Worstelen met de uitverkiezing

C.A. Hoekman / geen reacties

27-04-2021, 13:34

Vraag

Bedankt voor de Pastorie Online-uitzending van afgelopen zaterdagavond. Erg mooi en hoopgevend. Zou ik het verhaal van de man in de put ook kunnen krijgen?

Ik heb lang geaarzeld om ook een bericht naar Refoweb te sturen. Ik worstel de laatste tijd erg met de uitverkiezing en heb veel vragen over hoe het allemaal moet gaan. Er zijn al veel vragen op Refoweb gesteld hierover. Soms raak ik ervan de in war. De één zegt dat je naar Jezus moet gaan zoals je bent (bidden dus, en Hem zoeken in de Bijbel). En: worstel tot God, laat Hem niet los totdat Hij je zegent. De ander zegt: nog meer bidden en Bijbellezen zal niet helpen. De één zegt dat je moet bidden! Bijvoorbeeld zoals het staat in Psalm 81:11. Maar de ander zegt dat je niet mag bidden met een hard en koud hart en dat de Heere die gebeden niet zal horen. En dat is nou juist hoe het bij mij is! Dan maar niet meer bidden? Ik voel me dan zo machteloos!

Diep van binnen weet ik ook wel dat het uiteindelijk opgelost zal worden als de Heilige Geest in je zal werken. Dat zal gebeuren als je uitverkoren bent en als je niet uitverkoren bent dan zal dat niet gebeuren. Ik vind dat een vreselijke gedachte en wil daar eigenlijk ook niet aan denken omdat ik me dan zo opstandig voel naar God en dat wil ik niet! Ik krijg dan vaak verkeerde gedachten en loop tegen allemaal muren op.

Ik heb jonge kinderen en als ik aan hun toekomst denkt, dan breekt m’n hart! Hoe moet dat met hen? Ik leg ze elke dag voor de Heere neer, maar mijn hart is zo hard, dan is het alleen een gebed met de mond en komt het gebed niet verder dan het plafond. Aan de ene kant vind ik het een opluchting dat het alleen van Gods kant hoeft te komen, want zelf bereik ik echt niets en kom ik niet verder. Maar dan komt de vraag steeds naar boven... en áls God het nu niet zal doen? Ik weet dat die gedachten zo verkeerd zijn.

Ik wil er vanaf en me niet met de uitverkiezing bezig houden. Maar het komt in elke preek terug en dan slaat de schrik me weer om het hart dat ik daar vast wel niet bij zal horen. Al met al is het een hele worsteling die dagelijks terugkomt. Ik weet dat mensen me uiteindelijk niet kunnen helpen maar misschien is er iemand die mijn gedachten in een wat andere richting kan sturen.


Antwoord

Beste jonge vrouw en moeder,

Ik wil weer heel hoog beginnen. Waar? Bij onze grote, heerlijke en heilige God. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, (niet verloren gaat) maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Wanneer we samen in de schat van Gods Woord gaan graven en proberen antwoorden te zoeken en te vinden, blijft Joh. 3:16 de leidraad van onze zoektocht. Zet deze tekst maar op je nachtkastje.

Jij kunt geen rust vinden bij de gedachte dat je niet uitverkoren zou zijn. Het is een blokkade voor je. Als ik uitverkoren ben, komt het goed; als de Heilige Geest in je werkt, wordt het opgelost; als je niet uitverkoren bent, zal het niet gebeuren. Hoor je het jezelf allemaal zeggen? Al die als-vragen. Allemaal waarheden die je probeert op te lossen, door met jezelf in gesprek te gaan. Ik kan maar één ding heel duidelijk zeggen: alle gesprekken met jezelf verlies je. Stop daarmee. Op al de vragen die je aan jezelf stelt, krijg je nooit een Bijbels antwoord. Ons probleem begint niet met: ben ik wel verkoren? Maar het begint met de aanvaarding: ik ben verloren!
 
Ken jij één nakomeling van Adam, die niet verloren is? En wat is dan het bevrijdende van onze grote en heilige God? Luister naar God Zelf: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene (afgedwaalde) zal Ik terugbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het vette (welgedane) en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel (Ez. 34:16). Ga toch niet in gesprek met jezelf, maar zeg het maar tegen de HEERE, je God van Zijn verbond: ik ben zo’n verlorene en afgedwaalde, breng ook mij terug. Wat denk je? Zou Hij het zeggen en niet doen? 

Je zegt: aan de ene kant vind ik het een opluchting dat het alleen van Gods kant hoeft te komen, want zelf bereik ik echt niets en kom ik niet verder. En dat is zeker een opluchting. Je mag en moet het helemaal van onze God hebben. Luister daarom toch alleen naar Zijn Woord. God zoekt het verlorene en vindt het verkorene. Ga niet redeneren, maar breng je verstand en al de gesprekken met jezelf onder de gehoorzaamheid van Zijn Woord. 

Hoe kan God mij toch zoeken, vinden en terugbrengen? Weet je het nog? Joh. 3:16? Want alzo lief heeft God de wereld gehad... We gaan weer samen naar Gods Woord om te grazen, te zoeken en te vinden. Lukas 15 slaan we op. Hoor je het onze Heere Jezus Christus uitroepen? Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was (Luk. 15:6b). Zie je Jezus gaan? Achter Zijn verloren schaap aan? Ben jij dat? Een schaap verdwaald in de wildernis van het leven. Een schaap dat God en zijn thuis kwijt is. Reddeloos verloren. Nog één toekomst, sterven en omkomen buiten God en Zijn kudde. En weer zeg ik het. Zie je Jezus gaan? Achter Zijn schaap aan? Hij wordt één met dat schaap. Hij gaat de weg van dat schaap, vol doodsgevaren, bedreigingen en helse verzoekingen. Een schaap met zo’n koud en hard hart, dat niet bidden kan, soms zelfs niet meer bidden wil.

“Het helpt toch niet. Ik voel me zo machteloos. De één zegt je moet naar Jezus gaan zoals je bent, de ander zegt nog meer bidden en Bijbel lezen. De één zegt je moet bidden zoals staat in Psalm 81: 11. De ander zegt, dat je niet mag bidden met een hard en koud hart? Ben ik wel verkoren? Wanneer ik daar aan denk, voel ik me zo opstandig naar God, en dat wil ik niet!  Vaak verkeerde gedachten en allemaal muren. En ik heb jonge kinderen en als ik aan hun toekomst denk, dan breekt mijn hart! Hoe moet het met hen?”

En weer zeg ik het. Zie je Jezus gaan? Hij werd aan ons gelijk, uitgenomen de zonde. Hij weet precies, wat al jouw problemen en onmogelijkheden zijn. Vertel ze aan Hem. Kom tot Mij, is Zijn welmenende nodiging. Hij wil je redden. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol (Jes. 1:18). Je staat voor God en je hebt niets, totaal niets om God tevreden te stellen. Kom, kom tot Mij, Ik heb alles gedaan, alles volbracht. Niets hoef jij noch te doen. Kom, zoals je bent. Mijn bloed reinigt je van al je zonden. Jezus, Uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart.

En weer zeg ik het. Zie je Jezus gaan? Gevonden! Het verloren schaap ligt op Zijn schouder. Ik denk dat het schaap de harteklop van Jezus heeft gehoord, het lag kort bij Jezus’ hart. Hij vond mij, zoals ik was, verloren. Waar moet je naar toe? Jezus alleen en Jezus helemaal. Weet je het nog? Joh. 3:16, opdat ieder, wie hij of zij ook is, die in Hem gelooft.

Wie en hoe onze Heere Jezus Christus is? Ik geef door wat ik ooit eens van een belijdeniscatechisant kreeg als antwoord op de vraag wat is het unieke van het Christelijk geloof. Het unieke van het christelijk geloof is het feit dat Christus alles heeft gedaan voor de zaligheid. We hoeven niet te werken voor ons behoud. Een heel mooi voorbeeld van de essentie van het christelijk geloof is het voorbeeld van de put. Dat voorbeeld vind ik het unieke van het christelijk geloof!

Er was een man in een diepe modderput gevallen. Met alle kracht die hij bezat probeerde hij daaruit te komen. Echter zonder resultaat. De zuigkracht was zo groot, dat hij bij elke beweging alleen maar dieper in de modder zakte. Wanneer er geen redding kwam opdagen, zou hij door de verstikkingsdood moeten omkomen.

Plotseling boog zich iemand over de rand heen. Het was Boeddha. Medelijdend keek hij op de, in nood verkerende, man neer. Met een zachte en liefdevolle stem sprak hij: “Broeder, je bent in groot gevaar. Wanneer je jezelf niet verlost zul je omkomen. Zie dat je eruit komt. Neem mijn raad en levenslessen aan. Zij laten je de weg zien hoe je kunt ontkomen. Je moet niet zo spartelen en vechten. Wees heel stil in je lijden. Denk over de betekenis ervan na. Mediteer en dood zelfs de wens je toestand te ontvluchten. Dat is de enige manier om gered te worden. Alleen zo zal je gelouterde ziel opklimmen uit deze diepe kuil. Je zult opstijgen en jezelf weervinden in de sferen van de goden, als een verloste.” En Boeddha ging verder.

Daarna kwam Mohammed. Ook hij boog zich over de rand van de put heen. En ook hij zag de man vechten voor zijn leven. Hij toonde eveneens medelijden. Met een warme, deelnemende stem zei hij: “Broeder je moet gered worden. Zoals het er nu voorstaat zul je verdrinken. Wanneer er geen hulp komt, wacht je alleen de hel. Luister naar mijn goede raad. Handel daar naar. Geloof in Allah. Hij alleen is god. Hij is de grote meester waardoor je trapsgewijze verlost kunt worden. Volhard in de gebeden. Houd je aan al je geloften. Kom je verplichtingen trouw na. Nauwgezetheid in de voorschriften met betrekking tot de gebeden is de eerste vereiste. Wanneer je al deze dingen nakomt, zul je eenmaal verlost worden. Je zult in het midden van de eeuwige tuinen wonen. Kastijd jezelf. Dood de lichamelijke behoeften. Doe plechtige beloften aan Allah en je zult zeker gered worden.” En ook Mohammed ging verder.

Tenslotte komt er nog Iemand zijn kant op. Het is een Man, die Zich net als de vorige twee, over de rand van de put buigt. Met diep medelijden ziet Hij de drenkeling die gedoemd is in de modder om te komen. Deze derde Man is Jezus Christus. Hij ziet het beeld van de menselijke ellende. Het is niet alleen medelijden dat uit zijn ogen straalt. Hij is met “innerlijke ontferming bewogen”. Hij wil de mens redden, koste wat het wil. Hij weet dat dure woorden of goede voornemens niets helpen. Beloften noch inspanningen van de kant van het slachtoffer zijn in staat hem te verlossen. Alleen een resoluut ingrijpen van de Redder Zelf kan baten. Er is geen andere mogelijkheid dan dat Hijzelf in de put afdaalt om het moegestreden slachtoffer eruit te helpen.

Dat doet Jezus Christus! Hij zegt niet veel. Hij roept de steeds dieper zinkende drenkeling toe: “Heb goede moed! Zie Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven (Ps.40:8). Ik kom om het verlorene te zoeken en de gevangenen te bevrijden.”

Dan daalt Christus in de put af! Zijn witte kleed wordt besmeurd. Door de zuigkracht zakken ook Zijn voeten diep in de modder. Hij ondervindt de realiteit van de dood. De angsten van de hel stormen op Hem aan. Hij is een lotgenoot geworden van de drenkeling. Hij reikt het slachtoffer de hand en zegt: “Kom broeder, houd Mij stevig vast. Wij zullen samen uit dit verderf opklimmen. Vrees niet, want Ik ben met u;  weest niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid (Jes. 41:10). Volg Mij, geloof alleen en vrees niet. Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16:33b). Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mattheus 28: 18b). Zo klommen beiden op uit de verstikkende modder. De drenkeling die ten dode was opgeschreven, werd gered.

Wat je in Jezus vindt? Ik las ergens: Het Evangelie is niet een goed advies aan mensen, maar goed nieuws over Christus, niet een uitnodiging aan ons om iets te doen, maar een verklaring van wat God heeft gedaan; niet een vraag maar een aanbod. Nooit meer uitgekeken raken op Jezus Christus. Zelfs wie, achterin de rij van de aanbidders, een glimp opvangt van deze grote Koning, is onuitsprekelijk gelukkig.
Aan Jezus’ voeten mag je uithuilen, uitrusten, moed grijpen, de toekomst onder ogen zien. Met Hem en bij Hem ben je veilig. Je vlucht met je man en kinderen tot deze heerlijke Zaligmaker en roept het uit: O, zoon van David, ontferm U over ons en geloof het met heel je hart: Deze ontvangt de zondaren, en eet met hen (Luk. 15:2).

Kijk nog eens op je nachtkastje: Joh. 3:16. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

uitverkiezing
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een vader en moeder van drie jongens van 22, 20 en 15 jaar. Nu heeft de jongste verkering met een meisje van 16...
11 reacties
26-04-2012
Mijn vriendin en ik hebben een relatie van drie jaar en zijn verloofd en eind dit jaar hopen we te gaan trouwen. We zijn...
geen reacties
26-04-2007
Ds. Van Holten, ik hoorde uw preek in Bodegraven over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens...
geen reacties
26-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering