Eerste liefde verlaten

Ds. H. Paul / geen reacties

13-03-2015, 08:09

Vraag

Aan een ds. van Ger. Gem. Ik las over je eerste liefde verlaten in het geestelijke leven. Is dat bij iedereen (bekeerde) zo dat ze hun eerste liefde verlaten? Ik kan niet geloven dat de Heilige Geest dat werkt. Of is dat ook een stand in het genadeleven?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,

Het verlaten van de eerste liefde houdt in een achteruitgang in het geestelijke leven. Daarbij zijn de geloofswerkzaamheden meer verdrongen door het bezig zijn met en genoegen hebben in de dingen van dit aardse leven. Daarbij is het zich verblijden in en het leven met de Heere meer op de achtergrond gekomen. Het gebedsleven taant en het lezen van Gods Woord en geestelijke lectuur zijn niet meer ons vermaak.
 
Dat is niet bij ieder van Gods kinderen zo sterk aanwezig, maar het gevaar is latent aanwezig. Lees de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5 maar door.
 
Uiteraard werkt de Heilige Geest dit niet. Die wordt er door bedroefd en trekt Zich in Zijn werking terug. Het kan dus ook niet een stand in het geestelijke leven zijn. Integendeel juist. Ieder geldt: "Waakt en bidt."
 
Hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 18 jaar. Ik heb pas een paar keer gegeten bij een studiegenoot die van de Ger. Gem is. Zelf kom ik...
22 reacties
12-03-2013
Zou u iets kunnen zeggen over zielevragen/zieleraadselen? Wordt hiermee puur de vraag bedoeld van Luther ("hoe krijg ik ...
geen reacties
12-03-2012
Wat houdt precies het geloof van baptisten in Nederland in?
geen reacties
12-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering