Wanneer ken je Christus? Hij openbaart zich door Woord en Geest, maar hoe is dat...

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

28-01-2006, 00:00

Vraag

Wanneer ken je Christus? Hij openbaart zich door Woord en Geest, maar hoe is dat dan precies? Liefst een heel duidelijk antwoord.

Antwoord

Wanneer en hoe mag ik de Heere Jezus Christus kennen? Dat is de vraag die gesteld wordt. Terecht wordt opgemerkt dat Christus Zich openbaart door Zijn woord en Geest. Niemand kan zeggen=belijden dat Jezus de Christus is dan door de Heilige Geest en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon en niemand komt tot Christus tenzij de Vader hem trekke. Het is duidelijk het werk van de drieenige God. Maar hoe gaat dat?

Johannes 3 geeft heel duidelijk daarop antwoord. Het gaat in de weg van de wedergeboorte. Hoe weet ik wedergeboren te zijn? Als ik bij mezelf ga beseffen dat ik echt een zondaar ben, die tegen al Gods geboden gezondigd heeft. Als er droefheid daarover is en we komen in de schuld voor God. Nu gebeurt het vaak dat ik dan probeer mijn leven te verbeteren om zo in het reine te willen komen met God. Maar de schuldontdekking door de Heilige Geest is echter niet bedoeld om mij te brengen tot een leven van eigen gerechtigheid maar om plaats te maken voor het volbrachte werk van de Heere Jezus. Niet mijn gerechtigheid red mij, maar de gerechtigheid waar God als Rechter Zelf voor gezorgd heeft in Zijn Zoon. Dat betekent dat ik als een arme, verloren zondaar geen weg meer zie om mijzelf op welke manier dan ook, te redden, om zo inderdaad oog en hart te ontvangen om te zien op de verhoogde Zoon van God, zoals Jezus Zich noemt in Johannes 3. De slang die in de woestijn verhoogd is. Zo is Christus verhoogd aan het kruis opdat een ieder die op Hem ziet=in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. In die weg werkt de Heere door de prediking van het Woord het geloof in het  hart zodat de Namen en de Persoon van de Heere Jezus Christus meer en meer gestalte beginnen te krijgen in mijn leven. Wie Hij voor mij wil zijn als profeet, priester en koning.

Dat alles wordt niet op een dag geleerd. Trouwens wie zou de volheid van de genade in Christus ooit kunnen bevatten. Dat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding, horen we Paulus getuigen. Dat betekent dat we een afhankelijk en biddend leven kennen. Dat we meer en meer gaan verstaan dat ik nooit zalig kan zijn om iets in mezelf, maar puur uit genade. Hij deed het voor mij. En het is de Heilige Geest die in het hart getuigenis geeft dat deze dingen waar zijn. De Geest die mij doet toeeigenen hetgeen we in Christus hebben.(Doopformulier). Zo mogen we dan weten dat de Heere Zich aan mij geopenbaard heeft, een leven waarbij Hij moet wassen=meer en meer voor mij betekenen en ik minder worden. Afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe is vrucht van Christus woord en Geest.

Met vriendelijke groet,
ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 21 jaar en heb al een tijd een gelukkige relatie met mijn vriend (24). De laatste tijd gaan er veel vrienden uit ...
5 reacties
28-01-2017
Aan ds. Paul. Bent u bekend met traumageesten of herinneringsdemonen? Ik hoorde daar onlangs iets over, maar begrijp het...
geen reacties
28-01-2012
Ik luisterde zondagavond naar preek over de dood van de Heere Jezus. Toen de preek uit was voelde ik verdriet, want dat ...
geen reacties
28-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering