Dominee (niet) geleid door Gods Geest

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

16-03-2021, 10:35

Vraag

Ik geloof dat een predikant geleid wordt door Gods Geest. Zelf kom ik uit de bevindelijk-gereformeerde hoek. Er zijn predikanten die erg veel voorbereiden, een preek uitschrijven en daardoor (mijns inziens) erg fijn zijn om naar te luisteren. Helder, onderbouwd etc. Ook zijn er predikanten die minder voorbereiden en zich laten leiden door Gods Geest (wat de Geest hen ingeeft). Dat verschil is ook te merken in de stijl van preken. Ik bedoel dit niet negatief, maar soms lijkt het wel alsof predikanten die erg bevindelijk preken in een soort extase komen (stemverheffing, geestdriftig etc.).

Hoe ervaart een predikant nou de leiding van Gods Geest in de voorbereiding op een preek of tijdens het preken zelf als hij op de kansel staat? Is het voor ons luisteraars te merken als een dominee (niet) geleid wordt door Gods Geest?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Bedankt voor je vraag. Het is niet zo’n eenvoudige vraag omdat het zich beweegt op het grensvlak van enerzijds getrouw gebruik maken van de middelen om een preek voor te bereiden en aan de andere kant de diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. Toch wil ik in alle voorzichtigheid en bescheidenheid op je vraag antwoorden.
 
In de eerste plaats, als het gaat over bevinding, geldt voor de prediking: “je moet bevinden wat je preekt” en niet “preken wat je bevindt.” Dat betekent dat het Woord van God in de studeerkamer en op de kansel levend en krachtig is voor de prediker. Het Woord van God is dan ook het einde van alle tegenspraak en de bron waaraan alles moet worden getoetst.
 
Dit bewaart ervoor om de persoonlijke leiding van de Heere te gaan verabsoluteren alsof wat je hebt bevonden het einde van alle tegenspraak is en deze bevinding vervolgens op de preekstoel gaan brengen alsof dit Gods Woord Zelf is. Er is een duidelijk verschil tussen wat God in het Woord spreekt en dat daarom verkondigd moet worden en het getuigen hoe de Heere in dat Woord geleid heeft. Daarmee bedoel ik dat alle beleving en bevinding op Gods Woord zelf moet worden teruggevoerd.
 
In de tweede plaats, het is niet terecht om een tegenstelling te maken tussen het in meer of mindere mate voorbereiden en uitschrijven van een preek en het zich laten leiden door de Heilige Geest. Wie een getrouw dienaar van het goddelijke Woord wil zijn, oefent zich in Gods Woord en in een zo nauwkeurig mogelijke uitleg: dat vereist grondige studie. Maar, de grondige studie alleen is niet genoeg: zonder de Heilige Geest zal het Woord niet werkelijk ontsloten, laat staan verkondigd kunnen worden. Het is de Heilige Geest Die het Woord levend en krachtig doet zijn. De grondige voorbereiding van een preek is daarom onmisbaar, net als de verlichting van de Heilige Geest. Deze twee zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Preken zonder voorbereiding en spreken wat de Geest je ingeeft is Woord en Geest van elkaar scheiden: dat lijkt me geestelijk een hachelijke zaak en in de meeste gevallen geestelijk onverantwoord. 
 
Hoe ervaart een prediker de leiding van de Heilige Geest? Johannes 16:13 zegt dat Hij gekomen is om Christus te verheerlijken: wanneer in de voorbereiding in en de verkondiging van het Woord Christus voor verloren zondaren mag gaan schitteren is dat een stukje van de Heilige Geest Die tot dat doel zondaren leidt. Wanneer Christus mag gaan schitteren, dan mag er ook iets worden gezien door de luisteraars van de leiding van de Heilige Geest. Hier licht ook de bevinding op, namelijk dat prediker en de luisteraar samen als zondaren mogen komen en onderwezen worden door de Hoogste Profeet en Leraar: dat is het werk van de Heilige Geest en daaraan kun je het weten.
 
Ik hoop dat je zo wat antwoord op je vraag hebt gekregen.
 
Bid voor de prediker op zondagavond met als doel dat de Heilige Geest hem in de studeer en op de kansel bedient om uit het Woord Christus te laten lichten en schitteren.
 
Ds. M. W. Muilwijk 

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikantschap
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb moeite om mijn man zijn fouten te vergeven die mij beschadigd hebben (verkrachting binnen ons huwelijk, dus tegen...
3 reacties
13-03-2014
Help, mijn man snurkt en houdt mij zodoende wakker! Wie heeft tips?
4 reacties
13-03-2013
Ds. Vreugdenhil, ik hoorde uw preek. Hoe kan Lazerus nu gestorven zijn en weer opstaan? Ik bedoel, als hij in de hemel w...
geen reacties
13-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering