Zoon wil over spaargeld beschikken

P. M. (Pieter) Oskam / geen reacties

26-01-2021, 09:49

Vraag

Mijn zoon van 22 wil graag over zijn spaargeld beschikken dat is opgebouwd uit de kinderalimentatie die ik betaald heb. Mijn zoon heeft een slechte periode gehad waardoor buiten mij om zijn vader heeft besloten zichzelf beheerder van het geld te maken. Nu wil mijn zoon graag een tweedehands auto kopen om zo mobieler te zijn bij het vinden van werk. Zijn vader weigert het geld naar hem over te maken.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het geld weer in rechtmatige handen van mijn zoon terechtkomt? Het speelt al langer. Zijn vader lijkt het geld als machtsmiddel te gebruiken en heeft zichzelf de rente ook toebedeeld.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Om een volledig antwoordt op uw vraag te geven zou het nodig zijn om meer achtergrondinformatie te hebben. Omdat ik de specifieke omstandigheden van dit geval niet ken, zal ik in meer algemene zin een reactie geven. 

Allereerst zal het voor de mogelijkheden voor uw zoon om toegang te krijgen tot het uit eerder betaalde kinderalimentatie opgebouwde spaargeld relevant zijn aan wie deze bedragen zijn betaald, waarvoor dit is betaald en hoe oud uw zoon was toen deze bedragen zijn betaald. Het uitgangspunt is dat vanaf de achttiende verjaardag de onderhoudsbijdragen rechtstreeks aan het betreffende kind worden overgemaakt en deze hier zelf de beschikking over heeft. In principe zou hij dan ook zelf deze gelden kunnen gebruiken voor zijn kosten van levensonderhoud. 

Bij dit laatste doet zich denk ik, in de situatie die u beschrijft, het probleem voor. U beschrijft dat hij een slechte periode heeft gehad, waardoor zijn vader heeft besloten zichzelf beheerder van het geld te maken. Dit roept bij mij de vraag op welke wijze hij dit gedaan heeft en of er op dit moment wellicht nog een reden is dat iemand anders dan uw zoon zelf zijn bankrekeningen beheert. Wat wil zijn vader bereiken door dit geld niet aan hem beschikbaar te stellen? 

Als er geen sprake is van een door de kantonrechter uitgesproken curatele of beschermingsbewind heeft uw zoon zelf het recht om zijn bankrekeningen te beheren, ook al zou hij wellicht eerder een volmacht aan zijn vader hebben gegeven of de inloggegevens van internetbankieren niet meer weten. In dat geval kan hij rechtstreeks contact opnemen met de bank om toegang te krijgen tot de bankrekeningen op zijn naam.

Anders wordt het als zijn vader het geld van de bankrekening van uw zoon heeft overgeschreven naar een bankrekening die op zijn eigen naam staat. Ervan uitgaande dat dit geld inderdaad aan uw zoon toebehoort, zal hij dit op zijn verzoek weer aan hem beschikbaar moeten stellen. Weigert hij dit onredelijk, dan is het advies om hiervoor juridische bijstand te zoeken. 

Blijft bij mij de vraag nog open waarom zijn vader het geld weigert beschikbaar te stellen. Zou dit mogelijk kunnen zijn omdat hij van mening is dat uw zoon niet volledig in staat is om op een verantwoordelijke manier met zijn geld om te gaan? U schrijft immers dat uw zoon een slechte periode heeft gehad. Wellicht ziet zijn vader dit niet als een periode maar als iets dat nog steeds speelt. Het lijkt mij in alle gevallen belangrijk dat zaken goed worden uitgesproken, geregeld en vastgelegd. Mocht het inderdaad nodig zijn dat uw zoon op enige wijze wordt ondersteund of beschermd bij zijn financiën, zal dat op de juiste wijze moeten worden geregeld en niet op eigen houtje door een van de betrokkenen. Als dit het geval is, neemt u gerust vrijblijvend contact op voor advies over de verschillende mogelijkheden.  

Pieter Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

 • Geboortedatum:
  03-03-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Financieel/diaconaal zorgverlener  (www.bobeldijk.nu)
  Opleidingen: Bachelor of Theology & Bachelor of Laws

Tags in dit artikel:

financiënjuridisch
geen reacties

Terug in de tijd

Ik word het de laatste tijd steeds minder eens met mijn ouders over de kerk en de Bijbel die ik gebruik (de Herziene Sta...
geen reacties
23-01-2016
Ik ben een meisje van 16. Ik was op een feestje en heb toen gedronken. Ik werd thuis gebracht door een jongen van 24. On...
15 reacties
23-01-2017
Waarom staat in het avondmaalsformulier Apostel (met een hoofdletter dus) geschreven en niet gewoon apostel?
geen reacties
23-01-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering