Digitale bijbel lezen

B.S. van Groningen / geen reacties

19-05-2021, 12:59

Vraag

Is het erg als je de Bijbel op je telefoon/computer leest in plaats van echt de Bijbel als boek zelf? Soms vind ik het gemakkelijker, bijvoorbeeld ‘s avonds in bed of op de bank. Of is dit oneerbiedig?

Ik wil zoveel mogelijk mijn tijd aan God besteden, maar anderzijds denk ik weer: de mens wordt niet zalig door de werken. Maar zonder zulke dingen te gaan doen word je toch ook niet wijzer in het geloof? Soms ben ik bang dat ik te weinig Bijbelkennis heb om een kind van God te zijn.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je geeft zelf al een beetje je twijfel aan: is het erg als je de Bijbel op je telefoon/computer leest in plaats van echt de Bijbel als boek zelf? Je vraagt of het oneerbiedig is? Mijns inziens heeft dat niet met de computer of telefoon te maken. Je kunt ook met de Bijbel als boek oneerbiedig omgaan en via je computer of telefoon kan er eerbied uitstralen vanuit je houding.

Dan het vervolg van je vraag: ik wil zoveel mogelijk mijn tijd aan God besteden. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar dat moet niet geforceerd worden. Ik bedoel de Heere dienen, liefhebben en vrezen moet niet een moeten zijn, maar een liefdedienst waar nog nooit iemand verdriet van heeft gekregen. En je zegt het zelf al: de mens wordt niet zalig door werken, maar de Heidelbergse catechismus zegt dat wie de Heere liefheeft die goede werken niet doet om daar de zaligheid mee te verdienen, dat is onmogelijk. Maar het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid (vraag en antwoord 64).

Goede werken moeten gedaan worden uit geloof, naar Gods Wet en tot Gods eer. En in Openbaring staat de volgende tekst: “Zalig zijn de doden, die in de HEERE sterven van nu aan.” Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. In Gods Woord vind ik een zeer evenwichtige tekst: “Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God, Die in u werkt beiden het willen en het werken naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2 vers 12b en 13). Je moet bidden, maar ook werken. En Gods Woord onderzoeken, maar het aan Hem overlaten, hoe hij jou wil leren.

Te weinig Bijbelkennis zal jou niet in de weg staan om een kind van God te zijn, maar het gaat om waarachtige liefde naar Hem. Een vaste hoop en vurige liefde horen bij de bekering en het ware geloof. Als jij denkt dat je te weinig Bijbelkennis hebt om een kind van Hem te zijn, dan moet je met des te meer ijver Hem zoeken, maar niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. En de Heere wil je dat leren door Bijbellezen, Bijbelstudie, gebed en bovenal een leven dicht bij de Heere en ver van de zonden. Zoek dagelijks Zijn Aangezicht en onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Hem getuigen en je meent in Die Schriften het eeuwige leven te hebben (Johannes 5: 38).

Van harte Gods Zegen toegewenst en blijven graven in Gods Woord, hetzij in de papieren versie of via de computer of telefoon. Zelf gebruik ik af en toe ook deze hulpmiddelen, maar alleen als het strikt noodzakelijk is! Dat voel ik niet als oneerbiedig, maar de Bijbel in handen geeft mij toch meer houvast, letterlijk en figuurlijk.

Van harte alle goeds toegewenst, 
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

bijbellezen
geen reacties

Terug in de tijd

In Jesaja 1: 18 lees ik de belofte: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlak...
geen reacties
18-05-2010
Mijn vriend geeft mij heel weinig complimenten. Hij uit heel weinig concrete, inhoudelijke waardering voor mij. In mijn ...
7 reacties
18-05-2010
Het probleem is dat bij geslachtgemeenschap mijn vrouw vaak niet goed kan ontspannen omdat ik nog al groot geschapen ben...
1 reactie
19-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering