef.

Antwoord

Wat een moeilijke en verschrikkelijke situatie hebben jullie doorgemaakt! Het moet jullie allemaal innerlijk diep hebben verwond. De voortdurende angst en onveiligheid, het misbruik en de bedreiging. Dit geeft heel veel vragen. Wie kan ik nog vertrouwen? Welke mensen zijn te vertrouwen? Waarom heeft God er niet voor gezorgd dat dit niet zou gebeuren? Waarom heeft Hij niet ingegrepen toen het gebeurde?

Een makkelijk antwoord is er niet. Er blijven vragen over die wij niet kunnen beantwoorden. Bij al dit verdriet en deze pijn voelt het soms beter om te zwijgen. Een antwoord mag niet functioneren als een middel om de ernst van het gebeurde toe te dekken. Toch wil ik proberen om een aantal dingen te zeggen en zo jullie een richting te wijzen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het heel mooi vind om te lezen dat je in de afgelopen periode bijzonder Gods bescherming en ondersteuning hebt mogen ervaren. Dat is iets waar je met jouw kinderen over kunt praten. Ondanks alle vragen en verdriet over de donkere periode voor jullie als gezin, heeft God een weg gegeven waarin Hij bescherming en ondersteuning bood. Daar ligt een basis waarop weer vertrouwen zou kunnen groeien. We moeten beseffen dat het kwaad dat in deze wereld gedaan wordt niet de schuld van God is. Het komt uit het zondige hart van mensen. Waarom God dingen toelaat, is een moeilijke vraag waarop wij vaak niet meteen een antwoord weten.

Er zijn voorbeelden waarin duidelijk te zien is dat God na een donkere nacht van verdriet en lijden een nieuw begin gaf. We kunnen denken aan Job. Vooral mogen we denken aan de Heere Jezus, Die de diepste weg van lijden ging om zondaren te verlossen. God gaf Zijn enige Zoon om mensen zoals jij en ik zalig te maken. Daar ligt een vast fundament voor het vertrouwen op God. Als ik dat zie, weet ik zeker dat God goed is en te vertrouwen.

God is machtig en genadig om jullie na deze tijd van verdriet en pijn ook heling en troost te geven. Misschien kun je nu er nog niets bij voorstellen, maar God kan dit kwaad dat jullie is aangedaan omkeren om jullie iets goeds te geven. Ik denk daarbij aan Jozef die door zijn broers werd veracht en verkocht naar Egypte. Daar werd hij slaaf en uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. Dat duurde jarenlang. Toch was God bezig met hem om hem voor te bereiden voor een belangrijke taak om nuttige te zijn voor anderen.

Laat ik het samenvatten.
 
1. Zelf noem je Gods trouwe zorg en bescherming in de laatste tijd. Spreek daar over met je kinderen. 
2. Wees ook eerlijk over het feit dat er veel vragen zijn waar we nu geen antwoord op hebben. 
3. Wijs op de Heere Jezus, Die door de diepste weg van lijden wilde gaan om ons te kunnen verlossen. 
4. Mogelijk komt er ook een moment dat je zou kunnen spreken over het feit dat God het kwaad in ons leven kan omkeren om ons er iets goeds door te geven. 
5. Pas op dat er geen bitterheid tegen God in jullie hart en gezin komt. Daarmee zou je het erger maken en de weg van heling afsnijden.
6. Bid om de hulp van de Heere om je kinderen op Hem te blijven wijzen. Alleen bij de Heere is heling, troost, kracht en leiding te vinden.

Ds. J. A. van den Berg,
Sint Anthoniepolder

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Godsbeeld
1 reactie
drj
01-06-2021 / 14:42
Als iemand die ervaringsdeskundige is wat betreft mishandeling, kan ik heel goed begrijpen, dat je hart het "waarom?" uitschreeuwt. In zo'n uitzichtsloze situatie, waarin je waarschijnlijk alles geprobeerd hebt, van jouw kant het goede te doen, kun je je heel machteloos gaan voelen.

Met een langere afstand, komt het nadenken over het waarom, maar ook over het hoe kon dat zo lang doorgaan. En dan stelt zich minder de vraag waarom God het toegelaten heeft, dan de realisatie: hoe is het gekomen, dat ik in die situatie terecht gekomen heb en nog meer waarom bleef ik het zolang tegen beter weten in proberen?
Uiteindelijk is je man al je moeiten niet waard gebleken en erger nog, hij heeft jouw vertrouwen en nog meer het vertrouwen van je dochter op het diepste beschaamd.

Na het boos zijn op God, komt vaak het boos zijn op jezelf. Want hoe langer het geleden is en hoe meer je uit de situatie van machteloosheid weg komt, des te minder zul je begrijpen, waarom je de eerste tekenen niet hebt herkend. Ook dat is moeilijk te verwerken en voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen.

Je hebt in een moeilijke situatie naar beste weten gehandeld met de informatie, die je op dat moment had. Om die reden hoop ik, dat je alles wat je hebt meegemaakt kunt meenemen naar God en je in vertrouwen op hem steunen. Over een tijd, zul je je kinderen en ook anderen tot hulp kunnen zijn. Je zult ze kunnen vertellen bij welke mensen ze op moeten passen, hoe ze moeilijke relaties uit de weg gaan en hoe je moeilijkheden in je leven kunt overwinnen. Maar bovenal zul je ze kunnen vertellen, dat ze een Hulp hebben, die hen niet in de steek laat en die hen ook door een dal van diepe duisternis leidt.

Terug in de tijd

Binnenkort hopen mijn vriend en ik te trouwen. Ik woon sinds mijn 20e niet meer thuis omdat ik ging werken in een andere...
9 reacties
01-06-2015
Wat is een injectiebehandeling bij een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen? Dit is niet hetzelfde als ivf toch?
geen reacties
01-06-2009
Ik vroeg met het volgende af: zijn mindfulness en meditatie met het christelijk geloof/de bijbelse boodschap te verenige...
geen reacties
03-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering