Heilshandelen van God

Ds. R.H. Kieskamp / 1 reactie

14-01-2020, 12:57

Vraag

Wat is het heilshandelen van God?

Antwoord

Met het heilshandelen van God wordt datgene bedoeld dat God op aarde gedaan heeft en doet tot ons heil, dus tot onze zaligheid. Allereerst denken we dan aan het werk van de Heere Jezus. Hoe Hij uit de hemel afdaalde tot redding van verloren zondaren, hoe Hij leed en stierf aan het kruis, hoe Hij met Pasen opstond uit de doden, met Hemelvaart ten hemel voer om ons plaats te bereiden. Je mag ook nog denken aan zijn zitten aan Gods rechterhand om te regeren en te bidden voor de zijnen.

In de tweede plaats mogen we denken aan de Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort, met de bedoeling om alles wat de Heere Jezus verdiend heeft tot onze zaligheid, aan ons te schenken door het geloof. De Heilige Geest maakt hierbij gebruik van het Woord van God en vandaar ook van de prediking. Door woord en Geest wil God ons het geloof geven waardoor we als een arme zondaar leren buigen voor God en tot Hem gaan vluchten voor genade en vergeving. De Geest leert ons ook te vertrouwen op Christus en daarin op Gods beloften uit de Bijbel, terwijl de Geest ons eveneens oefent in het strijden van de goede strijd, in het bestrijden van de boze in ons en om ons heen en vervolgens in het strijden voor de eer van God. Kortom: De Heilige Geest wil ons alles geven wat ons ontbreekt in leven en in sterven. Denk aan psalm 81: “Al wat U ontbreekt, schenk Ik zo gij 't smeekt, (zelfs) mild en overvloedig.”

In dat alles wil het heilshandelen van God ook zeggen dat onze zaligheid geheel van God alleen komt. In en door Christus heeft God alles gedaan wat voor ons nodig is tot behoud. “Het is volbracht” in onze plaats. Want wij zelf zijn er niet toe in staat. Vervolgens gaat God door de Heilige Geest alles in ons volbrengen zodat we door het geloof kunnen en mogen ontvangen wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Hierbij geeft de Heilige Geest ons niet alleen het geloof, maar vraagt Hij ook van ons dat we in vertrouwen heilig werkzaam zullen zijn door te vluchten tot Christus, door te vertrouwen op Zijn genade. Ten diepste gaat het de Heilige Geest er om dat de nood en schuld van onze verlorenheid zo in ons gaat doorknijpen dat we nergens rust kunnen vinden dan in Christus alleen en we Hem door het toepassende werk van de Geest gaan aannemen als onze Heiland. We mogen dan weten: “Hij is van mij en ik ben van Hem.” Of zoals staat in Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.” In dat alles mogen we vast vertrouwen dat God niets liever wil dan ons zalig te maken door Christus via het werk van Woord en Geest. Wie God hierin niet vertrouwt is geheel verkeerd bezig en onteert Hem.

Ds. R. H. Kieskamp
 

Naschrift redactie: Dit is het laatst antwoord van ds. Kieskamp. Vanaf 2009 was hij als panellid verbonden aan deze vragenrubriek. Hij moet vanwege een ongeneeslijke ziekte al zijn werkzaamheden neerleggen. We wensen hem en de zijnen Gods nabijheid, Zijn kracht en Zijn gunst toe.
“ 't Oog omhoog, het hart naar boven! Hier beneden is het niet: 't ware leven, lieven, loven is maar, daar men Jezus ziet.”

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief
1 reactie
kip
14-01-2020 / 15:57
echt een wonder hoor om bij dat Volk te mogen horen,die Hij van eeuwigheid heeft verkoren.

t ware leven lieven loven.....

Terug in de tijd

Ik kan maar niet stoppen met mijn slechte eetgedrag. Het hoort bij de persoonlijkheidsstoornis die ik heb. Ik raak steed...
1 reactie
14-01-2015
Als een man/vrouw bij de geboorte zuurstoftekort heeft gekregen, kan dat gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid? Ik kan ...
1 reactie
14-01-2013
Ik heb een hele tijd geleden een jongeman ontmoet en gesproken. Toen had hij nog een relatie. Sinds het moment dat ik he...
geen reacties
15-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering