God aanvaardde het offer van Jezus

Ds. P. Roos / 1 reactie

26-04-2017, 10:52

Vraag

Er wordt regelmatig gepreekt dat de Vader het offer van Zijn Zoon goedkeurt op de paasmorgen. Als bewijs daarvan wekt Hij Christus op. Mijn vraag is echter: heeft de Vader het offer niet al op Goede Vrijdag aanvaard? Jezus zegt toch: “Het is volbracht?” Ook is Jezus -volgens het kruiswoord- vandaag/heden nog in het paradijs. Dat duidt toch ook op de aanvaarding van God?

Antwoord

Goed opgemerkt dat hier een verschil is op te merken. In ieder geval blijkt op de Paasmorgen inderdaad dat God de Vader het werk van Zijn Zoon goedkeurt en accepteert. Die goedkeuring blijkt vooral uit de engelen die namens God de steen wegrollen. God opent het graf en verklaart dat deze Mens leven kan en mag en moet. Daarmee wordt ook heel de Kerk, allen die in Christus geloven ten leven, gerechtvaardigd. Hun schuld en hun oordelen zijn in Christus weggenomen.

Het is in dit verband ook moeilijk te vatten dat er zo weinig uit de opstanding geleefd wordt. Temeer omdat daarin ook de heiliging voor Gods kinderen besloten ligt. Mensen leven meer bij het kruis (terecht!) dan bij de opstanding (onterecht!). Het is een diepe gedachte: in de opstanding is heel de Kerk rechtvaardig verklaard, de grootste en de kleinste. Er wordt wel gesproken van een rechtvaardiging van eeuwigheid, maar het is meer Bijbels om de rechtvaardiging te lokaliseren in de opstanding. Er zijn ook christenen die veel aandacht geven aan de rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie en dat mag en moet ook wel, maar de rechtvaardiging in de Opstanding geeft meer vastheid!

Maar keurde God tijdens het kruis al niet het werk van Christus goed? Daar zijn tekenen die daar op wijzen. Denk aan het licht dat de drie uur durende duisternis verdreef; denk ook aan het gescheurde voorhangsel en let er ook op dat Jezus als Overwinnaar kan sterven. Hij roept als teken daarvan uit dat alles volbracht is. Toch moest Hij nog Borgtochtelijk stérven. Zijn dood was onderdeel van Zijn taak en roeping als Middelaar. De bekroning van Zijn werk kan dan ook pas echt plaats vinden na Zijn dood. Hopelijk geeft dit antwoord enige duidelijkheid inzake deze goede vraag. 

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

 • Geboortedatum:
  29-10-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Burgum
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Pasen
1 reactie
Lecram
26-04-2017 / 12:20
Paulus was er heel duidelijk over: de opstanding was méér dan de dood van Jezus: Romeinen 8:34

De dood van Jezus, inclusief de verzoening van de zonden, heeft al sinds Augustinus meer aandacht gekregen dan de opstanding en het nieuwe opstandingsleven. Ook Calvijn en Luther hadden meer aandacht voor het 'zondeprobleem' dan voor het nieuwe leven. In de prediking kont dat nog geregeld zo terug.
Echter, meer en meer wordt de nadruk verlegd naar de opstandingskracht van Jezus. De zonde heerst niet meer in het nieuwe leven, maar de genade (Romeinen 6)

Terug in de tijd

Mijn vriendin heeft onze verloving uitgemaakt, enige tijd geleden. Nu zeggen mensen ter bemoediging: als de Heere jullie...
geen reacties
24-04-2008
In hoeverre is de verwerping een actieve daad van God? Of, mag je dit zien als inherent aan de verkiezing? Dus zoals het...
1 reactie
24-04-2014
Hoe ga je om met ongelovigen op je werk? Graag zou ik ook wat meer informatie hebben over geloof en de maatschappij! Hoe...
geen reacties
24-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering