Jezus zegt dat Johannes de Doper, Elias is

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

28-01-2006, 00:00

Vraag

Jezus zegt tegen de discipelen dat Johannes de Doper, Elias is. Hoe moeten we dit opvatten? Wilt u het uitgebreid uitleggen, want ik moet het uitleggen aan mensen die in reïncarnatie geloven en ik weet niet genoeg dingen om ze te overtuigen.

Antwoord

Wanneer mensen gelijkgesteld worden, kunnen we aannemen: 1. het zijn dezelfde personen; 2. er wordt een vergelijking gemaakt; 3. of er wordt een nakomeling bedoeld.

Wanneer in Markus 9 Mozes en Elia verschijnen, kunnen we vanuit het verband opmaken dat dit dezelfde personen zijn als in het Oude Testament. Mogelijkheid één is hier het waarschijnlijkst. In Ezech. 37:24 staat de belofte dat Gods Knecht David Koning zal zijn in de toekomst over Israël. Daarmee wordt niet David zelf, de oudtestamentische koning bedoeld, maar de Messias, de veel latere Zoon van David. Dit is dus mogelijkheid drie. Wanneer Jezus Johannes de Doper ‘Elias’ (de Griekse vorm van Elia) noemt, bedoelt Hij mogelijkheid twee: Hij maakt een vergelijking (zie Matt. 11:14; Matt. 17:11-13; Mark. 9:11-13). Bedoeld is: iemand die werkt in de geest en kracht van Elia, dus op soortgelijke wijze (Luk. 1:17). Dat Johannes de Doper niet Elia zelf is, blijkt uit zijn uitspraak in Joh. 1:21 ”Zijt gij Elias? En hij zei: Ik ben die niet”.

Vanuit de reïncarnatiegedachte (zielsverhuizing) zou verondersteld kunnen worden dat Elia in een later leven in de persoon van Johannes de Doper is geworden. Echter: wat is er dan in die tussentijd gebeurd? Wat belangrijker is: de gedachte aan reïncarnatie vindt geen enkele steun in de Bijbel. De mensen gaan na het sterven naar hun eeuwige bestemming. Het is onjuist om met een buitenbijbelse gedachtegang teksten uit hun verband te halen en zelfs tegen de eigen verklaring van Johannes in te gaan. Wanneer er meer verklaringen zijn voor de uitspraken van de Heere Jezus, moeten wij de uitleg kiezen die vanuit het verband zelf (dus vanuit de Bijbel) het waarschijnlijkst is.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

EliaJohannes de Doper
geen reacties

Terug in de tijd

Onlangs vertelde een broeder van mij die een cursus volgde bij Gave Veste (Belgische Christelijke organisatie voor vluch...
8 reacties
28-01-2016
In de visie las ik het een artikel in de EO Visie. Met deze problematiek heb ik in het verleden ook geworsteld en nog, m...
geen reacties
28-01-2008
Mag een katholiek zichzelf christen noemen? Ze vallen wel onder de christelijke stromingen, maar waarom eigenlijk?
6 reacties
28-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering