Recensies over producten plaatsen

C. M. Chr. Rots - de Weger / geen reacties

14-01-2021, 12:02

Vraag

Hoe moet je als christen omgaan met het plaatsen van recensies over producten die je afneemt online? In het bijzonder bij negatieve ervaringen daarmee. In hoeverre word je dan geroepen om ‘de minste te zijn’ enerzijds, of eerlijk te zijn over een product of dienst anderzijds?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Om nu héél eerlijk te zijn, vind ik dit een vreemde vraag “als christen omgaan met het plaatsen van een recensie.” Ik zal uitleggen waarom ik dit vind!
  
1. Het plaatsen van een recensie na een online aankoop is geen verplichting, zelfs geen morele. Het is een vrijwillige keuze van de koper, want heel gemakkelijk is met één druk op delete-toets de vraag van de verkoper (soms indringende, dat wel) weg te drukken. 

2. Heb je de keuze gemaakt om wel een beoordeling te geven, dan hoort het een eerlijk verhaal te zijn. Dáár wordt toch om gevraagd? Ook een negatieve recensie, die misschien niet ‘leuk’ is, kan een verkoper helpen. Dat heeft mijns inziens niets met christen-zijn te maken, maar met een verkoopstrategie waar je als koper in meegaat, òf niet.

Dit gezegd hebbende, vraag ik me vervolgens af of er een tegenstelling schuilt in de tweede vraag, want eerlijk-zijn staat bij mijn weten níét tegenover “de minste zijn”! Het de-minste-willen-zijn gaat over een houding in relaties, niet over producten en/of diensten die men -al dan niet online- afneemt. Eerlijkheid is eveneens een levenshouding, een ‘deugd’ die zeer zeker een christen past, maar van een ándere orde dan de minste willen zijn, c.q. zich wegcijferen of eventueel een onderdanige houding aannemen.  

Natuurlijk kan het lástig zijn om “een negatieve beoordeling” te geven, maar dat geldt altijd en overal! Een leraar op school zal ook liever voldoendes geven, dan een onvoldoende te noteren. Evenwel, als blijkt dat de leerling òf de lesstof niet beheerst òf er met de pet naar gooit kán de leraar niet anders dan éérlijk te zijn, toch? Juist om de leerling te helpen door extra uitleg of het stimuleren van zijn/haar motivatie. Ín die eerlijkheid is de tóón van het gesproken/geschreven woord zeer zeker wél belangrijk! Het gevraagde antwoord hoeft niet een zaak zodanig af te kraken, dat de verkoper de grond wordt ingeboord. 

In een leven als christen kun je juist laten zíen, dat eerlijkheid een groot goed is. Een ‘waarde’ of misschien zelfs wel een ‘norm’!

Daarom ter overdenking of om eventueel bespreekbaar te maken met je omgeving: 
-hoe sta je in het leven, juist als christen? 
-wat betekent het christen-zijn voor je, in theorie en praktijk (leer en leven)? 
-wie heeft je een en ander geleerd en klopt dat met wat de  Bijbel zegt?
 
Wellicht ongemakkelijke vragen, maar ik leg ze toch neer, want antwoorden die je daar zelf op geeft laten je levensvisie zien. En zijn bepalend voor de antwoorden op je gestelde vragen, waar je misschien wel een héél andere reactie van mij op verwachtte.

Ik hoor graag nog eens van je,
Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

geen reacties

Terug in de tijd

In het Ref. Dagblad las ik een interview met ds. A. J. Mensink. De volgende zin zette mij aan het denken: "Zijn we berei...
4 reacties
14-01-2014
Ik word al meer dan een jaar geteisterd door lasteringen die door m'n hoofd gaan. Ik bid elke keer weer om vergeving, m'...
geen reacties
14-01-2003
Hoewel ik weet dat er al veel vragen over gesteld zijn, toch nog een vraag over bevrediging in de verkeringstijd. Ik heb...
1 reactie
15-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering