Kind van God...volgens de duivel

Ds. A.J. Schalkoort / 4 reacties

18-01-2021, 10:44

Vraag

Kan het zo zijn dat de duivel je laat denken dat je een kind van God bent? Dus dat je denkt dat je bekeerd bent, maar dat het eigenlijk niet zo is? Dat je jezelf bedriegt?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Ja, dat kan. Op grond van het feit dat we gedoopt  zijn, naar de kerk gaan en netjes leven, zijn er velen die denken een kind van God te zijn. De duivel bedriegt hen. Denk maar aan Paulus die als vrome Farizeeër de christenen vervolgde. Later, nadat hij de Heere Jezus had leren kennen, belijdt hij dat hij meende Gode een dienst te bewijzen door de volgelingen van die gehate Jezus van Nazareth te vervolgen. Vanuit zijn toenmalig geloof meende hij dat je door de werken van de wet je eigen zaligheid kon verdienen. Daarbij had je de Heere Jezus en Zijn kruisverdiensten niet nodig. Jezus was een ergernis voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken.

In  de brief aan de Filippenzen noemt Paulus al zijn godsdienstige prestaties waarmee hij dacht rechtvaardig te zijn voor God. (Filippenzen 3:1-16). Maar toen de Heere Jezus Zich aan hem openbaarde op de weg naar Damascus, zag hij dat hij zich had bedrogen. En leerde hij de Heere Jezus als zijn Zaligmaker kennen en belijden. Met andere woorden, als Jezus Christus niet onze Zaligmaker is door het geloof, bedriegen we onszelf. Daarom zijn we pas echt een wijze bouwer als we Jezus’ woord horen en doen (Matt. 7:24-29). Dat betekent dat we  als een arme zondaar die de dood verdiend heeft, alleen op Jezus’ volbrachte werk kunnen bouwen en vertrouwen.

Dat neemt niet weg dat iemand die dit heeft mogen doen, soms kan worden aangevallen met gedachten: bedrieg ik me niet? Is het allemaal waar wat God heeft gedaan in mijn leven? De duivel zal altijd Gods’ werk in het leven van Zijn kinderen aanvallen. En als dat gebeurt is het belangrijk  dat we de Heere bidden of Hij ons hart wil doorgronden en kennen om zo de schadelijke weg bij ons weg te nemen, als die er zou zijn: Ps. 139.  Deze momenten zijn er om ons des te meer te leren dat we alleen door Jezus Christus zalig zijn. Daarom getuigt Paulus steeds weer: niets te willen weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Als het geloof zich op Jezus richt, weet je: ik bedrieg me niet. 

Het volgende gedicht las ik pas:

De grondslag waar mijn ziel op rust,
is het werk dat Christus eenmaal deed;
want hiervan ben ik mij bewust,
dat Hij voor Zijn volk eens leed.
het is niet het werk in mijn ziel,
waarop ik reis naar dood en graf,
maar het is de arbeid van Zijn ziel,
die mij de blijde hoop gaf.
dat ik verlost uit Mesechs dal,
Hem eeuwig aanschouwen zal.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

4 reacties
CrA
18-01-2021 / 17:42
Dat kan inderdaad @ vraagsteller. De duivel doet niet anders dan liegen en bedriegen. Je mag zelfs van de duivel nog wel geloven dat Jezus voor je zonden betaald heeft. Als je Jezus maar niet aanneemt als Koning om over je hart te laten regeren. Dan blijft je toch nog zijn onderdaan.
WillemB
19-01-2021 / 10:48
Dat moet je even uitleggen @Cra.

Wél geloven dat Jezus voor jouw zonden heeft betaald.
Maar...
Je niet door Jezus als Koning laten regeren?

Dit is volgens mij niet mogelijk.
CrA
19-01-2021 / 14:09
Beste Willem, dat klopt. Het is onmogelijk om Jezus als Borg( betaling van schuld) aan te nemen en niet als Koning( volgen/gehoorzamen). Jezus valt niet te 'delen'. Maar hier gaat het om de vraag of de duivel een mens kan laten geloven een kind van God te zijn. De duivel kan je laten geloven een kind van God te zijn, zonder gehoorzaamheid. Ja, de duivel liet zelfs Eva geloven dat ze gelijk zou zijn aan God in de weg van ongehoorzaamheid.
Samanthi
22-01-2021 / 23:47
"citaat: Daarom getuigt Paulus steeds weer: niets te willen weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Als het geloof zich op Jezus richt, weet je: ik bedrieg me niet."

Prachtig, in de Heere Jezus kun je je nooit vergissen!

Terug in de tijd

Aan iemand uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Ik loop tegenwoordig regelmatig door de stad waar ik stude...
16 reacties
16-01-2017
Vroeger vond ik een jongen erg leuk. Deze kreeg verkering met een bekende van mij. Ik ben verder gegaan en baalde er e...
1 reactie
16-01-2017
In het verleden heb ik (nu 20) een vervelende ervaring meegemaakt als kind met betrekking tot ongewenste intimiteit. Gra...
geen reacties
16-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering