Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Her...

J.M. Strijbis / geen reacties

28-01-2006, 00:00

Vraag

Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, zowel in leer als in leven.

Antwoord

Ha vragensteller,
 
Hier zit best wel veel aan vast. Kort gezegd zijn er veel overeenkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:
 
-het gezag van de Bijbel: de Bijbel is van kaft tot kaft Gods onfeilbare woord;

-de onbekwaamheid van de mens om tot Gods eer te leven;

-daaruit voortvloeiend de noodzaak van wedergeboorte en bekering en persoonlijk geloof in Christus;

-de weg waarin de Heilige Geest deze zaken werkt, en hoe de gelovige dit persoonlijk beleeft (ook wel bevinding genoemd);

-het leven in Christus: de christen ervaart zichzelf steeds meer als nietig en onwaardig, en ziet van daaruit steeds meer heerlijkheid in God en Christus.
 
Het verschil ligt m.i. vooral in de visie op het verbond. Komt het aanbod van genade tot alle kerkgangers of alleen tot de uitverkorenen? Verder merk je ook nog wel wat verschillen t.a.v. levensstijl en levensheiliging, maar dit kan plaatselijk wel wat verschillen. Toch zijn dit minimale verschillen. In 1953 is er helaas uit een scheuring de Ger. Gem. in Ned. ontstaan en binnen dit verband in 1980 opnieuw een scheuring, die ging vooral over het aanbod van genade. Vonden deze kerken elkaar maar, dat zou fijn zijn.
 
Hopelijk heb ik je duidelijk kunnen maken dat de verschillen van dien aard zijn, dat het moeilijk uit te leggen is aan een buitenstaander. Over de wezenlijke dingen (zie boven) is men het eens.
 
Groetjes, J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over hoe om te gaan met mijn zwager, de broer van mijn man. Van jongs af aan konden zij het niet goed m...
geen reacties
28-01-2015
Ik luisterde zondagavond naar preek over de dood van de Heere Jezus. Toen de preek uit was voelde ik verdriet, want dat ...
geen reacties
28-01-2008
Mijn man is buiten het huwelijk veel te ver gegaan op seksueel gebied, tot aan orale seks toe, dus geen geslachtsgemeens...
2 reacties
28-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering