Dwing ze om in te komen

Ds. W.G. Hulsman / 1 reactie

22-03-2021, 10:38

Vraag

In de gelijkenis van de verontschuldigingen worden de dienstknechten uitgezonden om de lamme en blinden uit te nodigen. Er wordt bij gezegd: dwing ze om in te komen.

Mijn vraag: we kunnen toch niemand dwingen om te geloven? We kunnen het vóór leven. Er van getuigen. Maar we kunnen ze niet dwingen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Kunt u mij hierover uitleg geven?

Antwoord

Goed dat je deze vraag stelt. De kanttekening heeft bij de tekst die je noemt: “Namelijk met ernstig en gedurig aanhouden.” Daar wordt ook gewezen op de geschiedenis van Jacob en Ezau. Jacob ontmoet weer voor het eerst Ezau en komt dan met een geschenk. Hij drong zo aan dat hij het aanvaardde.

Dat betekent dat het heel gewoon wordt gevonden om aan te dringen, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Datzelfde geluid klinkt ook door in de Dordtse Leerregels. Daar staat in hoofdstuk II paragraaf 4 dat het Evangelie gepredikt moet worden met bevel van bekering en geloof. 

Prediking is niet het houden van een vrijblijvend verhaal. Daarin moet aangedrongen worden om het Evangelie aan te nemen en om zich te bekeren en om te geloven in Christus. Johannes zegt: “En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus” (1 Johannes 3:23). Paulus zegt: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof (2 Kor. 5:1). Er is zo duidelijk de lijn in de Bijbel dat de zaken van bekering en geloof met ernst en aandraag op het hart gebonden moten worden. 

Aan de andere kant is er ook duidelijk de lijn in de Bijbel dat het de Heilige Geest is die tot geloof en bekering brengt. De Geest maakt daarbij gebruik van het Woord dat tot ons komt, inclusief de aandrang, de bewogenheid en de ernst die daarin doorklinkt. Hij laat dat doordringen in ons hart. En brengt tot geloof en bekering.

Belangrijk is zo dat het voor 100 procent onze verantwoordelijkheid is wat wij met het evangelie doen en tegelijk dat het voor 100 procent Gods werk is als we daadwerkelijk tot geloof en bekering komen. Daarmee blijf je het dichtst bij het Woord van God en bij wat we in onze belijdenisgeschriften vinden. 

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
1 reactie
kevinskinner
22-03-2021 / 23:41
En hoe pas je dit toe? Bijv op je werk? Elke dag weer naar je collega toe om te vragen of hij zich al heeft bekeerd?

Terug in de tijd

Ik zit met een moeilijke kwestie. Ik ben negen jaar geleden gescheiden. Heb daarna een andere man ontmoet. Mijn moeder h...
10 reacties
18-03-2013
Ik heb een bultje aan de binnenkant bij mijn lies. Het voelt als een soort spier. Aan de andere kant voel ik ook een spi...
1 reactie
18-03-2010
Ik ken wat vrouwen/meisjes die tijdens het gesprek 'van de hak op te tak' springen. Ook beginnen ze een verhaal niet bij...
2 reacties
18-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering