Kindermoord in Bethlehem

Ds. H. D. Rietveld / 1 reactie

13-01-2021, 13:07

Vraag

Mijn vraag gaat over de kindermoord in Bethlehem. Herodes kon toch weten uit de heilige boeken -die hem eerder in die geschiedenis nog werden voorgelezen wat de Koninklijke profetie betreft- dat Jezus naar Egypte was gevlucht omdat dit duidelijk gemeld staat: “Ik heb Mijn Zoon terug geroepen uit Egypte.” Wat voor blinde en moordlustige opwelling moet dit dan geweest zijn van Herodes. Sowieso onnodig en afschuwelijk, maar vooral voor niets omdat hij blijkbaar wel kon weten dat het Koningskind niet meer in Bethlehem verbleef.

Heeft hij letterlijk niet verder gekeken in de heilige boeken dan zijn neus lang was of hadden de schriftgeleerden en andere wetsleraren in zijn paleis hem hier niet op kunnen wijzen en deze gruwelijke gebeurtenis kunnen voorkomen? Wellicht is deze geschiedenis ingewikkelder dan mijn simpele samenvatting.

Antwoord

De vraagsteller gaat er inderdaad simpelweg van uit dat Herodes net zo’n kijk op het Oude Testament had als een reformatorische lezer in 21e eeuw die van de vervulling in Christus weet. Maar voor Herodes was het niet zo duidelijk. De Schriftgeleerden die hij om advies vroeg noemden in elk geval alleen Bethlehem als de geboorteplaats van de Heerser, zoals de profeet Micha Hem noemt.  Over Egypte is dus niet gesproken voor zover we weten. Het is ook nog de vraag of de Schriftgeleerden zelf wel in de profetie van Micha geloofden. In die dagen blijkbaar niet. Herodes nam bij zijn maatregel om de geboren koning der Joden om te brengen een ruime tijdsmarge door alle kinderen in Bethlehem van twee jaar en jonger te vermoorden.  

Dat de in Micha geprofeteerde Heerser ook de Zoon van God was heeft Herodes  nooit bedacht en blijkbaar ook de Schriftgeleerden niet. De tekst in Hosea 11:1 slaat in eerste instantie op de vroegere uittocht van Gods volk , dat God wel vaker Mijn zoon noemde (zie Ex. 4:22, 23;  Jer. 31:20). Jeremia spreekt trouwens niet van “terugroepen” maar alleen van “roepen”. Ook Mattheüs doet dat. De nadruk valt voor hem op de roeping van Gods Zoon om in Israël het verzoeningsoffer te volbrengen dat Gods volk nooit heeft kunnen volbrengen. Deze latere actualisering heeft Mattheüs door de Heilige Geest geïnspireerd  gemaakt. Maar die was Herodes evenals de geraadpleegde Schriftgeleerden onbekend.   

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Kerst
1 reactie
Jesaja40
13-01-2021 / 18:18
Een goede vraag wordt hier gesteld. Wie is die Herodus die de kindermoord op zijn geweten heeft moeten wij ons afvragen.

Onderzoek wijst uit dat deze Herodus een nakomeling is van Edom en door de Romeinen als vazalvorst is aangesteld.

Herodus was zeer populair bij keizer Augustus maar beslist niet bij de Joden. Op zijn bevel werden hogepriesters uit de groep van de Sadduceeën benoemd.

Herodus kende niet de geschriften en was onaangenaam verrast op de mededeling van de geboren Koning van de Joden. Een koning krijgt zijn status "koning" bij een kroning als deze geschikt is om regeringstaken ter hand te nemen. Dat zorgt ervoor dat Herodus van slag is. Om dat te verifiëren gaat hij te rade bij het Sanhedrin. Gelet op het feit dat de hogepriester is aangesteld door hemzelf krijgt hij een cryptisch antwoord uit Micha 5:1. Dit Schriftwoord is voor mijn volksgenoten in die dagen eveneens cryptisch en geeft slechts de plaats aan waar de Messias geboren zal worden. In die dagen waren er al vele messiassen bekend en geen van hen bracht de nodige verlossing. Het Sanhedrin had al moeite genoeg met de overheersers en dachten er zelfs niet aan om een onderzoek in te stellen.

Direct na het bezoek van de wijzen kreeg Jozef een droom: ga direct van deze plaats weg naar Egypte want Herodus heeft het voornemen om jullie kind om te brengen. Jozef vertrekt direct na die droom zonder enige bestemming achter te laten naar Egypte. Met de kostbare geschenken van de wijzen kon hij financieel gezien rond komen. Het was een tijdelijke vlucht van dit jonge gezin. Het verbleef daar enkele jaren tot de dood van Herodus. Wat dat betreft sluit de opmerking: uit Egypte hen Ik Mijn Zoon geroepen.

Dan de kindermoord: eigenlijk de wraak van Herodus op het wegblijven van de wijzen uit het oosten. Ook hier wordt een profetie vervuld in het gebied waarin moeder Rebekka stervende is en huilt over haar kinderen. Wie zal hen opvoeden en beschermen? Zij geeft haar tweede zoon nog een naam: Ben-oni, wat betekend zoon van mijn ongeluk. Vader Jacob veranderd deze naam in Ben-jamin, zoon van mijn rechterhand.

De tranen van Rachel ontroeren mij nog steeds, jonge onschuldige levens worden opgeofferd aan een vreemdeling die erop uit is om zichzelf te handhaven. Die vreemdeling die uit haat kiest voor een ruime marge van twee jaar.

Het Sanhedrin zal geschokt zijn als zij horen over de kindermoord. Niet veel jaren later sterft deze vazal Herodus. Ik denk dat het heel wijs is van Jozef en zijn vrouw om niet terug te keren naar Bethlehem. Zij zouden dan het enigste kind hebben die niet is omgekomen. Dat wilden zij hen besparen.

Terug in de tijd

Hoe moet ik het volgende zien: In hoofdstuk 27 van Leviticus staat dat een man tussen de 20 en 60 jaar vijftig sikkels w...
3 reacties
11-01-2011
Ik begrijp niet hoe Adam en Eva de wereld hebben kunnen bevolken zonder dat er incest heeft plaatsgevonden. Toen Kaïn we...
1 reactie
11-01-2016
Aan Marijke Rots. Ik ben een (begin) twintigjarige meid. Al een aantal maanden heb ik vriendschappelijk contact met een ...
geen reacties
12-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering